Ψήφισμα του Π.Σ. για τα δυσπρόσιτα Σχολεία

Ο πρόεδρος του Περ. Συμβουλίου κ. Χρ. Μωραϊτης

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου για δυσπρόσιτα σχολεία:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, στην 21η τακτική του Συνεδρίαση, που πραγματοποίησε το Σάββατο 01.12.18, στην Κέρκυρα, λαμβάνοντας υπόψιν,  την εισήγηση του θέματος, τις προτάσεις των περιφερειακών συμβούλων, καθώς και την υπ. αριθμ. 93-12/2018 απόφαση του ιδίου οργάνου, στην οποία αναφέρεται η νησιωτικότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ο χαρακτηρισμός των επτά (7) Δήμων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και την ύπαρξη μικρών νησιών στην ΠΙΝ, αποφάσισε, ομόφωνα , να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα εξής:

  • Την επαναφορά της πρότερης κατάστασης στη μοριοδότηση των σχολείων, Κασιώπης, Λευκίμμης, Αμφιπαγιτών, Θηναλίου, Αργυράδων και Καρουσάδων στην Π.Ε. Κέρκυρας.
  • Να χαρακτηριστούν ως «δυσπρόσιτα» τα σχολεία του Μεσοβουνίου και της Πάστρας στην Π.Ε. Κεφαλονιάς.
  • Να καλυφθούν με μόνιμο διορισμό όλα τα οργανικά κενά και οι θέσεις που εξυπηρετούν πάγιες ανάγκες στην Α/βαθμια και   Β/βαθμια Εκπαίδευση Ιονίων νήσων.
  • Να αυξηθεί η μοριοδότηση των περιφερειακών σχολείων σε σχέση με τις πρωτεύουσες των νομών.