Όλα του …Φουντωτού δύσκολα!..

⦿ Δύσκολα τού ’βαλε ο Κυριάκος του Φουντωτού.

⦿ Θα πρέπει να κάνει αναρριχήσεις με τον Παύλο στον Αίνο και στην Εύγερο.

⦿ Παρακαλώ να ετοιμαστεί η ρεπόρτερ του «Η» για τις σχετικές φωτογραφίες!..

⦿ Ε, όχι μόνον …ψαλτική στο στασίδι…

Ιβάν