15/3: Σημαντικότατη γιορτή της Υφηλίου όλης!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

ΤΟ ΠΑΡΟΝ άρθρον μου αφιερώνω στους Ενεργούς Πολίτες, αυτούς τους αναρίθμητους ευγενείς και επίμονους-ακούραστους αγωνιστές, οι οποίοι κάποτε εθυσίασαν και υπέφεραν πολλά, προκειμένου εμείς όλοι σήμερα να νοιώθουμε ασφαλέστεροι, ενώ οδηγούντες το αυτοκίνητό μας, ή ενώ εργαζόμενοι στο εργοστάσιο, στην οικοδομή, ή όπου αλλού, ή και ενώ ευρισκόμενοι στα σπίτια μας, ειδικά σε ώρες ξεσπάσματος «οργής» του Εγκέλαδου, όταν ελπίζουμε ότι πιθανή ασυνειδησία-απληστία κάποιων κατασκευαστών, δεν θα έχει και για εμάς, τα γνωστά οδυνηρά αποτελέσματα!

ΕΝΘΥΜΟΥΜΑΙ, πολύ «ζωντανά», αρκετά από τους τότε αγώνες των υποστηρικτών-προστατών, των ανυπεράσπιστων καταναλωτών!

Αγώνες οι οποίοι δεν έπαυσαν, ούτε μετά από την οριστική καταδίκη και τον επακόλουθον εξευτελισμόν, του Μεγάλου Αμερικανού Προέδρου τεράστιας Αμερικανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας(όπως θα διαβάσετε πιο κάτω), αλλά εσυνεχίσθησαν εντονότεροι!

Ήμουν εκεί, και στα πολλά αμέσως επόμενα χρόνια έζησα αυτούς τους αγώνες υπέρ των καταναλωτών εκ του σύνεγγυς, και ασφαλώς έγραψα σχετικά, ως όφειλα, πολλές φορές από τότε και κατά τον τελευταίον μισόν αιώνα, ενώ εδώ ή στο εξωτερικό δραστηριοποιούμενος.

ΣΗΜΕΡΑ, αρχίζω το ταπεινό μου άρθρο, με την ευγενήν παραίνεσή μου προς έναν έκαστον των υποψηφίων καταναλωτών, για αδιάλειπτη επιδίωξη εκ μέρους τους, της αρτιότερης, της καλύτερης, της ειλικρινέστερης, της επαρκέστερης ενημέρωσής τους, σχετικά με τα κάθε είδους αγαθά τα οποία προτίθενται να αγοράσουν, και ασφαλώς να αναλώσουν-χρησιμοποιήσουν!

Παραίνεση-προτροπή, προς τον κάθε καταναλωτή, για μόνιμη αντίστασή του, στον «καταιγισμόν» της αρκετά συχνής, κακής και επιζήμιας γι’ αυτόν, διαφήμισης, στις συνεχείς προσπάθειες των όποιων τέτοιων ασυνείδητων «ειδημόνων», στο «art» της γενικότερης, εντυπωσιακά «έντεχνης» παραπληροφόρησης, ένα «art» το οποίον, λόγω της εξειδίκευσής μου, επί δεκαετίες παρακολουθώ, μελετώ ενδελεχώς, αναλύω, εκατοντάδες άρθρων έχω γράψει σχετικά με αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, ενώ και στα λίγα βιβλία μου έχω συμπεριλάβει.

ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ για ιδιαίτερη προσοχή, στην εκτεταμένη εγκεφαλική «πλύση» του μέσου, του μη επαρκώς ενημερωμένου, του αθώου και πάντοτε καλοπροαίρετου καταναλωτού!

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ σε όλον τον Πλανήτη, υπέφεραν, επί δεκαετίες πολλές, τα μέγιστα(και ακόμα συχνάκις υποφέρουν, σε ικανόν βαθμόν), από την ασυδοσίαν προμηθευτών, παρασκευαστών, κατασκευαστών, επισκευαστών, όλων των ειδών διακινητών αγαθών!

Μερικοί ετραυματίζοντο ή έχαναν και την ζωήν τους ακόμα, οδηγούντες (για παράδειγμα), κάποιο ελαττωματικό -από την πρόχειρη κατασκευή του- όχημα! Άλλοι, στους χώρους της εργασίας τους, ομοίως ετραυματίζοντο ή και έχαναν την ζωήν τους, από κάποιο ελαττωματικό μηχάνημα. Άλλοι εδηλητηριάζοντο από αλλοιωμένα τρόφιμα, ενώ άλλοι έχαναν την ζωή τους, στον μικρότερον σεισμό. από κατασκευές εξαιρετικά ελαττωματικές! Κλπ., κλπ., κλπ.!

Κάθε ημέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό της ώρας!

ΚΑΠΟΙΟΙ, πριν από πολλές δεκαετίες, πολλά έκαναν σχετικά, έστω και με το όποιο -πάντοτε χωρίς να βαρυγκομούν- τίμημα!

Κάποιοι, ακόμα, «κάτι» κάνουν σχετικά!

