Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει κατατεθεί σχέδιο Νόμου για την αντιμετώπιση της λειτουργίας μη τουριστικών καταλυμάτων.
Αυτό απάντησε χθες στον βουλευτή Χανίων Αντώνη Μπαλωμενάκη η αναπληρωτής υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.
Το σχέδιο νόμου εκτός από τη ρύθμιση των φορολογικών υποχρεώσεων όσων διαθέτουν τις κατοικίες τους προς τουριστική χρήση, θα τυποποιεί τις προϋποθέσεις και τις ελάχιστες προδιαγραφές που θα απαιτούνται.
Με τον τρόπο αυτόν ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα τόσο των ιδιοκτητών ξενοδοχείων όσο και των ίδιων των εκμισθωτών κατοικιών για τουριστική χρήση, αφού θα προσδιορίζεται το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινούνται για να ασκούν την εν λόγω δραστηριότητα με νόμιμο τρόπο. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα μπορούσε να ασκείται παραξενοδοχειακή δραστηριότητα χωρίς καταβολή φόρων, ασφαλιστικών εισφορών κλπ , από τη ρύθμιση αναμένεται και αύξηση κρατικών εσόδων.
Στην ίδια συνεδρίαση η κ. υπουργός έκαμε δεκτή πρόταση του κ. Μπαλωμενάκη να περιοριστεί η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού εκ μέρους υπηκόων τρίτων χωρών, μόνο σε εκείνα τα πρόσωπα που κατέχουν μία των σπανίων γλωσσών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ανεργία Ελλήνων ιδιαίτερα νέων στο χώρο του συγκεκριμένου επαγγέλματος.