ΠΑΝΩ από 100.000.000 Ευρώ έχει στοιχίσει ο …κούκος του Κουτάβου στους συμπατριώτες μας στα 11 χρόνια που είναι κλειστή η Γέφυρα Αργοστολίου, χρήμα με το οποίο μπορούσαμε να φτιάξουμε τρείς ολοκαίνουργιες και υπερσύγχρονες Γέφυρες!

Το φοβερό αυτό ποσό που πετάχτηκε κυριολεκτικά στον Κούταβο, βγαίνει με βάση τους υπολογισμούς που παρέδωσε στον «Η» ο πρόεδρος της Ενωσης Ιδιοκτητών Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων κ. Κώστας Γαλιατσάτος τον Αυγουστο του 2007, συνυπολογίζοντας τα δύο (τότε) χρόνια κλεισίματος, τα 4 επιπλέον χιλιόμετρα του Κούταβου και τα 6.000 αυτοκίνητα, κατά μέσο όρο, που διέρχονταν καθημερινά από τη Γέφυρα. vinieta papadatos xristos kaliOι υπολογισμοί αυτοί δημοσιεύθηκαν στον «Η» της 11ης Αυγούστου 2007 (αρ. φ. 4144).

Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του «Η» που είχε τότε τίτλο «Πέτρο, ιδού τι μας έκανες-5 δις. πετάχτηκαν στον Κούταβο! Η μεγάλη «λυπητερή» της κλειστής Γέφυρας, μετά από 2 χρόνια» (Σ.Σ.: Με αναφορά στον τότε βουλευτή και πρωταγωνιστή του κλεισίματος της Γέφυρας δια της οπής 15×20, Πέτρο Αλιβιζάτο), είχε υπολογισμούς σε δραχμές και σε Ευρώ και με 11 χρόνια κλεισίματος «αναπροσαρμόστηκε» επ’ ακριβώς στα 80.704.327 Ευρώ, ενώ υπολογίστηκαν και 20.000.000 από τις ανατιμήσεις στη βενζίνη και στα υπόλοιπα έξοδα.

Στη συνέχεια, αναδημοσιεύουμε το τότε δημοσίευμα μας:

Γύρω στα 5 δισεκατομμύρια δραχμές έχει στοιχίσει στους οδηγούς, σε καύσιμα, φθορές και εργατοώρες, το «λουκέτο» της Γέφυρας, στα δύο χρόνια που είναι κλεισμένη!

Σύμφωνα με ιδιαίτερα χαμηλούς υπολογισμούς που παρέδωσε στον «Η» ο πρόεδρος της Ενωσης Ιδιοκτητών Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων κ. Κώστας Γαλιατσάτος, με βάση τα 4 επιπλέον χιλιόμετρα του Γύρου του Κουτάβου και τα 6.000 αυτοκίνητα που έχει υπολογιστεί, κατά μέσο όρο, ότι διέρχονταν καθημερινό από τη Γέφυρα, έχουμε:

ΚΑΥΣΙΜΑ

4 χλμ. επιπλέον την ημέρα από 6.000 οχήματα, κόστος 4 χλμ. για κάθε όχημα 0,16333 Ε, άρα για 6.000 οχήματα κόστος 980 Ε ημερησίως, δηλαδή 333.935 δρχ.

Ετήσιο κόστος: 980Ε x 365 ημέρες=357.700 Ε, δηλαδή 121.886.275 δρχ

Κόστος 2 ετων: 715.400 Ε, δηλαδή 243.772.550 δρχ.

ΦΘOΡΕΣ

Στις φθορές (παλαιότητα, λαδια, ελαστικά κ.λπ.) έχουμε: Κόστος 0.4Ε το χλμ. (για 6.000 οχήματα) x 24.000 χλμ. ημερησίως, 24.000 x 365 ημέρες= 8.760.000 χλμ. το έτος, τα δύο έτη 17.520.000 χλμ. x 0.4Ε= 7.008.000 Ε, δηλαδή 2.387.976.000 δρχ.

ΕΡΓΑΤOΩΡΕΣ-ΧΑΣΙΜO ΧΡOΝOΥ

20 λεπτά το λιγότερο ημε-ρησίως 8.000 άτομα την ημέρα 2.666 ώρες εργατοώρες x 5 Ε=13.330Ε την ημέρα, στις 240 εργάσιμες Ημέρες το χρόνο 3.199.200 δηλ. 1.090.127.400 δρχ. Αρα, 1.090.127.400 x 2 χρόvια= 2. 180.254.800 δρχ.

ΤΕΛΙΚΗ «ΛΥΠΗΤΕΡΗ» ΤΩΝ ΔΥO XPONΩN ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ

Καύσιμα: 243.772.550.

Φθορές: 2.387.976.000.

Εργατοώρες: 2.180.254.800.

Σύνολο: 4.812.003.350!

galiatsatos kostas
Ο πρόεδρος των Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων Κώστας Γαλιατσάτος, που είχε κάνει τους υπολογισμούς για το χρήμα που πετάξαμε στα νερά του Κούταβου

Εικόνα 45667

Ο δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης
Αλ. Παρίσης: Απαθής σήμερα μπροστά στο μεγάλο «έγκλημα»
Πέτρ. Αλιβιζάτος: Ο ...«ψυχρός εκτελεστής» της Γέφυρας
Πέτρ. Αλιβιζάτος: Ο …«ψυχρός εκτελεστής» της Γέφυρας

Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του «Η» της 11ης Αυγούστου 2007 (αρ. φ. 4144), με τη μεγάλη «λυπητερή»