Εντονες διαμαρτυρίες υπάρχουν από το Ληξούρι και την Παλική γιατί ο Δήμος Αργοστολίου ουσιαστικά «πετάει έξω» από το Κολυμβητήριο τον Ποσειδώνα Ληξουρίου, έναν από τους πιο ενεργούς Συλλόγους της Κεφαλονιάς, κατατάσσοντάς τον με βάσει «κανονισμό διακρίσεων» σε υποδεέστερη προτεραιότητα, ενώ οι Ληξουριώτες τονίζουν ότι το Κολυμβητήριο είναι όλης της Κεφαλονιάς.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ληξουρίου σε εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου, σχετικά με τη διαμαρτυρία του Α.Ο. Ποσειδώνα Ληξουρίου αναφέρει:

Υπόψην:

– κ. Δημάρχου Ληξουρίου

– Κ. Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Υιοθετώντας την πρόσφατη διαμαρτυρία του συλλόγου Α.Ο. Ποσειδώνα, σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει στην χρήση των εγκαταστάσεων του μοναδικού κολυμβητηρίου στο νομό μας λόγω του απαράδεκτου «Κανονισμού λειτουργίας Κλειστών και Ανοιχτών Αθλητικών Εγκαταστάσεων» του Δήμου Αργοστολίου, σας καλούμε να εισαγάγετε την συγκεκριμένη διαμαρτυρία-καταγγελία ως θέμα ημερήσιας διάταξης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Καλούμε επίσης το Δ. Συμβούλιο να πάρει θέση για το πώς θα αντιμετωπιστούν οι απαράδεκτες προβλέψεις του παραπάνω κανονισμού, στην λειτουργία ενός από τους πιο ενεργούς συλλόγους στο Δήμο μας και τον μοναδικό στον ναυταθλητισμό, αφού σύμφωνα με αυτόν, τα «Σωματεία που δεν έχουν την έδρα τους στον Δήμο Αργοστολίου κατατάσσονται σε Β’ προτεραιότητα, παίρνοντας ώρες προπόνησης σε ποσοστό μόνο μέχρι 15% των συνολικά διαθέσιμων ωρών (ή περισσότερες, εφόσον έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες των τοπικών σωματείων) και καταβάλουν την τριπλάσια δαπάνη ανά ώρα σε σχέση με τα Σωματεία του Δήμου Αργοστολίου» κ.α.

Οι παραπάνω απαράδεκτες προβλέψεις του συγκεκριμένου κανονισμού και άλλες ακόμη, εκτός του ότι βρίσκονται στην κατεύθυνση της εμπορευματοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων φορτώνοντας μεγάλο κόστος στους συλλόγους και τους αθλητές, βρίσκονται και σε κατάφωρη αντίθεση με την ισότιμη μεταχείριση αθλητών και συλλόγων, που θα έπρεπε να έχουν, στο μοναδικό κολυμβητήριο στο νομό που εδρεύει στο Αργοστόλι.

Με βάση τα παραπάνω απαιτούμε να παρθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να αρθούν όλες οι παραπάνω καταχρηστικές αποφάσεις για τον Α.Ο. Ποσειδώνα Ληξουρίου και να γίνει κατανοητό σε όλους, ότι το κολυμβητήριο του Αργοστολίου δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί όχι μόνον τους πολίτες του Δ. Αργοστολίου, αλλά όλους τους Κεφαλλονίτες αθλητές. Εξάλλου ο ΑΟ Ποσειδώνας Ληξουρίου, έχει και πολλούς αθλητές από το Δήμο Αργοστολίου.

Τα παραπάνω καθώς και το κείμενο διαμαρτυρίας του Α.Ο. Ποσειδώνα που το επισυνάπτουμε, παρακαλούμε να αποτελέσουν την εισήγηση του θέματος στο Δ.Σ.

Ληξούρι, 10-11-2022

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ληξουρίου

Η διαμαρτυρία του Ποσειδώνα

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ

ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Των γονέων & φίλων των αθλητών-τριων του ΑΟ Ποσειδώνα Ληξουρίου

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμος Αργοστολίου ενέκρινε τον «Κανονισμό λειτουργίας Κλειστών και Ανοιχτών Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Αργοστολίου».

Προς μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο παράρτημα του Κανονισμού αυτού σχετικά με τον «ΤΡΟΠΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «Σωματεία που δεν έχουν την έδρα τους στον Δήμο Αργοστολίου κατατάσσονται σε Β’ προτεραιότητα, τους δίδονται ώρες προπόνησης σε ποσοστό μέχρι 15% των συνολικά διαθέσιμων ωρών (ή περισσότερες, εφόσον έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες των τοπικών σωματείων) και καταβάλουν την τριπλάσια δαπάνη ανά ώρα σε σχέση με τα Σωματεία του Δήμου» και ότι «Μοριοδοτούνται με δέκα (10) μόρια ανά έτος λειτουργίας τα Σωματεία που έχουν ως έδρα το Δήμο Αργοστολίου. Η μοριοδότηση αυτή ισχύει εφόσον το Σωματείο έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος λειτουργίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του Καταστατικού του από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Σωματεία που δεν έχουν την έδρα τους στον Δήμο Αργοστολίου μοριοδοτούνται σε ξεχωριστή κατηγορία μεταξύ τους και ικανοποιούνται με Β’ προτεραιότητα, όπως κατωτέρω ορίζεται.»

Ωστόσο η διάκριση αυτή, ήτοι η διάκριση των συλλόγων και των αθλητών συνακόλουθα βάσει εντοπιότητας αποτελεί βάναυση προσβολή της προσωπικότητας των αθλητών και κατ’ επέκταση των γονέων τους, Άδικη και Κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων τους για μάθηση και αθλητισμό, καταστρατηγεί το δικαίωμα των αθλητών στην ελεύθερη και απρόσκοπτη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους και σε κάθε περίπτωση στο δικαίωμα τους για πρόοδο και εξέλιξη.

Είναι γνωστό σε όλους ότι στο νησί της Κεφαλονιάς υπάρχει μόνον ένα κολυμβητήριο, όχι όπως γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου και στίβου που έχουν όλοι οι Δήμοι, το οποίο έχει τις εγκαταστάσεις του στο Δήμο Αργοστολίου, ως πρωτεύουσας του Νομού και πόλο έλξης όλων των περιοχών του νησιού.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους μας, ότι το κολυμβητήριο του Αργοστολίου δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί όχι μόνον τους πολίτες του Αργοστολίου και τους αθλητικούς Συλλόγους που εδρεύουν στο Αργοστόλι, αλλά όλους τους Κεφαλλονίτες. Εξάλλου αθλητικά Σωματεία με έδρα εκτός Αργοστολίου, όπως ο ΑΟ Ποσειδώνας Ληξουρίου, έχουν πολλά μέλη τους Αργοστολιώτες.

Εάν λοιπόν σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό μοριοδοτούνται οι αθλητικοί Σύλλογοι με βάση την έδρα τους ή την παλαιότητα τους και όχι βάση βαθμολογιών από Πανελλήνια Πρωταθλήματα (όχι περιφερειακά) ως ορίζει ο Αθλητικός Νόμος, είναι ολοφάνερο ότι οι νεότεροι αθλητικοί σύλλογοι καθώς και οι αθλητικοί σύλλογοι με έδρα εκτός Αργοστολίου έρχονται σε «δεύτερη μοίρα» σε σχέση με τους παλιότερους αθλητικούς Συλλόγους και αυτούς που έχουν την έδρα τους στο Αργοστόλι, χωρίς να ελέγχονται οι επιδόσεις και οι νίκες των αθλητών τους μέσα στα έτη για να φανεί ξεκάθαρα αν τελικά τα έτη λειτουργίας του συλλόγου έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη και την πρόοδο των αθλημάτων που αναπτύσσουν.

