Σε δημοπράτηση βγήκε και επίσημα το έργο «Αναβάθμιση – Ανακαίνιση – Αναδιαρρύθμιση και Εκσυγχρονισμός Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας» που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του νομού Κεφαλληνίας.

Αναθέτουσα αρχή είναι η Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

Το ΤΑΙΠΕΔ είναι η διενεργούσα αρχή και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του δικαιούχου του Προγράμματος «Διοίκησης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας», εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες της αρμοδιότητας της αναθέτουσας αρχής στο όνομα και για λογαριασμό της μέχρι και την κατακύρωση της σύμβασης.

Το κόστος με Φ.Π.Α. είναι 8.000.000 ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 6.451.612,90 ευρώ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιανουαρίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 9 Ιανουαρίου 2024.

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 21 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και η εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, αναδιαρρύθμισης και εκσυγχρονισμού ορισμένων λειτουργικών τμημάτων και υποδομών (κτιριακών, Η/Μ περιβάλλοντος χώρου κλπ.) στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλλονιάς.

Οι εργασίες πλήρους ανακαίνισης αφορούν στους ιδιαίτερους χώρους υγιεινής των δωματίων, στους θαλάμους Νοσηλείας, στους διαδρόμους και στους λοιπούς βοηθητικούς χώρους και περιλαμβάνουν αλλαγή όλων των ειδών υγιεινής, νέες επενδύσεις πλακιδίων, νέα δάπεδα, νέα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα, τοποθέτηση νέων ψευδοροφών, χρωματισμούς όλων των εσωτερικών επιφανειών καθώς και τοποθέτηση κλιματισμού, και όλες τις απαραίτητες Η/Μ εργασίες.

Όσον αφορά στις αναδιαρρυθμίσεις χώρων, θα πραγματοποιηθούν τα κάτωθι:

  • Ανακαίνιση του υφιστάμενου χώρου Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και επέκτασή του.
  • Δημιουργία χώρου Μαγνητικού Τομογράφου σε υφιστάμενο χώρο.
  • Πλήρης ανακαίνιση 45 WC, παθολογικής, χειρουργικής κλινικής, παιδιατρικής, εξωτερικών ιατρείων, φυσικοθεραπευτηρίου.
  • Μετατροπή των δύο ή τον έναν από τους δύο πρώτους θαλάμους αριστερά (κτίριο Α’) σε θαλάμους νοσηλείας στη Χειρουργική Κλινική.
  • Ανακαίνιση της Μαιευτικής κλινικής εμβαδού 440,00 τ.μ.

Οι αναδιαρρυθμίσεις των τμημάτων γίνονται εντός του υφιστάμενου κελύφους του κτιρίου, δεν επηρεάζουν τα πολεοδομικά μεγέθη και εκτείνονται σε τμήματα των ορόφων του Κεντρικού κτιρίου.

Επίσης, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η εφαρμογή συστήματος θερμοπρόσοψης στο κέλυφος του κτιριακού συνόλου του Κεντρικού Κτιρίου και της Πτέρυγας των Εργαστηρίων.

(ypodomes.com)