11 θέματα στο Δ. Συμβούλιο Σάμης

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης συνεδριάζει σήμερα και ώρα 7 μ.μ. στην Σάμη και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (όπισθεν Συμβολαιογραφείου), κεκλεισμένων των θυρών.

Τα 11 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Καθορισμός θέσεων τμημάτων αιγιαλών-παραλιών για παραχώρηση με δημοπρασία 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ρασσιάς 

2. Έγκριση απευθείας παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ρασσιάς 

3. Καθορισμός αντιτίμου για είσοδο στα σπήλαια (Δρογκαράτη, Μελισσάνη) Δήμου Σάμης 

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης (απ. Οικ. Επιτροπής)

4. Καθορισμός αντιτίμου ενοικίασης ομπρελών και ξαπλωστρών παραλίας Μύρτου Δήμου Σάμης 

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης (απ. Οικ. Επιτροπής)

5. Έγκριση μελέτης που αφορά το πρώην Δημοτικό σχολείο Φισκάρδου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης

6. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σάμης», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων». 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εριγώνη Βαλσάμου

7. 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης (απ. Οικ. Επιτροπής)

8. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών και  Οικονομικών Υπηρεσιών

9. Μείωση τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ρασσιάς 

10. Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης για την τουριστική προβολή του Δήμου Σάμης και υποβολή στον ΕΟΤ και στο Υπουργείο Τύπου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς

11. Προστασία και ανάδειξη του Ενάλιου Αρχαιολογικού θησαυρού που βρίσκεται εκτός κόλπου Φισκάρδου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς

Η Πρόεδρος

Αριστέα Αμίτση