Χώρα Λήθης!!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

«ΗΓΓΙΚΕΝ η ώρα» πάλι να θυμηθούμε την σοφία των Προγόνων μας: «Ο φίλος τον φίλον, εν πόνοις και κινδύνοις γιγνώσκει»!

ΠΟΝΑΜΕ ήδη και οπωσδήποτε κινδυνεύουμε να πονέσουμε πολύ περισσότερο και δη άμεσα, αν έτσι αδαώς συνεχίσουμε …τυρβάζοντες περί «άλλων» τινών!

ΕΦΘΑΣΕ λοιπόν η ώρα, για να γνωρίσουμε και με κάθε βεβαιότητα, ποιοί και …πόσοι είναι οι Πραγματικοί μας Φίλοι! Οι Πραγματικοί μας Σύμμαχοι! Ειδικά, ως …«Ενωμένοι Ευρωπαίοι» αφού έτσι βαυκαλιζόμενοι …«προχωρούμε»! ΚΑΙ μη βιασθείτε να σκεφθείτε και …με βεβαιότητα να αποφανθείτε ότι «Ηδη γνωρίζουμε»!

ΓΙΑΤΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ενθυμούμεθα, ό,τι οφείλουμε να μη λησμονούμε! ΕΙΜΑΣΤΕ, η Χώρα της Λήθης και το αποδεικνύουμε καθημερινα …λόγοις και έργοις! Είμαστε! Αδιαμφισβήτητα! Εγκληματικά! Ειδικά στις μέρες μας!

ΕΛΑΧΙΣΤΑ διδασκόμεθα, από το παρελθόν! Ελάχιστα, αν κάτι!

ΚΑΙ το σπουδαιότερον: Ελάχιστα αντιλαμβανόμεθα, πριν να είναι πολύ, μα πάρα πολύ, α ρ γ ά!!

ΠΙΚΡΟΤΑΤΗ, άκρως «ενοχλητική» αλλά και ΦΙΛΤΑΤΗ η αλήθεια!!!