ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  Γηροκομείο Αργοστολίου είναι το αρχαιότερο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου Αργοστολίου και λειτουργεί ανελλιπώς από το 1912 , συστήθηκε δε ως ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το με αριθμό 8/1995 ΠΔ [ ΦΕΚ 5/Τα/1986 ] υπό την επωνυμία « Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου» με σκοπό σύμφωνα με το άρθρο 1 του ως άνω π.δτ/τος την περίθαλψη υπερηλίκων, απόρων , ανίκανων για εργασία, προτιμώμενων των δημοτών του δήμου Αργοστολίου και έχει έδρα τον δήμο Αργοστολίου. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του εγκρίθηκε με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων [ ΦΕΚ 1161/Τβ/2018 ].

Το ίδρυμα λόγω της χρόνιας πολιτικής υποστελέχωσης και μη χρηματοδότησης του εμφανίζει σήμερα οξύτατο πρόβλημα έλλειψης μόνιμου προσωπικού που διακυβεύει ευθέως την συνέχιση της λειτουργίας του, αφού όλως ενδεικτικώς από τους 51 μόνιμους εργαζόμενους των ειδικοτήτων που προβλέπει το οργανόγραμμα του ανωτέρω ιδρύματος, σήμερα υπηρετούν μόλις 16 μόνιμοι εργαζόμενοι και μάλιστα οι 2 εξ αυτών είναι σε διαδικασία άμεσης συνταξιοδότησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στην λίστα του ΕΟΠΥΥ μέσω της οποίας εισέρχονται οι τρόφιμοι στο ίδρυμα να υπάρχουν

Γ. Κουρούκλης

υπερδιπλάσιες αιτήσεις, οι οποίες λόγω της έλλειψης μόνιμου προσωπικού δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Επίσης λόγω της έλλειψης μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με την Π1γ/οικ.81551 Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [ ΦΕΚ 1136 – Τεύχος Δεύτερο – 6/7/2007 ] που καθορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των ΜΦΗ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας στο ανωτέρω ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί χωρίς αυτήν στις νέες εγκαταστάσεις στις οποίες έχει μεταφερθεί από τον Σεπτέμβριο του 2020, και υπάρχει άμεσος κίνδυνος να αναστείλει την λειτουργία του και να βρεθούν στο δρόμο οι 75 τρόφιμοι που διαβιούν σε αυτό. Οι προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα με οκτάμηνες συμβάσεις δεν μπορούν να λύσουν το εκρηκτικό πρόβλημα που υπάρχει καθώς αφενός μεν είναι ελάχιστες [ 12  εργαζόμενοι κατ’ έτος  ] και αφετέρου δεν καλύπτουν την χρονική διάρκεια όλου του χρόνου, αφού έτσι μένει το ίδρυμα για 4 συνεχόμενους μήνες τον χρόνο χωρίς ακόμα και  αυτό το προσωπικό. Τα παραπάνω είναι προφανές ότι επηρεάζουν την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του ιδρύματος, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους τροφίμους, παρά την φιλότιμες προσπάθειες του υπάρχοντος προσωπικού του ιδρύματος, το οποίο προσωπικό βιώνει την εντατικοποίηση και τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας. Για τα τελευταία 10 τουλάχιστον έτη, σύμφωνα με έγγραφα του ιδρύματος, δεν έχει καμία μόνιμη πρόσληψη προσωπικού, με ευθύνη των κυβερνήσεων ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ – ΚΙΝΑΛ, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι μη αναστρέψιμη, και να είναι άμεσος και ορατός ο κίνδυνος το ίδρυμα να αναγκαστεί να αναστείλει την λειτουργία του ή να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα άτομα της τρίτης ηλικίας που φιλοξενούνται σε αυτό. Παρά τις συνεχείς οχλήσεις του ιδρύματος όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ – ΚΙΝΑΛ διαχρονικά κωφεύουν στην ικανοποίηση του αιτήματος για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, αλλά και στην χρηματοδότηση του ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, από τον οποίο το ίδρυμα δεν λαμβάνει διαχρονικά ούτε ένα ευρώ!! Επίσης τα αποθεματικά του, ως φορέα της γενικής κυβέρνησης, έχουν μεταφερθεί υποχρεωτικά σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ σύμφωνα με τους μνημονιακούς νόμους των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ.

Για τις παραπάνω εξελίξεις που αφορούν την λειτουργία του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου πρέπει ο λαός να βγάλει τα συμπεράσματα του για όλες αυτές τις πολιτικές δυνάμεις που σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο έφεραν το ίδρυμα στην σημερινή κατάσταση με ορατό πλέον το κίνδυνο το ίδρυμα είτε να αναστείλει την λειτουργία του είτε να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως, αλλά και ταυτόχρονα θα πρέπει ο λαός της Κεφαλονιάς μέσα από το οργανωμένο λαϊκό κίνημα και τους μαζικούς φορείς του να διεκδικήσει και να απαιτήσει άμεσα μαζί με την επίλυση των άλλων προβλημάτων που ταλανίζουν καθημερινά την ζωή του και την άμεση πρόσληψη όλου του απαιτούμενου μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό που θα εξασφαλίζουν την εύρυθμη , ασφαλή και σε όλη του την έκταση λειτουργία του « Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου».

* Δημοτικού Συμβούλου στον Δήμο Αργοστολίου

με την «Λαϊκή Συσπείρωση»