Ψηφιακές υπογραφές για τα στελέχη του Δήμου Κεφαλονιάς

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών προς όφελος της αποτελεσματικότητας της διοίκησης και της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, ο Δήμος Κεφαλλονιάς υιοθετεί οριζόντια το εργαλείο των ψηφιακών υπογραφών.

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εβδομήντα (70) στελέχη του Δήμου που υπογράφουν τη συντριπτική πλειοψηφία των παραγόμενων εγγράφων του φορέα (άνω του 90%), έχουν αποκτήσει ήδη ψηφιακή υπογραφή με τον κατάλληλο εξοπλισμό και την απαιτούμενη πιστοποίηση.

Ο στόχος επιτεύχθηκε χάρη στις συντονισμένες ενέργειες του τμήματος τεχνολογιών με υπεύθυνο τον κ. Γιώργο Κοντογιάννη, με τη γενική γραμματέα, κ. Κυριακή Νικολαϊδου, καθώς και την αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, κ. Σοφία Γαρμπή.

Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, επιτρέποντας την αποκλειστική διακίνηση των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους. Η ψηφιακή υπογραφή έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, με μεγαλύτερη όμως ασφάλεια. Βασιζόμενη σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε αναγνωρίζεται ως τέτοια σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη.