Ψήφισμα του Λιμενικού Ταμείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας-Ιθάκης συνήλθε έκτακτα σήμερα στο Αργοστόλι, την 25/11/2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας και Ιθάκης, ύστερα από την αναγγελία θανάτου του Χρήστου Λευκαδίτη, Αντιπροέδρου Δ.Σ. και τιμά την πολλαπλή προσφορά του για τον τόπο.

Πάντοτε μαχητικός, και παρών σε κάθε περίσταση, εργατικός, πρόθυμος, πούτιμος συνεργάτης, οραματιστής, με απαράμιλη αγάπη για τον τόπο, συνέβαλε τα μέγιστα για την ανάπτυξη της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, παραμένοντας αγωνιστής, μέχρι το τέλος και παρά την ασθένειά του.

Ως Διοικητικό Συμβούλιο, τιμώντας τη μνήμη του, και ως ελάχιστο φόρο τιμής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

❶ Εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος

❷ Να παρευρεθεί στην κηδεία σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο

❸ Εις μνήμη του εκλιπόντος, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του να κατατεθεί στέφανο.

❹ Εις μνήμη του εκλιπόντος να κατατεθεί στην μη κερδοσκοπική εταιρεία αρωγής ασθενών Κεφαλονιάς και Ιθάκης «Άγιος Λουκάς ο ιατρός Συμφερουπόλεως», το ποσό των 150,00 ευρώ στην Apha bank στο λογαριασμό 903-002101-088985.

❺ Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ποσοόύ 300,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6434. του Προϋπολογισμού μας χρήσης 2017 για την υλοποίηση των ανωτέρω.

❻ Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου