Νέα εμπλοκή παρουσιάστηκε στο πολύπαθο έργο της Γέφυρας του Χάρακα, καθώς η εργολήπτρια εταιρεία «Ι. Μαρούλης Α.ε.» κατέθεσε αίτηση παύσης εργασιών στην Περιφέρεια, επειδή δεν της έχει δοθεί ακόμα 1,5 εκατομμύριο Ευρώ που έχει να λαμβάνει από τις εργασίες.
Oπως εξήγησε στον «Η» χθες το βράδι, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας, έχει εγκρίνει το ποσό του 1,5 εκατ. Ευρώ που πρέπει να λάβει η ανάδοχος εταιρεία, πλήν όμως το ποσό δεν της έχει δοθεί ακόμα από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών.
O κ. Δρακουλόγκωνας, αφού ανέφερε οτι για το θέμα αυτό έχει κάνει παρεμβάσεις σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο στο Υπουργείο Oικονομικών με μεταβάσεις του στην Αθήνα, κατέθεσε την ελπίδα οτι σε 10 περίπου μέρες η «Μαρούλης Α.Ε.» θα έχει πάρει το εγκεκριμένο προαναφερθέν ποσόν και το έργο θα συνεχιστεί κανονικά, ενώ σε 40 μέρες προβλέπεται να ολοκληρωθεί.