Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του σωστού Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΠΙΝ κατά την 1η τροποποίηση του στο προηγούμενο ΠΣ ( γιατί στο απολογισμό του Περασμένου Έτους 2022 ήταν έλλειπής και τμηματικό), μας δίνει την δυσμενή εικόνα η οποία παρουσιάζει η περιφέρεια μας κατά την πορεία υλοποίησης των διαφόρων έργων και δράσεων. Υπολογίζουμε ότι η Περιφερειακή Αρχή Κράτσα – Τσαγκαροπούλου βρίσκεται στο τέταρτο έτος της θητείας της ( 2023 ) και παρ’ ότι έχει πάρει παράταση επί τετράμηνο (έως το τέλος του 2023 αντί του Σεπτεμβρίου 2023) η κατάσταση που παρουσιάζει το ΕΠΔ με την υπάρχουσα πορεία δεν έχει την δυνατότητα παρέμβασης επί το καλύτερο (+ – 5%).

Η εικόνα που παρουσιάζει λοιπόν η Περιφερειακη Αρχή Κρατσα – Τσαγκαροπούλου έχει αναλυτικά ως εξής ανά Περιφερειακη Ενότητα και στο σύνολο της.

ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Απορρόφηση προγράμματος 2,38%

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Απορρόφηση προγράμματος. 3,99%

ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ κ´ ΙΘΑΚΗΣ Απορρόφηση προγράμματος 1,95%

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Απορρόφηση προγράμματος 7,39%

Εργα και δράσεις που επιβλέπει η Έδρα της ΠΙΝ, Απορρόφηση 23,03%

Συνολική Απορρόφηση του προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: 5’23%..

Αναλυτικά όμως εξετάζοντας του πίνακες ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των Έργων και Δράσεων της ΠΙΝ ανα Περιφερειακη Ενότητα έχει ως εξής:

ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Σύνολο Έργων: 245 Ανενεργά εργα: 212

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: Σύνολο έργων: 105. Ανενεργά εργα.: 94

ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ κ´ΙΘΑΚΗΣ: Σύνολο έργων: 202 Ανενεργά εργα: 177

ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Σύνολο έργων: 91. Ανενεργά εργα.: 59

Εργα και Δράσεις που διαχειρίζεται η έδρα της ΠΙΝ: Σύνολο έργων 70 Ανενεργά εργα: 28

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝ: Σύνολο έργων: 713. Ανενεργά εργα.: 570

Εάν μείνουμε στην ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ κ´ ΙΘΑΚΗΣ που μας ενδιαφέρει άμεσα παραθέτω τα σπουδαιότερα ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό πάνω από 500.000€.

Κτιριο Μηχανουργείο ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ. 540.000€

Ματζαβινατειο Νοσοκομείο Ληξουρίου. 901.376€

Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σάμης (αφορά αποκαταστάσεις του ΙΑΝΟΥ) 590.000 €

Κοινόχρηστοι χώροι Ληξουρίου ( εχει αλλάξει ο τίτλος σε ΘΕΑΤΡΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ) 2.000.000 €

Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 585.000€

Ανάπλαση κοινόχρηστων χωρών Παλικής. 568.623€

Παρεμβάσεις Άμεσης Αποκατάστασης Οδικού Δικτύου Κεφαλονιάς 531.180€

Συστήματα Αναχαιτησης Οχημάτων στο ΕΟΔ Κεφαλονιάς και Ιθάκης 600.000€

Κατασκευή οχετών Αντιπλημμυρικής Προστασίας στο ΕΟΔ. 1.500.000€

Παρεμβάσεις Οδικής Ασφαλείας σε τμήματα οδών: Πλατείες – Σκάλα – Πόρος 2.000.000€

Συντήρηση και Αποκαταστάσεις στο ΕΟΔ αρμοδιότητος ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ. 1.200.000€

Συντήρηση και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων ΠΕ ΚΑΦΑΛΟΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ. 1.250.000€

Εργα αποκατάστασης στην Θέση ΜΠΡΟΣ ΑΕΤΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 1.500.000€

Δρόμος ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ – ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ. 6.400.000€

Κατασκευή Αντιπλημμυρικού Αγωγού Αγίας Ευφημίας. 4.400.000€

Επείγοντα εργα ΙΑΝΟΥ 17+ 18 Σεπτ. 2020 στο ΕΟΔ 20.051.583€

Μελέτες για την αντιμετώπιση των ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ του ΙΑΝΟΥ 7.849.983€

Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τον ΙΑΝΟ α) Δράπανο – Καρδακατα β) ΕΟΔ 25 – Δειλινατα γ) Σάμη – Τζαννατα 2.279.934€

Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τον ΙΑΝΟ α) Αγκώνας – Διβαρατα β) Διασταύρωση ΕΟΔ25- Καρυά γ) Διασταύρωση ΕΟΣ 25 – Ασσος δ) Διβαρατα – Αγία Ευφημία ε) Περιοχή Φάλαρης. 1.918.515 €

Αντιπλημμυρικά Εργα ανακούφισης από τις ζημιές του ΙΑΝΟΥ στις λεκάνες απορροής Βορείου Κεφαλονιάς. 1.749.004 €

Αντιπλημμυρικά Εργα ανακούφισης από τις ζημιές του ΙΑΝΟΥ στις λεκάνες απορροής ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ – ΣΑΜΗΣ. 1.756.920€

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥ. 12.201.600€

Μελέτη Οδικού Άξονα ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΡΑΝΙΑ. 806.000€

Κατασκευή Οδικού Άξονα ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΡΑΝΙΑ. 7.000.000€

Απαλλοτριώσεις Οδικού Άξονα ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΚΡΑΝΙΑ. 500.000€

Σύνολο προϋπολογισμού αδρανών έργων στίς ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ + ΙΘΑΚΗΣ με Π/Υ πάνω από 500.000€.: 80.680.708 € εκ των οποίων τα 47.808.529 € είναι χρηματοδοτήσεις από την Κυβέρνηση για Εργα Αποκατάστασης των ζημιών από τον Κυκλώνα ΙΑΝΟ 17+18 Σεπτ. 2020.

Από την ανάλυση αυτή αντιλαμβανόμαστε ότι η αδράνεια της Περιφερειακής Αρχής Κρατσα- Τσαγκαροπούλου στην διαχείριση της ΠΙΝ δημιουργεί πολλά ερωτήματα αλλά και ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΓΗ.

Οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς και Ιθάκης κινούμενοι στο ΕΟΔ βλέπουν την παντελή αυτή αδράνεια έργων οδικής Ασφαλείας ( σβηστά φώτα, λακκούβες, μη επαρκή σήμανση κλπ ), επίσης δεν βλέπουν να προχωρούν εργα που έχουν σχεδιαστεί και χρηματοδοτηθεί από τις προηγούμενες Περιφερειακές Αρχές ( Σπύρου + Γαλιατσάτου), όπως ο δρόμος Αγία Ευφημία- Καραβόμυλος και ο δρόμος Αεροδρόμιο – Κρανιά.

Οι κάτοικοι όμως δεν έχουν αντιληφθεί την μεγάλη και άπλετη χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση για την αποκατάσταση των ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ του ΙΑΝΟΥ για εργα υποδομής (47.808.529€) και την ανικανότητα της Περιφερειακής Αρχής να τα διαχειριστεί ( Ούτε τις μελέτες εκατομμυρίων. (!) δεν έχει ακόμη προκηρύξει).

Τόση ειναι η ανικανότητα, ώστε η ηγεσία της ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ + ΙΘΑΚΗΣ μεταβιβάζει με ΠΣ τα χρήματα του ΙΑΝΟΥ και το ΕΟΔ, στους Δήμους της Κεφαλονιάς για να εκτελέσουν έργο άσχετο με τις ανάγκες αποκατάστασης από τις ζημιές του ΙΑΝΟΥ. Μία πράξη η οποία ειναι μη νόμιμη και ηθική, ιδιαίτερα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Με τις πράξεις αυτές της Περιφερειακής Αρχής Κρατσα – Τσαγκαροπούλου, την αδράνεια, την ανικανότητα, και προ πάντων την μη δυνατότητα εκτέλεσης κάθε είδους έργων, μικρών και μεγάλων η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κινδυνεύει να καταργηθεί. Η μη ύπαρξη Στρατηγικού Σχεδιασμού και η μη απορρόφηση των κονδυλίων που δίνει η εκάστοτε Κυβέρνηση ειναι ένα σημαντικό στοιχείο για σκέψεις διάλυσης της ΠΙΝ.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ.

Εμείς όλοι που διαχρονικά στηρίξαμε και στηρίζουμε την ΠΙΝ θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε για την διατήρηση και την πρόοδο της Περιφέρειας μας με κάθε μέσο με όλη μας την δύναμη.

 

*Περιφερειακός Συμβουλος ΠΙΝ

τ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ + ΙΘΑΚΗΣ (2011-2014)

τ.ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΙΝ ( 2019-2022)