Ως να εγράφησαν …χθες!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

ΤΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ και αυτά! Είναι Αλήθειες! Πικρότατες τέτοιες αλλά πάντοτε “Φίλτατες”! Σχέσιν μόνον έχουσες με την γενικότερη, διαχρονική ΠΟΡΕΙΑ μας:

ΑΠΟΣΤΡΕΦΟΜΕΘΑ, ως Έλληνες και εν πολλοίς, την χειρωνακτική εργασία! Για τούτο και η …”τάση” μας να λαμβάνουμε–με όποιο κόστος και θυσία- “υψηλή” μόρφωση και εκπαίδευση!

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ των προσώπων, που επιδιώκουν ….”Επαγγέλματα Πνεύματος” είναι υπερβολικός!

ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ, οι άνθρωποι αυτοί, ένα τμήμα της Κοινωνίας που …περισσεύει, ένα μορφωμένο …”Προλεταριέτο”, που προσκολλάται σε διάφορα …κόμματα, με την μοναδικήν ελπίδα, της Κρατικής Απασχόλησης, και δαπανά, “ξοδεύει” την ύπαρξή του, ασκόπως περιφερόμενον, όταν …το κόμμα του τυγχάνει…

ΕΚΤΟΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ! ΕΞΥΠΝΟΙ είμαστε, πνευματώδεις ναι, επινοητικοί μάλιστα, αλλά …αβαθείς! Ο Δημόσιος τομέας μας απείθαρχος! Κάθε στρατιώτης, ένας …Στρατηγός, κάθε ναύτης, ένας …Ναύαρχος!

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ (όλα τα πιο πάνω, από την “BRITANNICA” του …1910–11!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Του 1911!!!) να έχουν γραφεί μόλις χθες; Μπορούσαν;; ΑΣΦΑΛΩΣ, θα έλεγα!

(Ο χαρακτήρας των Ελλήνων, του Α. Δρυμιώτη, “Καθημερινή”, 1-06-2014)