Ἱερό Μνημόσυνο τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κεφαλληνίας Γερασίμου Φωκά

Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Γερασίμου Ὀμαλῶν πληροφορεῖ τό Φιλέορτον καί χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὃτι τήν  Παρασκευή 25 Ἰουνίου θα τελεσθῆ Ιερά Αγρυπνία ἀπό 8:30 μ.μ., στό τέλος τῆς όποίας θά τελεσθή  Ἱερό Μνημόσυνο τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κεφαλληνίας κυροῦ Γερασίμου.