Εκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση των παραλιών θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο.

Η πρόσκληση αναφέρει:

ΠΡOΣ:
Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (9η /2016) του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «O ΚΕΦΑΛOΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 25 Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με δημοπρασία
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ν. Παπαδάτος
2. Καθορισμός ανταλλάγματος των δημοπρατούμενων τμημάτων αιγιαλών – παραλιών Δήμου Κεφ/νιάς.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ν. Παπαδάτος

Τα θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

O πρόεδρος
ΓΕΡΑΣΙΜOΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤOΣ

platys gialos