Νέα παρέμβαση για το ευρισκόμενο …«στον αέρα» Λιμενικό Ταμείο έκανε χθες ο δημοτικός σύμβουλος Αργοστολίου Νίκος Ανουσάκης με παρέμβασή του σε 4 Φορείς, ήτοι στο Υπουργείο Ναυτιλίας, στον γ.γ. Αποκεντρωμένης, στα μέλη «του φερόμενου Δ. Λιμενικού Ταμείου» και προς τους δημάρχους Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης. Στην παρέμβασή του ο Νίκος Ανουσάκης αναφέρει:

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΝΟΜΙΜΑ Η ΟΧΙ;

Επειδή πρέπει να γίνει αντιληπτό πως οι νόμοι υπάρχουν για να εφαρμόζονται, θα έχει ενδιαφέρον να απαντήσει κάποιος αρμόδιος με ποιά ακριβώς διάταξη νόμου λειτουργεί σήμερα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλονιάς και Ιθάκης κι εάν έχει εφαρμοσθεί η διοικητική και νομική διαδικασία του ΦΕΚ 2912/17-7-2020.

Άλλωστε για την ισορροπία του τοπικού πολιτικού συστήματος απαιτείται η ύπαρξη και δομικής αντιπολίτευσης κι όχι μόνο αντιπολίτευσης «λάιτ-χωρίς λιπαρά».

Νίκος Ανουσάκης

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αργοστολίου

1) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

2) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

3) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

4) Προς Δημάρχους Δήμου Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης.

Νίκος Ανουσάκης

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ανουσάκη Νικόλαου του Κωνσταντίνου, Δημοτικού Σύμβουλου Δήμου Αργοστολίου-Δικηγόρου Κεφαλονιάς.

Βάσει της προσαρμογής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλονιάς και Ιθάκης στις διατάξεις του ν.4600/2019 όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (αριθμ. Φύλλου 2912/17-7-2020) η διάρκεια του ανωτέρου Διαδημοτικού Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου οριζόταν διετής (2) έτη με δυνατότητα είτε παράτασης της διάρκειας είτε πρόωρης λύσης με νέες αποφάσεις των οικείων δημοτικών συμβουλίων κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 4 του ν.4600 /2019.

Κατόπιν των παραπάνω σας ζητώ:

  1. Να μου γνωστοποιήσετε τους αριθμούς και τις χρονολογίες τυχόν αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων (Δήμου Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης) κατά την λήξη της διετίας (δηλαδή περίπου τον Ιούλιο του 2022) με τις οποίες είτε παρατείνεται η διάρκεια και για πόσο είτε αποφασίζεται η πρόωρη λύση του.
  2. Να απαντήσετε εγγράφως, σε περίπτωση που δεν υφίστανται οι ανωτέρω προβλεπόμενες αποφάσεις εάν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλονιάς και Ιθάκης υφίσταται νόμιμα από τις 17 Ιουλίου 2022 μέχρι και σήμερα και βάσει ποιών διατάξεων που τυχόν ανατρέπουν όσα προβλέπονται στο ανωτέρω ΦΕΚ.
  3. Να μου απαντήσετε εγγράφως εάν η τυχόν μη εφαρμογή όσων ρητά προβλέπονται στο ανωτέρω ΦΕΚ εγείρουν νομικά και διοικητικά ελαττώματα για όσες αποφάσεις έχουν ληφθεί από τις 17/7/2022 μέχρι και σήμερα αλλά και για τις σχετικές δαπάνες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Αναμένω τις απαντήσεις εντός των νομίμων προθεσμιών με επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου.

Σας επισυνάπτω και το σχετικό ΦΕΚ προς διευκόλυνσή σας.

Αργοστόλι, 15/3/2024

Ο αιτών-ερωτών με επιφύλαξη δικαιωμάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