12 θέματα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Φωτό από το Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου).

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων (Α’ δόση 2018)-Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Γ. Κατσιβέλης.
 2. Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.
 3. Επέκταση Φωτισμού Οδών και Πλατειών (Φ.Ο.Π.) στον οικισμό Βασιλικάδων (περιμετρικά του γηπέδου) Δ.Ε. Ερίσου. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.
 4. Παραχώρηση προσωρινής χρήσης ακινήτων Σχολικών Μονάδων Δήμου Κεφ/νιάς προς την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε» για την εκτέλεση επισκευαστικών και ανακατασκευαστικών εργασιών. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.
 5. Εγκριση δήλωσης παράστασης και ορισμός δικηγόρου. ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.
 6. Εγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2018 – κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018 (αριθμ.44/2018 απόφαση Οικ. Επιτροπής). ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.
 7. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών.
 8. Εγκριση μελέτης υπηρεσιών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής με τίτλο: «Υπηρεσίες λειτουργίας-υποδοχής κυλικείου και παραλίας Πλατύ Γιαλού Δ.Ε. Αργοστολίου Δήμου Κεφ/νιάς. ΕΙΣ: Α/Δ κ Ε. Κεκάτος.
 9. Εγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2018». ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 10. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κεφ/νιάς. ΕΙΣ: Α/Δ κ Ε. Κεκάτος.
 11. Εγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης οικ. έτους 2015 (Ορθή Επανάληψη). ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Γ. Κατσιβέλης.
 12. Συμπλήρωση της αριθμ. 3/2018 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΙΣ: Α/Δ κ Ε. Κεκάτος.

Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