Με …μπουλντόζες χωρίς φρένα περιφέρεται μέσα στα Χριστούγεννα ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, έχοντας ως στόχο να ισοπεδώσει τις εγκαταστάσεις του ΝΟΑ, του ιστορικού αθλητικού Ομίλου του Αργοστολίου!

Ο Θ. Μιχαλάτος, που αγνόησε προκλητικά, ως πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, τα αιτήματα του ΝΟΑ για συνεννόηση πριν ξεκινήσει το έργο της Παραλίας (από άγαλμα Καββαδία μέχρι Λιμεναρχείο), σπεύδει τώρα με απειλές και τελεσίγραφα να καταστρέψει τον ΝΟΑ ώστε να προχωρήσει το έργο της ανάπλασης της Παραλιακής.

Ετσι, μέσα σε ένα αλαλούμ, οι μπουλντόζες έριξαν προχθές την περίφραξη των εγκαταστάσεων του Ομίλου και τώρα, προκειμένου να μην υπάρξουν δικαστικές διαμάχες, οι δύο πλευρές (Δήμος και ΝΟΑ) οδηγούνται σε κάποιο συμβιβασμό, με τις βασικές υποδομές των εγκαταστάσεων του ΝΟΑ να παραμένουν ως έχουν. Ωστόσο τίποτα δεν είναι σίγουρο, με δεδομένη την αναξιοπιστία του δημάρχου.

Σήμερα, αποκαλύπτουμε την αλληλογραφία Δήμου-ΝΟΑ με το τελεσίγραφο και τις απειλές του Θεόφιλου Μιχαλάτου, με απάντηση του προέδρου του ΝΟΑ Λούκα Νιφοράτου.

Το τελεσίγραφο του δημάρχου

Αργοστόλι 01/12/2023

Αριθμ. Πρώτ.: οικ 2811

ΠΡΟΣ: Ναυτικό Όμιλο Αργοστολίου (Ν.Ο.Α.) οδός Ηλία Ζεβού αρ. 16 Αργοστόλι Κεφαλληνίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Ο.Α. κ. Λούκα Νιφοράτο
  2. Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Ο.Α κ. Αλέξη Κούρκουλο
  3. Μέλος του Δ.Σ. του Ν.Ο.Α. Στεφανία Κορσιάνου
  4. Μέλος του Δ.Σ. του Ν.Ο.Α. Σάββα Αποστολάτος
  5. Μέλος του Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Ο.Α. κ. Χρήστο Πετράτο
  6. Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμου Αργοστολίου Πλ. Βαλλιάνου, Αργοστόλι Κεφαλληνίας

Θέμα: Αφαίρεση εξοπλισμού και αντικειμένων κάθε είδους

Για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Έργου με τίτλο «Ανάπλαση της Παραλιακής Ζώνης από το Άγαλμα του Καββαδία έως το Λιμεναρχείο», που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 186/2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΛΤΚ-Ι και την υπ’ αριθμ. πρωτ.1201/31.01.2023 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23/2022 Τεχνική Μελέτη του Έργου, η οποία επίσης έχει εγκριθεί (υπ’ αριθμ.144/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου ως φορέα υλοποίησης του άνω έργου και υπ’ αριθμ. 130/2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΛΤΚ-Ι, προβλέπεται η άμεση απομάκρυνση / αφαίρεση, όλων των κατασκευών αντικειμένων κλπ που βρίσκονται στο χώρο επιφάνειας 3, 208 τ.μ. (ναυταθλητικές εγκαταστάσεις κ. λπ) εντός της χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Αργοστολίου .

Εντός του άνω χώρου υπάρχει και εξοπλισμός που ανήκει στο ΝΟΑ, τον οποίο, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην εκτέλεση και υλοποίηση του Έργου και δεδομένου ότι ο Ανάδοχος του Έργου έχει ήδη αποστείλει επιστολές-οχλήσεις οφείλετε να απομακρύνεται άμεσα, και σε κάθε περίπτωση εντός επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας σύμφωνα και με την υπ’ αρίθμ. 235/2023 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΛΤΚ-Ι.

