Κόβεται στα δύο πάλι η Κεφαλονιά, καθώς από σήμερα κλείνει για να ανελκυθεί η προσωρινή Γέφυρα Bailey στο «Χειμωνικό» και για να αντικατασταθεί με κανονική Γέφυρα που θα κατασκευάσει ο Ομιλος του συμπατριώτη μας Γιάννη Μαρούλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα Γέφυρα θα είναι ανάλογη με αυτή του Χάρακα και θα κατασκευαστεί με χρονικό ορίζοντα έως 31 Μαΐου 2024, ώστε να είναι έτοιμη γθα τη νέα τουριστική σεζόν.

Ο αστυνομικός διευθυντής Ιωάννης Μπούμης εξέδωσε σχετική ανακοίνωση στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Ο Αστυνομικός Δ/ντής Ιωάννης Μπούμης

α) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα της Επαρχιακή Οδό Ν.25 (Αργοστόλι- Αγκώνα-Φισκάρδο ) και συγκεκριμένα στην θέση «Χειμωνικό», για το χρονικό διάστημα από την 31-10-2023 έως και την 31-5-2024, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών, στα πλαίσια εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες ανέλκυσης, απομάκρυνσης, και μεταφοράς της μεταλλικής γέφυρας Bailey από την θέση «Χειμωνικό» μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και κατόπιν στα πλαίσια κατασκευής τα 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο νήσου Κεφαλληνίας, με αποκατάσταση κατά θέσεις οδοστρωμάτων, επιχωμάτων και τεχνικών έργων», για την κατασκευή νέας γέφυρας.

Άρθρο 2ο

Η κίνηση των οχημάτων το διάστημα αυτό θα εκτελείται:

α) Κατεύθυνση Αργοστόλι-Φισκάρδο:

Αργοστόλι- Διασταύρωση Δραπάνου-Διλινάτα-Δρόμος Φάλαρης-Διβαράτα-Φισκαρδο.

β) Κατεύθυνση Ληξούρι-Φισκάρδο:

Ληξούρι-Διασταύρωση Καρδακάτων- Διαστάρωση Δραπάνου- Διλινάτα-Δρόμος Φάλαρης-Διβαράτα-Φισκαρδο.

Άρθρο 3ο

Ο ανάδοχος του έργου, παρακαλείται για την τοποθέτηση και συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης (ρυθμιστικές-αναγγελίας κινδύνου & πληροφοριακές).

Άρθρο 4ο

Η παρούσα ισχύει:

  • Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου και τον ανάδοχο του έργου για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
  • Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.
  • Από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.

Άρθρο 5ο

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2696/99 «Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6ο

Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Τ.Τ. Αργοστολίου το οποίο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να επιβλέψει για την τοποθέτηση των αναγκαίων πινακίδων και την αφαίρεση τους μετά την αποκατάσταση της βατότητας της οδού και να επιτηρεί σε καθημερινή βάση το ανωτέρω οδικό τμήμα για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.-

Ο διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΟΥΜΗΣ

Αστ. Διευθυντής


Τι ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης για το «Χειμωνικό»


Στα πλαίσια εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες ανέλκυσης, απομάκρυνσης και μεταφοράς της μεταλλικής γέφυρας Bailey από τη θέση “Χειμωνικό” μέχρι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας» και κατόπιν στα πλαίσια κατασκευής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο νήσου Κεφ/νίας με αποκατάσταση κατά θέσεις οδοστρωμάτων, επιχωμάτων και τεχνικών έργων» για την κατασκευή νέας γέφυρας, θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της επαρχ. οδού 25 (στη θέση «Χειμωνικό») για το χρονικό διάστημα από 31-10-2023 έως και 31-5-2024.

Στ. Τραυλός

Η κίνηση των οχημάτων το διάστημα αυτό θα εκτελείται:

Α) Κατεύθυνση Αργοστόλι – Φισκάρδο:

Αργοστόλι – Διασταύρωση Δραπάνου – Διλινάτα – Δρόμος Φάλαρης – Διβαράτα – Φισκάρδο

Β) Κατεύθυνση Ληξούρι – Φισκάρδο:

Ληξούρι – Διασταύρωση Καρδακάτων – Διασταύρωση Δραπάνου – Διλινάτα – Δρόμος Φάλαρης – Διβαράτα – Φισκάρδο.

Ενημερώνουμε τους κατοίκους ότι ο κύριος του έργου για την κατασκευή της νέας γέφυρας είναι το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ/Γ.Γ.Υποδομών και αρχική πρόθεσή του ήταν η έναρξη των εργασιών στις 6-2-2023. Ωστόσο, με παρέμβαση του Αντ/ρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης, η ημερομηνία αυτή μετατέθηκε, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν οι χρήστες της οδού κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Ζητούμε τη συνεργασία και την κατανόηση των χρηστών της οδού και των κατοίκων της περιοχής.

Ο αντιπέριφερειάρχης

ΠΕ Κεφαλληνίας και ΠΕ Ιθάκης

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΤΡΑΥΛΟΣ