Ψήφισμα του Π.Σ. για τη δεοντολογία των ΜΜΕ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019, στην Κέρκυρα, εξέδωσε το παρακάτω ομόφωνο ψήφισμα σχετικά με την τήρηση των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας από τα Μ.Μ.Ε και την ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στη λήψη σχετικών αποφάσεων.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Κατόπιν πολλών αναφορών που έχουν κατά καιρούς γίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας από τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κατόπιν αναλυτικής συζήτησης το Π.Σ αποφασίζει:

Ζητάει:

  1. Την άμεση ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου   Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) για τον  ταχύτερο δυνατό  έλεγχο των καταγγελιών που έχουν ήδη κατατεθεί και των οποίων εκκρεμεί η διερεύνηση
  2. Την παρέμβαση του ΕΣΡ και του αρμόδιου Υπουργείου στην κατεύθυνση της εφαρμογής των κανονισμών και των διατάξεων των νόμων και του Συντάγματος για την επί ίσοις όροις  μετάδοση ειδήσεων και πληροφοριών.
  3. Επισημαίνει ότι το  θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η προεκλογική περίοδος ατύπως αλλά ουσιαστικά έχει ήδη αρχίσει.