Χρόνια πολλά και καλά στους εορτάζοντες!

⦿ Χρόνια πολλά και καλά στους εορτάζοντες τ. νομάρχη Νότη Μαρκάτο, αλλά και στον καθηγητή της μεθόδου SILVA Παναγή Μεταξάτο, αλλά και σε όλους τους Διλινάδες!

Ιβάν