16 προσλήψεις στο Δήμο Αργοστολίου

Θεόφιλος Μιχαλάτος

Προσλήψεις 16 εποχιακών υπαλλπήλων εργατών καθαριότητας αποφάσισε ο Δήμος Αργοστολίου.

Ειδικότερα, οι προσλήψεις που θα έχουν διάρκεια 5 μήνες θα αφορούν ως εξής τις Δημοτικές Ενότητες:

Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου 6, Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς 4, Δημοτική Ενότητα Ελειού-Πρόννων 5 και Δημοτική Ενότητα Ομαλών 1.

Τη σχετική απόφαση, υπογράφει ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος.