Ψήφισμα για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ Αγίας Ευφημίας μετα τη λαϊκή συγκέντρωση του Σαββάτου

Μ. Αλυσανδράτος

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο 7-11-2015 ώρα 7 μ.μ. Λαϊκή Συγκέντρωση κατοίκων της περιοχής Πυλάρου κατόπιν πρόσκλησης του Αντιδημάρχου και των Προέδρων των τριών Τοπικών Κοινοτήτων της Πυλάρου προκειμένου να συζητηθεί το θέμα που προέκυψε με την αιφνίδια διακοπή λειτουργίας του Ταχυδρομείου της Αγίας Ευφημίας.

Στη συζήτηση που διεξήχθη, αφού καταδικάστηκε έντονα η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα συνέχισης λειτουργίας του Ταχυδρομείου μας.

Η Αγία Ευφημία αλλά και όλη η Πύλαρος είναι μια διαρκώς αναπτυσσόμενη τουριστικά και όχι μόνο περιοχή.

Oι υπηρεσίες που προσφέρει το Ταχυδρομείο στους κατοίκους και τους επισκέπτες μας είναι απολύτως απαραίτητες και συνεχώς αυξανόμενες.

Η ζωή μας στη Πύλαρο είναι συνυφασμένη με την λειτουργία του Ταχυδρομείου και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου της Αγίας Ευφημίας.

Θεωρούμε αδιανόητο και αδύνατο να ελπίζουμε και να υπολογίζουμε ότι θα αναπτυχθεί η Κεφαλλονιά όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στην επαρχίας της υποβαθμίζονται σ’ αυτό το σημείο.

Η δύναμη της Κεφαλλονιάς είναι κύρια στα αξιοθέατα και τα σημεία έντονου Τουριστικού ενδιαφέροντος που υπάρχουν στην Περιφέρεια της.

Αν δεν στηριχτεί από άποψη υποδομών και βασικών υπηρεσιών η Επαρχία της Κεφαλλονιάς τότε συνολικά υπονομεύεται η Ανάπτυξή της.

Καλούμε την Βουλευτή του Νομού, τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, το Δήμαρχο Κεφαλλονιάς, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛ.ΤΑ. και όλους τους αρμόδιους Πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάρουν τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες
για την επίλυση του θέματος.

Απαιτούμε την άμεση επαναλειτουργία του Ταχυδρομείου της Αγίας Ευφημίας με τοποθέτηση μόνιμου υπαλλήλου των ΕΛ.ΤΑ. για να έχει δυνατότητα παροχής όλων των μέχρι σήμερα παρεχόμενων υπηρεσιών όπως, ενδεικτικά αναφέρουμε, την διανομή συντάξεων στους ηλικιωμένους συνταξιούχους, την εξυπηρέτηση του Τουριστικού Αγκυροβολίου, χρηματικές συναλλαγές επαγγελματιών κ.λ.π.

Δηλώνουμε την απόφασή μας να συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρις επίτευξης του ανωτέρω στόχου μας.

Η Πολιτεία έχει την υποχρέωση να ανταποκριθεί και αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνει για τους κατοίκους της Πυλάρου.

Η Λαϊκή Συνέλευση αποφασίζει την συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενη από τον Αντιδήμαρχο και τους τρεις Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων η οποία θα ζητήσει συνάντηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛ.ΤΑ. για να επιδώσει το παρόν ψήφισμα και να του εκθέσει τα προβλήματα που δημιουργούνται από την διακοπή λειτουργίας του Ταχυδρομικού Γραφείου Αγίας Ευφημίας.

Τέλος η Λαϊκή Συνέλευση αποφασίζει το παρόν ψήφισμα να σταλεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς και να δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο.

Ως εκπρόσωποι της Πυλάρου
O Αντιδήμαρχος
ΣΤΑΥΡOΣ-ΓΕΡΑΣΙΜOΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤOΣ
O Πρόεδρος Τ.Κ. Αγίας Ευφημίας
ΠΑΝΑΓΗΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤOΣ
O Πρόεδρος Τ.Κ. Διβαράτων
ΑΡΓΥΡΙOΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ
O Πρόεδρος Τ.Κ. Μακρυωτίκων
ΔΙOΝΥΣΙOΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤOΣ