Σε ερώτημα του «Η» σχετικά με την εξέλιξη του έργου της Γέφυρας του Χειμωνικού στον κ. Ιωάννη Μαρούλη-υπεύθυνο του έργου, μας δόθηκαν οι κάτωθι διευκρινήσεις.

Το έργο κατασκευάζεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και συγκεκριμένα από την Υπηρεσία ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ, η οποία είναι Προϊστάμενη και Δ/νουσα Υπηρεσία. Το έργο ανέλαβε να επιβλέψει η ανωτέρω Υπηρεσία λόγω της σπουδαιότητάς του και για λόγους τεχνικής επάρκειας, προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν κατασκευαστικές δυσκολίες.

Η διάρκεια κατασκευής του προβλέπετο από αρχές Σεπτεμβρίου 2023 έως την 30/5/2024.

Η μελέτη έχει όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες:

  1. Έγκριση μελετών του Υπ.Υποδομών και Μεταφορών.
  2. Έγκριση διάθεση πίστωσης.
  3. Έγκριση Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  4. Εξαίρεση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, λόγω των φυσικών καταστροφών.

Η μελέτη έγινε από τη μελετητική εταιρεία A.D.T.-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε., που υπεύθυνος είναι ο κος Παναγής Τονιόλος και την κατασκευή ανέλαβε η κατασκευαστική εταιρεία Ι.ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.

Οι εργασίες προβλέπονταν να αρχίσουν αρχές Σεπτεμβρίου 2023 και να ολοκληρωθούν το αργότερο στις 30/6/2024. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η απομάκρυνση της προσωρινής γέφυρας, που είχε τοποθετήσει η Υπηρεσία στρατού ως προσωρινή λύση. Όμως καθυστέρησε η απομάκρυνση αυτής και ολοκληρώθηκε μέσα Οκτωβρίου 2023. Παράλληλα προέκυψε ανάγκη υποχρεωτικής μετακίνησης της οπτικής ίνας, η οποία ολοκληρώθηκε σε περίπου 10 ημέρες.

Λόγω των ανωτέρω καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών περίπου 50 ημέρες, με αποτέλεσμα να μετακινηθεί αντίστοιχα και ο χρόνος περαίωσης.

Οι εργασίες γίνονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, παρόλο που το έργο έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες λόγω της μεγάλης χαράδρας με έντονες κλίσεις. Μέχρι τώρα οι διανοίξεις έχουν ολοκληρωθεί και τα πέδιλα για την κατασκευή των ακροβάθρων και των πτερυγότοιχων και άρχισε η τοποθέτηση των μεταλότυπων και των οπλισμών και στις 5/6/2024 γίνεται η πρώτη σκυροδέτηση.

Η ολοκλήρωση της γέφυρας θα γίνει το συντομότερο δυνατό, μετά την ολοκλήρωση των ακροβάθρων, θα μεταφερθεί ο φορέας της γέφυρας από το εργοστάσιο της Πάτρας που είναι σχεδόν έτοιμος, θα τοποθετηθεί, θα γίνει η κατασκευή του οδοστρώματος του φορέα και οι ασφαλτικές στρώσεις ένθε και ένθε.

Η γέφυρα έχει πλάτος 12,80 m με πεζοδρόμια, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς Οδοποιίας για επαρχιακούς δρόμους.

Είναι ένα έργο πολύ μεγάλης σπουδαιότητας για την ανάπτυξη της Κεφαλονιάς και με κάποιες βελτιώσεις του υπάρχοντος οδικού δικτύου που είναι εφικτές, θα δώσει μεγάλη ανάπτυξη σε όλο το νησί, αφού επικοινωνεί από Σάμη και Φισκάρδο και με Αργοστόλι και με Ληξούρι.

Η ημερ/νία 30/9/2024 αφορά και την ολοκλήρωση των τελικών επιμετρήσεων, του Μητρώου του έργου με τα κατασκευαστικά σχέδια, τα οποία θα υποβληθούν στην Υπηρεσία και χρειάζεται ο απαιτούμενος χρόνος για να δοθούν περίπου δύο μήνες.

Θέλουμε να βεβαιώσουμε όλους τους Κεφαλλονίτες, ότι δουλεύουμε ακατάπαυστα και θα είναι ένα έργο διαχρονικό, με υψηλές προδιαγραφές και για πολλά χρόνια, που θα βοηθήσει την ανάπτυξη της Κεφαλονιάς και θα εξυπηρετήσει τις κυκλοφοριακές ανάγκες του τόπου με μεγάλη ασφάλεια.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους αδερφούς Κουλουμπή, οι οποίοι μας παραχώρησαν μεγάλο μέρος του χώρου κατασκευής της γέφυρας, χωρίς καμία πληρωμή για την απαλλοτρίωση των εκτάσεων τους.

Γιάννης Μαρούλης