Ψηφιακή Εφαρμογή Μελισσοκομίας

Σας ενημερώνουμε ότι για την διευκόλυνση των Μελισσοκόμων, έχει δημιουργηθεί ψηφιακή εφαρμογή στο site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr στις Ψηφιακές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονική Αίτηση Μελισσοκομικού Μητρώου. 

Ο Δικαιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει τη δυνατότητα να κάνει ψηφιακή αίτηση για τις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των Μετακινήσεων», 3.2 «Οικονομική στήριξη της Νομαδικής Μελισσοκομίας», καθώς και για τη Δήλωση Κατεχόμενων Κυψελών κάθε έτους. 

Κατά την είσοδο του ενδιαφερομένου στο site, για την υποβολή ψηφιακής αίτησης, δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες τόσο για την εγγραφή του στο σύστημα όσο και του τρόπου υποβολής της αίτησης. 

Επιπρόσθετα στο Υπουργείο λειτουργεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης μέσω του τηλεφωνικού αριθμού “1540” με τη μεσολάβηση εκπροσώπου από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-18:00 για επίλυση ή καταγραφή τυχόν ερωτήσεων ή προβλημάτων. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