ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ «ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΔΗΚΕ

Κόλαφος για τον Θεόφιλο η απόφαση της Αποκεντρωμένης!

Ο δήμαρχος Αργοστολίου …κοιμότανε επί 4 χρόνια και όταν η Αποκεντρωμένη του είπε …«ε, ξύπνα, τελειώνει η προθεσμία» …έπεσε σε ταραχή και ζήτησε παράνομα …και τους 14 υπαλλήλους της διαλυμένης ΚΕΔΗΚΕ και μετά …δύο από τους 14, χάνοντας έτσι τους δύο τεχνικούς του Θεάτρου «Κέφαλος», που τους πήρε ο Δήμος Ληξουρίου! Κι’ ενώ στο Δήμο Αργοστολίου υπήρξε άλλο ένα φοβερό αλαλούμ στην υπόθεση αυτή, ο Δήμος Ληξουρίου και ο Δήμος Σάμης ενήργησαν σωστά και εμπεριστατωμένα!

 

 

 

Κόλαφος για τον μητροπολιτικό (και…μικροπολιτικό…) δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτο είναι η απάντηση που δίνει στο Δήμο Αργοστολίου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (δια του γραμματέα της Δημητρίου Κατσαρού), στην περιβόητη «αίτηση θεραπείας» του Δήμου για το προσωπικό της διαλυθείσης ΚΕΔΗΚΕ.

Ο δήμαρχος Θ. Μιχαλάτος που επί 4 χρόνια …κοιμότανε και δεν κατέταξε νομίμως το προσωπικό της ΚΕΔΗΚΕ, ξύπνησε όταν στο «παρά πέντε», η Αποκεντρωμένη του χτύπησε «καμπανάκι», ότι έπρεπε να γίνει η κατάταξη γιατί λήγει η προθεσμία!

Για να επακολουθήσει το γνωστό αλαλούμ που αρχικά ο Δήμος Αργοστολίου ζήτησε …και τους 14 υπαλλήλους της ΚΕΔΗΚΕ, ενώ στη συνέχεια ζήτησε …μόνον δύο προκειμένου να μη βάλει λουκέτο στο Θέατρο Αργοστολίου, καθώς δύο τεχνικοί του Θεάτρου «Κέφαλος» κατατάγησαν στον Δήμο Ληξουρίου!

Η Αποκεντρωμένη στο έγγραφό της επισημαίνει τις παρανομίες και παρεκκλίσεις του Δήμου Αργοστολίου, καθώς και την άμεση ανταπόκριση και συμμορφωμένη στάση των Δήμων Ληξουρίου και Σάμης.

Η απάντηση-κόλαφος της Αποκετρωμένης Διοίκησης προς τον Δήμο Αργοστολίου και το δήμαρχό του Θεόφιλο Μιχαλάτο, ο οποίος πήγε για τα πολλά και έχασε τους δύο υπαλλήλους του Θεάτρου «Κέφαλος».

 

Κατόπιν όλων αυτών η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απέρριψε την «αίτηση θεραπείας» που ζήτησε ο Δήμος Αργοστολίου και η κατάταξη των 14 υπαλλήλων της διαλυθείσης ΚΕΔΗΚΕ είναι: Εννιά για το Δήμο Αργοστολίου, τρεις για το Δήμο Ληξουρίου (μεταξύ των οποίων οι δύο πρώην τεχνικοί του Θεάτρου Αργοστολίου Γρηγόρης Μαυρογιάννης και Γεράσιμος Βαγγελάτος) και δύο για το Δήμο Σάμης.

Ο γ.γ. Αποκεντρωμένης
Δ. Κατσαρός

Ολόκληρο το κείμενο της Αποκεντρωμένης έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κέρκυρα,

ΠΡΟΣ
Δήμο Αργοστολίου

 • Γραφείο Δημάρχου
 • Νομική Υπηρεσία
 • Διεύθυνση Διοικητικών ΥπηρεσιώνΚΟΙΝ:
 1. Δήμος Ληξουρίου
 2. Δήμος Σάμης
 3. Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν.

ΘΕΜΑ: Απάντηση επί αιτήσεως θεραπείας Δήμου Αργοστολίου.

ΣΧΕΤ.: α) Η από 21/02/2024 αίτηση θεραπείας του Δήμου Αργοστολίου.

β) Οι αριθ. 12318/08-02-2024 (1039/Β ́), 11444/06-02-2024 (1054/Β ́) και 11029/05-02-2024 (1081/Β ́) αποφάσεις κατάταξης προσωπικού της λυθείσας Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Δήμων Κεφαλονιάς (ΔΙΑ.Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.) στους Δήμους Αργοστολίου, Ληξουρίου και Σάμης, αντίστοιχα.

γ) Τα 6588/18-01-2024, 9296/30-01-2024 και 21612/08-03-2024 έγγραφά μας.

δ) Η αριθ. 162/08-08-2023 Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης υπαλλήλων στους νέους κλάδους και ειδικότητες του Π.Δ. 85/2022 (Α ́232) της πρώην Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Δήμων Κεφαλονιάς (ΔΙΑ.Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.).

ε) Η αριθ. 217714/11-12-2020 απόφαση σύστασης Επιτροπής Καταγραφής και Κατανομής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του νομικού προσώπου ΔΙΑ.Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

στ) Η αριθ. 2319/09-01-2024 (ΦΕΚ 144/Β ́) διαπιστωτική μας πράξη περί λύσης της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κεφαλονιάς (ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ)».

ζ) Το αριθ. πρωτ. 460/23-01-2024 έγγραφο του Δήμου Ληξουρίου.
η) Το αριθ. πρωτ. 683/29-01-2024 έγγραφο του Δήμου Σάμης.
θ) Τα αριθ. πρωτ. 1676/30-01-2024 και 1692/30-01-2024 έγγραφά σας.

Ο δήμαρχος Αργοστολίου
Θ. Μιχαλάτος

Κατόπιν της ανωτέρω (α) σχετικής αιτήσεως θεραπείας σας γνωρίζουμε τα εξής:

 • Ειδικά ως προς το Α. σκέλος αυτής όπως ήδη σας έχουμε αναφέρει στο αριθ. πρωτ. 21612/08-03-2024 έγγραφό μας (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένο), οι διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163 Α ́) σε συνδυασμό με τις οδηγίες της 1271/οικ.2775/28-11-2024 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζουν αφενός σαφώς το προσωπικό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και αφετέρου τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν ως προς την κατάταξη του προσωπικού της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κεφαλονιάς (ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ)».
 • Μολονότι ο νομοθέτης δεν το προέβλεπε, η Υπηρεσία μας μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης αριθ. 2319/09-01-2024 (ΦΕΚ 144/Β ́) περί λύσης της ως άνω κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κεφαλονιάς (ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ)», προκειμένου να σταθεί αρωγός στην διαμορφωθείσα υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων και να μην δημιουργήσει αναστάτωση, ζήτησε με το αριθ. πρωτ. 6588/18-01-2024 έγγραφό της από τις υπηρεσίες των τριών Δήμων την αποστολή σχετικών εισηγήσεων ως προς το κατατασσόμενο προσωπικό, με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια, επισημαίνοντας την αποκλειστική ταχθείσα προθεσμία της 31ης/01/2024.
 • Αρχικά ο Δήμος Ληξουρίου συμμορφωμένος με το ανωτέρω έγγραφό μας απέστειλε το αριθ. πρωτ. 460/23-01-2024 απαντητικό του έγγραφο με εισήγηση ως προς το κατατασσόμενο προσωπικό με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια (σύνολο τριών (03) ατόμων), τεκμηριωμένο με βάση την αριθ. 2846/Β4–461/21- 04-2023 (ΦΕΚ 2802/Β ́/26-04-2023) απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
 • Δήμαρχος Ληξουρίου
  Γ. Κατσιβέλης

  Στις 30/01/2024 με το αριθ. πρωτ. 9296/30-01-2024 υπενθυμιστικό έγγραφο η Υπηρεσία μας επικαλούμενη την ασφυκτική ταχθείσα προθεσμία ζήτησε από τους Δήμους Αργοστολίου και Σάμης την αποστολή της σχετικής εισήγησής τους βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων. Δέον να επισημανθεί ότι έως την διεκπεραίωση του ως άνω εγγράφου ο Δήμος Σάμης είχε ήδη αποστείλει το ζητηθέν εισηγητικό του έγγραφο (αριθ. πρωτ. 683/29-01-2024) με το οποίο εισηγήθηκε την κατάταξη δύο (02) ατόμων κατόπιν σχετικής ανάλυσης πληθυσμιακών κριτηρίων.

 • Ο δήμαρχος Σάμης
  Π. Δρακουλόγκωνας
 • Εν συνεχεία ο Δήμος Αργοστολίου με το αριθ. πρωτ. 1676/30-01-2024 έγγραφό του κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών τόσο του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και της Υπηρεσίας μας, στο ανωτέρω έγγραφό του εισηγήθηκε τη συνέχιση της απασχόλησης του συνόλου του προσωπικού στον Δήμο του, θεωρώντας την παραμονή στον φορέα τους άκρως απαραίτητη, χωρίς να εδράζεται σε συγκεκριμένες διατάξεις νόμου η θέση αυτή. Μάλιστα ο ίδιος Δήμος στις 30/01/2024 πάλι με το αριθ. πρωτ. 1692/30-01-2024 συμπληρωματικό μεταγενέστερο έγγραφό του (και αφού προφανώς είχε ενημερωθεί για την εισήγηση του Δήμου Ληξουρίου) ζήτησε συμπληρωματικά τους δύο (02) συγκεκριμένους υπαλλήλους που είχε εισηγηθεί ο Δήμος Ληξουρίου χωρίς να ανακαλεί το προηγούμενο αριθ. 1676/30-01-2024 έγγραφό του.
 • Η Υπηρεσία μας αφού έλεγξε την ορθότητα των εισηγήσεων των Δήμων Ληξουρίου και Σάμης με βάση την αριθ. 2846/Β4–461/21-04-2023 (ΦΕΚ 2802/Β ́/26-04-2023) απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής περί «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας»1 απέστειλε τις αποφάσεις κατάταξης προσωπικού για τους δύο ανωτέρω αναφερόμενους Δήμους .
 • Συγκεκριμένα απέστειλε την αριθ. 11029/05-02-2024 απόφαση περί κατάταξης προσωπικού της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κεφαλονιάς (ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ)» στον Δήμο Σάμης η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1081/Β ́/15-02-2024 και την αριθ. 11444/06-02-2024 όμοια απόφαση όσον αφορά τον Δήμο Ληξουρίου η οποία δημοσιεύθηκε στον ΦΕΚ 1054/Β ́/13-02-2024.
 • Κατόπιν η Υπηρεσία μας και συγκεκριμένα στις 08/02/2024 εξέδωσε την 12318/08-02-2024 απόφαση κατάταξης προσωπικού της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κεφαλονιάς (ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ)» στον Δήμο Αργοστολίου, μολονότι δεν είχε κατατεθεί εισήγηση με τα στοιχεία των υπαλλήλων όπως είχαμε ζητήσει, επιλέγοντας στην απόφαση κατάταξης, τους εναπομείναντες υπαλλήλους αφού προηγουμένως έγινε και πάλι έλεγχος των πληθυσμιακών κριτηρίων του Δήμου Αργοστολίου με σχετικό μαθηματικό τύπο. Η ως άνω απόφασή μας αριθ. 12318/08-02-2024 δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Κυβερνήσεως 1039/Β ́/12-02- 2024.Ως προς το (Β) σκέλος της εν θέματι αιτήσεως θεραπείας που σχετίζεται με την έλλειψη αιτιολογίας της διοικητικής πράξης σας γνωρίζουμε ότι ο λόγος αυτός στηρίζεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση καθώς:
 • Το σύνολο των πράξεών μας και εν προκειμένω η 12318/08-02-2024 απόφασή μας, περιλαμβάνει πλήρη αιτιολογία ως προς τη συνδρομή νομικών προϋποθέσεων για την έκδοση αυτής στο προοίμιο αυτής.
 • Τα στατιστικά στοιχεία του πληθυσμού που αντλήθηκαν από την Υπηρεσία μας, περιγράφονται εκτενώς και ανά Νομό, στην αριθ. 2846/Β4–461/21-04-2023 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής περί «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας», η οποία συμπεριλαμβάνεται στον προοίμιο της αριθ. 12318/08-02-2024 αποφάσεως.
 • Στο δε ηλεκτρονικό αρχείο του φακέλου της υπόθεσης (καθώς και στο φυσικό αρχείο που τηρούμε λόγω της σοβαρότητας της υποθέσεως) γίνεται ειδική αναφορά ως προς τον τρόπο υπολογισμού των πληθυσμιακών κριτηρίων καθώς έχει προηγηθεί συγκεκριμένη μαθηματική πράξη.
 • Επισημαίνουμε συναφώς ότι οποιαδήποτε διοικητική πράξη απαιτεί εκ του νόμου δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να δημοσιευτεί ελέγχεται επισταμένα από την Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων η οποία είναι αρμόδια για τον νομικό έλεγχο των προς δημοσίευση δοκιμίων τα οποία εφόσον έχουν ελαττώματα επιστρέφονται προς διόρθωση.
 • Προς επίρρωση των ανωτέρω σας παραπέμπουμε στο άρθρο 17 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α ́) παρ. 1 και 2 όπου ορίζεται ρητά:
  «1. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοση της.2. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης».
 • Η απόφασή μας 12318/2024 είναι σαφής, ειδική, επαρκής και αιτιολογημένη καθόσον περιέχει, μεταξύ άλλων: α) τη νομική βάση, επικαλούμενη τον εφαρμοζόμενο κανόνα δικαίου, β) την πραγματική βάση δηλαδή γίνεται μνεία στα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριμένη περίπτωση βάσει των οποίων εκδόθηκε η εν λόγω πράξη, γ) χρονική σύνδεση της πραγματικής βάσης με τον χρόνο έκδοσης της (αρχή επικαιρότητας) και δ) αιτιολογία ως ουσιώδης τύπος διαδικασίας. Η πράξη μας περιλαμβάνει στο προοίμιο αυτής τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος για την έκδοσή της και προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου (μαθηματική υπαγωγή).
 • Εξάλλου σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση και τις παρατηρήσεις επί του άρθρου 17 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α ́) η αιτιολογία της διοικητικής πράξης αρκεί να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, καθώς «..Αν η διοίκηση υποχρεωθεί να παραθέτει σε κάθε περίπτωση την αιτιολογία στο σώμα της πράξης, θα γεννηθούν πάλι πολλές τυπικές ακυρότητες με συνέπεια τη βραδύτητα της διοικητικής δράσης και την ταλαιπωρία των διοικουμένων.

Έχει δε και νομολογιακά κριθεί ότι η αιτιολόγηση συμπληρώνεται σύμφωνα και με τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης. Σας παραπέμπουμε στην απόφαση ΣτΕ 865/2015, ΣτΕ 208/2012, 4027/2004 καθώς και στην ΣτΕ 1390/2014 περί απαίτησης να περιέχεται στο σώμα της πράξης η αιτιολογία μόνο όταν τούτο προβλέπεται ρητά στο νόμο.

Η πράξη κατάταξης στηρίχθηκε, στην απόφαση κατάταξης των υπαλλήλων της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κεφαλονιάς (ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ)» σύμφωνα με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’232) νέους κλάδους και ειδικότητες3 που αφενός είχαμε στο αρχείο της Υπηρεσίας μας αφετέρου μας απέστειλε συνημμένα και ο Δήμος Ληξουρίου με το αριθ. 460/23-01-2024 έγγραφό του.

Συναφώς επισημαίνεται ότι ο Δήμος Αργοστολίου ουδέποτε μας απέστειλε κατάσταση προσωπικού του και ειδικότερα όσον αφορά τον εργαζόμενο που απασχολούταν με δικαστική απόφαση, που επικαλείται, σας παραπέμπουμε στο αριθ. πρωτ. 21612/08-03-2024 έγγραφό μας, το οποίο συνιστά απάντηση στο σκέλος αυτό της αιτήσεως θεραπείας και το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένο εκ νέου, καθώς ο Δήμος Αργοστολίου ως καθολικός διάδοχος της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κεφαλονιάς (ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ)», είναι ο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιος φορέας για την αποδοχή της εν λόγω δικαστικής απόφασης προκειμένου να ενταχθεί στο προσωπικό του.

Τα προβλήματα που επικαλείσθε, όσον αφορά την καθυστερημένη ενημέρωσή σας από την πρώην Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κεφαλονιάς (ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ)», μολονότι είχε επιδοθεί στις 28/12/2023, ουδόλως αφορούν την Υπηρεσία μας.

 • Το γεγονός ότι οι εργαζόμενες που βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής συνταξιοδότησης δεν συνιστά νόμιμο έρεισμα για τη μη κατάταξή τους, καθώς η επικείμενη συνταξιοδότηση είναι λόγος μελλοντικός, αόριστος και αβέβαιος.
 • Αναφορικά στην αναγραφή ή μη της κάλυψης δαπάνης, όπως σας διευκρινίστηκε και τηλεφωνικώς, ο Δήμος Σάμης μας απέστειλε βεβαίωση πρόκλησης δαπάνης, καθώς σε πλείστες περιπτώσεις κατάταξης προσωπικού γίνεται επίκληση αυτής, όμως το Υπουργείο Εσωτερικών με το σχετικό υπόδειγμα που ήταν συνημμένο στην αριθ. 1271 (αριθμ. πρωτ. 102775/28-11-2023 – Α.Δ.Α.: 60ΗΩ46ΜΤΛ6- ΩΘΤ) εγκύκλιο του, στο προοίμιο αυτής αναφέρεται ρητά η μη πρόκληση δαπάνης, οπότε σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται μεροληπτική-αδιαφανής συμπεριφορά μας.
 • Οι εισηγήσεις των Δήμων Σάμης και Ληξουρίου έγιναν με κριτήριο την ορθολογική κατανομή και σεβόμενοι τα πληθυσμιακά κριτήρια4.
 • Ο μεν Δήμος Σάμης εισηγήθηκε έναν (01) υπάλληλο κατηγορίας εκπαίδευσης/κλάδου/και ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού/ΠΕ Οικονομικού και έναν (01) υπάλληλο κατηγορίας εκπαίδευσης/κλάδου/και ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών/ΤΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών (σύνολο 02 υπαλλήλους ).
 • Ο δε Δήμος Ληξουρίου εισηγήθηκε έναν (01) υπάλληλο κατηγορίας εκπαίδευσης/κλάδου/και ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού/ΠΕ Οικονομικού, έναν (01) υπάλληλο κατηγορίας εκπαίδευσης/κλάδου/και ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού/ΔΕ Τεχνικών Σκηνής & Κατασκευής Σκηνικών και έναν (01) υπάλληλο κατηγορίας εκπαίδευσης/κλάδου/και ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων/ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (σύνολο 03 υπαλλήλους).
 • Κατά συνέπεια στον Δήμο Αργοστολίου, καθώς ουδέποτε απέστειλε σχετική εισήγηση κατανομής προσωπικού βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων ως όφειλε, κατατάχθηκε το εναπομείναν προσωπικό της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης  με την επωνυμία «Διαδημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμων Κεφαλονιάς (ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ)» και συγκεκριμένα:
 • ❖  ένας (01) υπάλληλος κατηγορίας εκπαίδευσης/κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
 • ❖  ένας (01) υπάλληλος κατηγορίας εκπαίδευσης/κλάδου/ ΤΕ Μουσικών Σπουδών/ ειδικότητας ΤΕ Μουσικών,
 • ❖  δύο (02) υπάλληλοι κατηγορίας εκπαίδευσης/κλάδου/ ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού/,
 • ❖  ένας (01) υπάλληλος κατηγορίας εκπαίδευσης/κλάδου/ ΔΕ Καλλιτεχνικών Επαγγελμάτων/ ειδικότητας ΔΕ Χορού
 • ❖  δύο (02) υπάλληλοι κατηγορίας εκπαίδευσης/κλάδου/και ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων,
 • ❖  ένας (01) υπάλληλος κατηγορίας εκπαίδευσης/κλάδου/και ειδικότητας ΥΕ Επιμελητών-Κλητήρων,
 • ❖  ενώ στον φορέα συμπεριλήφθηκε-συνυπολογίστηκε και ο εργαζόμενος που απασχολείτο βάσει δικαστικής απόφασης προκειμένου να πληρούνται τα πληθυσμιακά κριτήρια5 (σύνολο 09 υπάλληλοι).Οι Δήμοι Ληξουρίου και Σάμης ανταποκρίθηκαν άμεσα –και όχι στην εκπνοή της δοθείσας προθεσμίας- και με συνέπεια, δίνοντας σωστές εισηγήσεις κατανομής προσωπικού, βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων. Η εκ των υστέρων διαμαρτυρία για έλλειψη μοναδικής ειδικότητας ή συναφών ειδικοτήτων στον φορέα σας είναι γεγονός που θα έπρεπε να έχει συνυπολογιστεί και συνεκτιμηθεί από το Φορέα σας ώστε να είχατε αποστείλει εγκαίρως, με πλήρη στοιχεία τις προτάσεις σας προς την Υπηρεσία μας, ειδικότερα αν αναλογιστούμε, ότι είχατε στην διάθεση σας, μέσα στην τριετία, τον χρόνο εντοπισμού και ανάδειξης των μοναδικών ειδικοτήτων που ήταν απαραίτητες για την λειτουργία των Υπηρεσιών σας.

Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι εμμένουμε στις αριθ. 12318/08-02-2024, 11444/06-02-2024 και 11029/05-02-2024 Αποφάσεις Κατάταξης προσωπικού της λυθείσας Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Δήμων Κεφαλονιάς (ΔΙΑ.Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.) στους Δήμους Αργοστολίου, Ληξουρίου και Σάμης, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163 Α ́).

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

 

26072 Απάντηση στην αίτηση θεραπείας του Δ. Αργοστολίου περί καταταξη προσωπικού της ΔΙΑΚΕΔΗΚΕ