Σε διαφορετική περίπτωση και προς το σκοπό απρόσκοπτης εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του Έργου ” Ανάπλασης της Παραλιακής Ζώνης από το Άγαλμα του Καββαδία έως και το Λιμεναρχείο” και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2971/2001, θα αναγκαστούμε να προβούμε σε απομάκρυνση του εν λόγω εξοπλισμού σας από το χώρο, επιβάλλοντας παράλληλα στο Ν.Ο.Α. τις δαπάνες μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού, και ρητά επιφυλασσόμενο παράλληλα το ΔΛΤΚ-Ι για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που τυχόν θα υποστεί από την άρνησή σας για την απομάκρυνση του εν λόγω εξοπλισμού, ιδία δε σε περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημιώσεων κ.λπ. προς την Ανάδοχο εταιρεία.

Διευκρινίζουμε ότι ο ΝΟΑ, θα συνεχίσει να αναπτύσσει την δραστηριότητά του στο αρχικό (κεντρικό) κτίριο εντός του άνω χώρου στη Χερσαία Λιμενική Αργοστολίου, καθώς και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αργοστολίου.

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας.

Ο Πρόεδρος

Θεόφιλος Μιχαλάτος

Η απάντηση του προέδρου του ΝΟΑ

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023

Θέμα: Απάντηση σε 2811/1-1-2023 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Αργοστολίου στην παραλία του Αργοστολίου δεν δύναται να απομακρυνθούν με μια απλή απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλονιάς, καθώς η παρουσία μας στο χώρο νομιμοποιείται με πλήθος εγγράφων της ίδιας της Ελληνικής πολιτείας και του ίδιου του Λιμενικού Ταμείου Κεφαλονιάς και Ιθάκης από την δεκαετία του εξήντα μέχρι και σήμερα τα οποία επιφυλασσόμεθα να παρουσιάσουμε όποτε λάβει χώρα η σχετική δικαστική αντιδικία σε κάθε περίπτωση μέχρι σήμερα δεν υφίσταται και σίγουρα δεν μας έχει κοινοποιηθεί ουδεμία τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί αποβολής μας ουδέν πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής εκτελεστό και τελεσίδικο ουδέν πρωτόκολλο κατεδάφισης τελεσίδικο η οποία απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί αποβολής μας δεν αποτελεί εκτελεστό δικαστικό τίτλο κι απλά εκφράζει την βούληση του περί της αποβολής μας χωρίς να είναι εκτελεστή αφού μέχρι σήμερα δεν μας έχει κοινοποιηθεί εκτελεστή διοικητική η δικαστική απόφαση από τις προαναφερόμενες ώστε να κινηθούμε δικαστικά εναντίον της είτε στα διοικητικά είτε στα αστικά δικαστήρια αναλόγως τον νομικό τύπο της. Επομένως οποιαδήποτε προσπάθεια κατάργησης της περίφραξης η απομάκρυνσης του εξοπλισμού μας είναι πρόδηλη αυτοδικία και ως τέτοια θα αντιμετωπισθεί σε ποινικό επίπεδο με την τήρηση της αυτόφωρης διαδικασίας σε αστικό επίπεδο για αποζημιώσεις για κάθε είδους ζημιά για όποιον επιχειρήσει οτιδήποτε σε σχέση με τον πανάκριβο εξοπλισμό μας και πειθαρχικό για όποιον αιρετό αγνοήσει τις νόμιμες διαδικασίες βάσει των οποίων θα κριθεί αν η αποβολή μας είναι σύννομη ή όχι. Καλούμε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλονιάς και Ιθάκης να τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες επίλυσης των νομικών και διοικητικών διαφορών και να μην εκτραπεί σε αυθαίρετες και παράνομες ενέργειες εις βάρος μας με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων μας.

Ο Νομικός εκπρόσωπος του Ν.Ο.Α.

Πρόεδρος

Λούκας Νιφοράτος

Αριστερά: Το …τελεσίγραφο του δήμαρχου Θεόφιλου Μιχαλάτου. Δεξιά: Η απάντηση του προέδρου του ΝΟΑ Λούκα Νιφοράτου

Ο …μαλαγάνας δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος ξήλωσε την περίφραξη του ΝΟΑ γύρω-γύρω και ετοιμάζεται να μπουκάρει με την μπουλντόζα για να ισοπεδώσει τις εγκαταστάσεις…