Όταν γκαρίζει ο …«Γάϊδαρος»!

⦿ Και ξάφνικά ο …«γαϊδαρος» γκαρίζει κατά του δήμαρχου Θεόφιλου, ο οποίος έχει διορίσει αντιδήμαρχο Ελείου-Πρόννων τον κουνιάδο του «γαϊδάρου», βάζοντας στην άκρη τη Μίνα, που ήρθε πρώτη σε σταυρούς στην περιοχή και ο Θεόφιλος της είχε υποσχεθεί την αντιδημαρχία!

⦿ Σωστά τα όσα λέει ο «γάϊδαρος» για το «έργο μηδέν» στην περιοχή Ελειού-Πρόννων, αλλά φαίνεται …σαν κάτι άλλο να συμβαίνει!

Ιβαν