1,2 εκατ. Ε για 2 νέα έργα βιοποικιλότητας

Την ένταξη δύο νέων έργων που αφορούν στην Βιοποικιλότητα και εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 1.201.460 ευρώ, υπέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το ένα έργο αφορά σε «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας, οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω “έξυπνων” συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων», έχει δικαιούχο την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνάς (ΙΤΕ) και προϋπολογισμό  875.460€.

Το έργο έχει ως βασικό στόχο τον εντοπισμό, καταγραφή, χαρτογράφηση και την ανάπτυξη «έξυπνων» εργαλείων για την παρακολούθηση αλλά και την ανάδειξη των ειδών της ΠΙΝ που σχετίζονται, υποστηρίζονται ή χρησιμοποιούν ως ενδιαίτημα τους εδαφικούς πόρους της Περιφέρειας.

Το έργο θα ολοκληρωθεί έως τις 30/06/2022.

Το δεύτερο έργο «Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων και Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO», έχει δικαιούχο τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλονιάς και προϋπολογισμό 326.000€.

Στόχος της πράξης είναι η δημιουργία Γεωπάρκου στην Κεφαλονιά-Ιθάκη προκειμένου να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι 31/12/2021.

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο.