1.000.000 Ευρώ για συντήρηση και αποκατάσταση το οδικού δικτύου της Κεφαλονιάς

Θ. Γαλιατσάτος

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης του δημοτικού οδικού δικτύου των Δήμων Κέρκυρας και Κεφαλονιάς ενέταξε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 3εκ ευρώ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το έργο “Συντήρηση και αποκατάσταση Δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Κέρκυρας” με κωδικό 2017ΕΠ 52200001 και προϋπολογισμό 2εκ. ευρώ και το αντίστοιχο έργο για το Δήμο Κεφαλονιάς με κωδικό 2017ΕΠ5220 0004 και προϋπολογισμό 1εκ. ευρώ.

“Η ΠΙΝ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα υποδομών, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών στα Ιόνια Νησιά, ικανοποιώντας τα αιτήματα των Δήμων. Γνωρίζουμε ότι τα έργα αποκατάστασης και συντήρησης του οδικού δικτύου είναι άκρως απαραίτητα έργα για την καθημερινότητα των κατοίκων και επισκεπτών στα Ιόνια Νησιά. Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά τα προβλήματα των οδικών δικτύων, αλλά διαπιστώσαμε την χρόνια εγκατάλειψη που παραλάβαμε και τις κακοτεχνίες που σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν χειρότερες της εγκατάλειψης. Προσπαθούμε στο πλαίσιο της οικονομικής δυνατότητας που έχουμε αφενός να σχεδιάζουμε και να δημιουργούμε νέες υποδομές και αφετέρου να μην εγκαταλείπουμε τις υπάρχουσες με έργα συντήρησης και αποκατάστασης” δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.