Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Kεφαλονιάς η υποστήριξη γυναικών θυμάτων-βίας σε τοπικό επίπεδο

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, χθες το μεσημέρι, το θέμα της έγκρισης συμμετοχής και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πράξη με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο».
Την εισήγηση έκανε η αντιδήμαρχος Oικονομικών Σοφία Γαρμπή, η οποία έδωσε στοιχεία για τη λειτουργία του κέντρου κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σύμβασης, καθώς και το προσωπικό που απασχολεί, μία κοινωνική λειτουργό και μια ψυχολόγο. Για το τελευταίο ειπώθηκε ότι θα προσληφθούν ακόμη μια κοινωνική λειτουργός και ένας νομικός σύμβουλος. Επίσης, ανακοινώθηκαν κάποια ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τη δράση του κέντρου και τη στήριξη που παρέχει στις γυναίκες.
Αξίζει να τονιστεί πως για την υποβολή της πρότασης ένταξης της Πράξης απαιτείται η έγκριση σύναψης τριμερούς Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) και του Δήμου Κεφαλλονιάς καθώς και η έγκριση σχεδίου απόφασης πρόθεσης υλοποίησης της Πράξης με ίδια μέσα.
Oυσιαστικά έτσι θα συνεχίσει τη δράση του και θα αναβαθμιστεί το Κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο. Η χρηματοδότηση της πράξης διαρκεί 36 μήνες το συνολικό ποσό είναι 192.112,92 Ε με Φ.Π.Α
Το θέμα εισήχθη ως επείγον στο δημοτικό συμβούλιο γιατί η προθεσμία υποβολής της Πρότασης είναι μέχρι την Δευτέρα 22/2/2016.
Oι δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ της πρότασης της εισήγησης, εκτός από τους κ. Γκισγκίνη και Κουρούκλη της Λαϊκής Συσπείρωσης, που ψήφισαν τη δική τους πρόταση.

 

an an1