10μερη προθεσμία για νέες αιτήσεις ΟΣΔΕ

O E.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει τους Ελαιοπαραγωγούς, Αμπελουργούς, Αιγοπροβατοτρόφους,Βοοτρόφους, Κηπευτικοπαραγωγούς, Δενδροκαλλιεργητές και Μελισσοκόμους των Νησιών μας, ότι είναι ανοικτό το σύστημα υποβολής αιτήσεων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου αγροτικών επιδοτήσεων (Ο.Σ.Δ.Ε.) του τρέχοντος έτους για την υποβολή νέων αιτήσεων έως και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017.

Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις αυτές που υποβάλλονται αυτή την περίοδο είναι «απαράδεκτες» και δεν ενεργοποιούνται δικαιώματα για ενισχύσεις.

Η κανονική περίοδος υποβολής ήταν μέχρι τις 15 Μαίου του 2017.

Όμως, όσοι ΘιακοΚεφαλλονίτες Παραγωγοί επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), να εκδώσουν άδεια Λαϊκής ή άδεια γεώτρησης, να αγοράσουν αγροτικό αυτοκίνητο ή να ενταχθούν σε επιδοτούμενες δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η αίτηση Ο.Σ.Δ.Ε. μπορούν να προσέρχονται στο πιστοποιημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών (Κ.Ε.Α.) που λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα του Ε.Α.Σ., επί της Λεωφόρου Αντώνη Τρίτση 1 στο Αργοστόλι.

Επιπλέον, περιθώριο μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 έχουν οι Κεφαλλονίτες και Θιακοί Παραγωγοί προκειμένου να υποβάλλουν αιτήματα επιλεξιμότητας, άρσης επικάλυψης και διόρθωσης σταθερών στοιχείων των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης μέσω Διοικητικών Πράξεων.

(Από τον ΕΑΣ Κεφαλληνίας-Ιθάκης)