Αυτό όπως είναι κατανοητό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους αθλητικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους στο Ληξούρι ή τη Σάμη, δυσχεραίνει το έργο τους και εκμηδενίζει τόσο την προσπάθεια των ίδιων των Συλλόγων και των αθλητών τους που αψηφούν τις αποστάσεις και την κούραση προκείμενου να προπονούνται όσο το δυνατόν καλύτερα αλλά και των ίδιων των γονιών που επιβαρύνονται με τα έξοδα μετακινήσεων προκειμένου τα παιδιά τους να έχουν ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες στον αθλητισμό.

Όλοι πρέπει να έχουν την ίδια πρόσβαση και τις ίδιες ευκαιρίες και δυνατότητες στην υγεία στην παιδεία, στον αθλητισμό. Όπως το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, που ευρίσκεται στο Αργοστόλι δέχεται κόσμο απ’ όλο το νησί χωρίς καμία διάκριση έτσι και το κολυμβητήριο Αργοστολίου, λόγω και της μοναδικότητας του, θα πρέπει να δέχεται χωρίς καμία διάκριση τους αθλητές.

Επειδή η μοριοδότηση των Συλλόγων βάσει της εντοπιότητας τους αποτελεί ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ των αθλητών με καταγωγή από το Δήμο Ληξουρίου ή το Δήμο Σαμαίων αντίστοιχα και έρχεται σε αντίθεση με όσα προστάζει το Σύνταγμα της Χώρας περί ΙΣΟΤΗΤΑΣ και Ίσης μεταχείρισης προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες.    

Επίσης ο διαχωρισμός των Συλλόγων βάσει της παλαιότητας τους, αποτελεί τροχοπέδη στην ίση και δίκαιη μεταχείριση των αθλητικών συλλόγων και των μελών τους. Είναι ανήκουστο δε εν έτει 2022 να γίνονται τέτοιες διακρίσεις που το μόνο που κάνουν είναι να υποβαθμίζουν τους αθλητές και κατ’ επέκταση τις οικογένειες τους και να δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στους Συλλόγους που προσπαθούν πραγματικά να προάγουν το αθλητικό πνεύμα στον τόπο μας και δη σ ένα σύλλογο όπως ο ΑΟ Ποσειδώνας Ληξουρίου που μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα ύπαρξης μόλις 10 ετών, έχει καταφέρει να χει παγκόσμιες πανευρωπαϊκές και πανελλήνιες διακρίσεις(επισυνάπτονται περιγραμματικά παρακάτω), με τους αθλητές του να κερδίζουν πριμ για τις πανελλήνιες εξετάσεις και να συμμετέχουν σ όλους τους αγώνες εκτός Νησιού, παρά τις αντίξοες συνθήκες μετακίνησης λόγω απομακρυσμένου τόπου.

Επειδή με τον τρόπο αυτό ο κανονισμός μεροληπτεί, δημιουργεί διακρίσεις και αποκλεισμούς και ουσιαστικά «πριμοδοτεί» σωματεία λόγω της παλαιότητας τους ή της έδρας τους και δεν υπολογίζει καθόλου το αγωνιστικό επίπεδο των συλλόγων ως ορίζει ο Αθλητικός Νόμος (παρά μόνο στα ομαδικά αθλήματα) ή το τι έχουν καταφέρει οι αθλητές-παιδια μας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τους οποίους δε διαχωρίζουμε από ποια πόλη είναι όταν ακούγεται η Κεφαλονιά πανελληνίως με τις επιτυχίες τους.

 Για το σκοπό αυτό Διαμαρτυρόμαστε έντονα και θεωρούμε την απόφαση αυτή άδικη, αυθαίρετη, καταχρηστική και άνευ λογικού και ηθικού ερείσματος.

Απαιτούμε άμεσα την τροποποίηση του κανονισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω και την ακύρωση άλλως τροποποίηση μίας απόφασης που εμμένει σε διακρίσεις και ανισότητες και σίγουρα έρχεται σε πλήρη και ευθεία αντίθεση με τον σκοπό του Κανονισμού, ήτοι την καλλιέργεια και ανάπτυξη του μαζικού, λαϊκού και σχολικού αθλητισμού.

Κεφαλονιά, 17/10 /2022

Οι Γονείς & Φίλοι των αθλητών-τριων του ΑΟ Ποσειδώνα Ληξουρίου