Κάποιοι, όπως και ο γράφων, απλά έγραφαν και γράφουν επίμονα και επίπονα, όσο πιο τακτικά μπορούσαν και μπορούν!

ΕΙΝΑΙ όντως μία Εορτή η οποία δεν παύει να αποτελεί μοναδικήν ευκαιρίαν ευαισθητοποίησης του καταναλωτού, γύρω από θέματα τα οποία άπτονται, και δη άμεσα, της υγιούς και ασφαλούς του διαβίωσης! Της καλύτερης ενημέρωσής του, προκειμένου να μην υποφέρει κάποτε και αυτός, ως θύμα-καταναλωτής κάποιου επικίνδυνου για την υγείαν του-ασφάλειάν του, αγαθού! Υπενθυμίζει, κάθε φορά, ότι η κατανάλωση προστατευμένων -από συνεχείς ελέγχους των αρμοδίων Αρχών- αγαθών, συνιστά αδιαμφισβήτητη υποχρέωση των τελευταίων, και οπωσδήποτε δικαίωμα αναφαίρετον των καταναλωτών!

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΤΕΧΝΗ της Διεθνούς Οικονομίας και του Διεθνούς Εμπορίου, δεν πρέπει να «εκφράζεται» αποκλειστικά και μόνο σε αριθμούς, σε ποσοστά και σε στατιστικές… λαβυρινθώδεις, σχετικά μόνον με τα ολέθρια αποτελέσματα, της απληστίας των υπευθύνων για τα ήδη λαβόντα χώραν, των ανώνυμων καταναλωτών πραγματικά  δράματα!

ΟΦΕΙΛΕΙ να ενδιαφέρεται προκαταβολικά και προληπτικά, και κατά συνέπειαν να ερευνά πλήθος από παράγοντες, τέτοιους οι οποίοι αναπόφευκτα επιδρούν στον άνθρωπο, στα πλαίσια της καθημερινής καταναλωτικής του δραστηριότητος, ανάλογα να τον προειδοποιεί, και ανελλιπώς να τον προστατεύει! Το οφείλει!

Οι καθημερινές μας συνήθειες, οι «τάσεις» και οι επιθυμίες μας, επ’ ουδενί πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τυχαία περιστατικά.

Η ΠΙΘΑΝΗ οικονομική άνεση ενός εκάστου εξ’ημών, ή η πιθανή δυσκολία μας μπροστά στις μόνιμα αυξανόμενες οικονομικές μας απαιτήσεις, το επίπεδον μόρφωσής μας, ο τόπος και ο τρόπος που αναλώνουμε τον χρόνον μας, ο βαθμός και η εγγυρότητα της άκρως επιβεβλημένης σχετικής μας ενημέρωσης, το συγγενικό ή απλά το φιλικό μας περιβάλλον, αποτελούν λίγους, μόνο λίγους, από τους αναρίθμητους παράγοντες οι οποίοι επιδρούν άμεσα, και συνεισφέρουν τα μέγιστα, στην τελική διαμόρφωση της καταναλωτικής μας «συμπεριφοράς».

ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ανελέητοι «βομβαρδισμοί», από τα κάθε είδους διαφημιστκά «πυρά», τα οποία -συνειδητά ή μη- δεχόμεθα, κατευθύνουν τις περισσότερες των επιλογών μας.

Η κάθε λέξη, η κάθε εικόνα, η επιμελέστατα «ενορχηστρωμένη» επανάληψη, οι ασταμάτητοι «χρωματισμοί», οι εφευρετικότατες παρουσιάσεις σωρείας καταναλωτικών αγαθών, πολύ λίγο στοχεύουν στην… καλή και στην … χρήσιμη πληροφόρηση του κοινού! Θα έλεγα, επί του προκειμένου, και με μάλλον … ισχυρή «δόση» βεβαιότητος, ότι συνήθως στοχεύουν στον «αποπροσανατολισμόν» του καταναλωτικά, και στην επακόλουθη «στροφήν» του την αποκλειστικήν, προς τα άκρως κερδοφόρα, τα αποκλειστικά «ευκταία», του εκάστοτε προμηθευτού!

«ΣΤΡΑΤΙΕΣ ολόκληρες από «Consumer psychologists» (Ψυχολόγους των Αγορών), οικονομολόγους, κοινωνιολόγους, επιστήμονες κάθε παρεμφερούς εξειδίκευσης, πεπειραμένους της τέχνης του Μarketing, και ερευνητές κάθε είδους, επιβιώνουν «παίζοντες» αδίστακτα, με την όποια … φαιάν ουσίαν του καταναλωτή!

Αληθινοί «θαυματοποιοί» στο είδος τους, «χαράσσουν» στις διάφορες αγορές, καθημερινά, τις «κατευθυντήριες γραμμές», για εκατομμύρια αγοραστές των προϊόντων τα οποία προωθούν στις διάφορες αγορές.

Με καταπληκτική δεξιοτεχνία, χωρίς να φείδονται χρήματος ή χρόνου, οδηγούν, στην κυριολεξία… σπρώχνουν το χέρι του καταναλωτή, όσο πιο μακρυά γίνεται από το δικό του συμφέρον, και όσο πιο κοντά γίνεται, στον… δικόν τους σκοπόν και στόχον! Στο δικό τους συμφέρον!

ΕΤΣΙ, από το ράφι του super market, με την δύναμη του… περιτυλίγματος, ή του διαφημιζόμενου γνωστότατου ονόματος από τις εφημερίδες, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, συνήθως αγοράζονται και αναλώνονται τα περισότερα των προ’ι’όντων!

Χωρίς ιδιαίτερη προσοχή στην ημερομηνίαν παρασκευής τους, χωρίς γνώση και ενδιαφέρον για τις πιθανές ντουζίνες ουσίες του περιεχομένου τους, τις γλυκόζες και τις σκόνες, τα φάρμακα και τα χημικά τους! Χωρίς ουδεμία μέριμνα για τα υποκατάστατα των συστατικών τους, τα πλούσια συντηρητικά τους, και άλλα διάφορα παρόμοια, τα οποία αναγράφονται μεν -κατά νόμον- επί του προϊόντος(εδώ να θαυμάσεις… Τέχνη!), ελάχιστοι δε, τα… διαβάζουν! Και ακόμα πιο…«ελάχιστοι» καταλαβαίνουν κάτι, και αν ακόμα τα διαβάσουν!

ΤΟ 1962, πριν από πενήντα εννέα χρόνια, ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ, για πρώτη φορά σε παγκόσμια κλίμακα, εζήτησε επίσημα από την Βουλή του, πλήθος Νομοθετημάτων, τα οποία θα εξησφάλιζαν την καλήν υγεία, και την σωστήν πληροφόρηση του Αμερικανού καταναλωτή!

Αμέσως μετά, θα ακολουθούσε το «CONSUMER BILL OF RIGHTS»(Κατάλογος Δικαιωμάτων του Καταναλωτού). Σε αυτόν τον κατάλογον, θα κατελάμβανον περίοπτον θέσιν: 1ον) Το δικαίωμα ασφαλούς χρήσης του προϊόντος. 2ον) Το δικαίωμα της σωστής πληροφόρησης. 3ον) Το δικαίωμα της ορθής επιλογής. 4ον) Το δικαίωμα στην έκφραση, της ικανοποίησης ή μή, του ανώνυμου καταναλωτή!

Αυτό το εμπνευσμένο «Bill of rights» του «American Consumer», του Αμερικανού καταναλωτού, επρόκειτο να μελετήσουν αργότερα, δεκάδες άλλων Χωρών, και να αποτελέσει την απαρχήν μιας ατελείωτης σειράς σοβαρότατων ερευνών, γύρω από τα διάφορα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, και γύρω από τα ψεύδη, τους κινδύνους, και τα προβλήματα, για εκατομμύρια καταναλωτές, ανά την Υφήλιον!

ΤΕΣΣΕΡΑ μόλις χρόνια από τότε, το 1966, ο πολύς «RALPH NADER», θερμός «Advocate» (υποστηρικτής), των δικαιωμάτων των Αμερικανών καταναλωτών, θα άφηνε άναυδους τους συμπατριώτες του, αλλά και όλους όσους εδιάβασαν τότε το περίφημο βιβλίο του «UNSAFE AT ANY SPEED» (Ανασφαλές, σε όποια ταχύτητα!).

Σε αυτό το «best seller», εξέθετε παραστατικότατα και πολύ αναλυτικά, τους κινδύνους κατά την οδήγηση συγκεκριμένου οχήματος της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας των ΗΠΑ! Τα δεκάδες εκατομμύρια δολλάρια, τα οποία στην συνέχεια εδαπανήθησαν από την μεγάλη και πλούσια αυτήν εταιρεία, σε μίαν άνευ προηγουμένου προσπάθεια κατασυκοφάντησης, τόσο του συγγραφέως του ιδίου, όσο και του βιβλίου του, ουδέν απέφεραν! Ουδέν!

ΜΕΤΑ από όχι πολύ χρόνο, θα εξευτελίζετο ενώπιον της Αμερικανικής Βουλής, και τουλάχιστον διακοσίων τριάντα εκατομμυρίων αναγνωστών-θεατών-ακροατών, ο μέχρι τότε πανίσχυρος και ασφαλώς … «untouchable» (ανέγγιχτος) Αυτοκινητοβιομήχανος! Εκεί, θα άφηνε τον εαυτόν του να φθάσει σε επίπεδα άγνωστα μέχρι τότε, απίστευτα χαμηλά, ώστε και εν κατακλείδι να ζητήσει δακρύβρεχτος συγνώμην από τον κον NADER, και από το σύνολον του καταναλωτικού κοινού!

Η ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ «ΑΡΧΗ», ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΟΛΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΗΤΑΝ ΗΔΗ ΓΕΓΟΝΟΣ!

ΤΙΜΗ και μόνον τιμή, στους κάθε Εθνικότητος αγωνιστές, υπέρ ημών όλων των καθημερινών καταναλωτών! Βαθύτατα ευγνώμονες, προς όλους τους!!!