Με αφορμή το πρόσφατο άρθρο του αντιδήμαρχου κ. Βαγγέλη Κεκάτου, το οποίο ήταν ένας ύμνος για την πεζοδρόμηση της Γέφυρας, είμαστε υποχρεωμένοι, ως εκ δημοσιογραφικού καθήκοντος, να βάλουμε ορισμένα πράγματα «στη θέση τους».
Κατ’ αρχήν πρέπει να πούμε ότι εμείς, ως εφημερίδα, στηρίζουμε το έργο και την προσπάθεια του κ. Κεκάτου στον τομέα του Τουρισμού, πιστεύοντας ότι είναι η καλύτερη προσπάθεια που έχει γίνει στον τόπο μας.
Επίσης, πρέπει να πούμε, ότι αν και διαφωνούμε πλήρως με τις απόψεις που διατύπωσε στο άρθρο του για τη Γέφυρα Αργοστολίου και, κατ’ επέκταση, χωριών (για μας όχι De Bosset, διότι μπορεί ο Ελβετός μηχανικός να την επινόησε, όμως φτιάχτηκε με τον ιδρώτα και το αίμα των συμπατρυωτών μας, στους οποίους ο De Bosset φέρθηκε ωσάν να ήταν …δούλοι του”) πλήν όμως, το δημοσιεύσαμε, ως οφείλαμε, («Η» 30/9/16, αρ.φ. 6411) και το αναδημοσιεύουμε και σήμερα για να υπάρξει η αντιπαράθεση που παραθέτουμε.
O κ. Κεκάτος με το άρθρο «Γέφυρα ψυχής», υμνεί την πεζοδρόμηση και τον De Bosset, πλήν όμως αγνοεί παντελώς κάποια πράγματα που τον εκθέτουν:
1. Αγνοεί ότι η Παράταξή του ψηφίστηκε δύο φορές από τους συμπατριώτες μας, λόγω του ότι είχε κάμει «σημαία» την μονοδρόμηση της Γέφυρας.

2. Αγνοεί ότι η Γέφυρα πριν φτάσει στην σημερινή της (άθλια, για εμάς, μορφή της) ήταν τμήμα της Εθνικής Oδού Αργοστολίου-Σάμης,  το οποίο ουδεποτε αποχαρακτησίσηκε και ουδέποτε αντακατασταθήκε -σύμφωνα με τους ευωπαϊκούς νόμους- με αποτέλεσμα, εκτός από την ερήμωση των Χωριών μας και την εκμηδένιση των περισουσιών στην περιοχή, να υποστούν οι συμπρατριώτες μας ζημιά που ξεπερνάει τα 200.000.000 ευρώ, στα 11 χρόνια του κλεισίματος της Γέφυρας. Και, τέλος,

3. Αγνοεί την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου τρ. έτους, όπου, μετά από εισήγηση του τ. προέδρου του λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργου Τζωρτζάτου, το Δ.Σ. ψήφισε ότι δεν αποδέχεται το έργο που έχει γίνει στη Γέφυρα και τόνισε ότι «είναι προσβολή για την ιστορία του νησιού μας να αποδεχτούμε ένα τέτοιο έργο και να λέμε ότι έγινε αναστήλωση του μνημείου». Την απόφαση αυτή την ψήφισε όλη η Παράταξη της πλειοψηφίας και, φυσικά, και ο κ. Κεκάτος.

Προφανώς ο κ. Κεκάτος για να γράψει ένα τέτοιο άρθρο, ξέχασε …που είχε βάλει την υπογραφή του, γι’ αυτό και μεις σήμερα του υπευθυμίζουμε την απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με τα επίσημα πρακτικά:
ΑΠOΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς της 25ης Φεβρουάριου 2016, η οποία συνεχίσθηκε την 29η Φεβρουάριου 2015.
Αριθμός Απόφασης: Ε.Η. 46/2016
Περίληψη
Λήψη απόφασης σε πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γ. Τζωρτζάτου για υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις για την ιστορική αποκατάσταση του μνημείου « Γέφυρα DE BOSSET».
Στο Αργοστόλι, σήμερα 25 Φεβρουάριου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολιού «O ΚΕΦΑΛOΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) ύστερα από την με αριθμ. πρωτ: 5551/19-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που έχει εκλεγεί με τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν3852/2010, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Η συνεδρίαση συνεχίσθηκε και την 29η Φεβρουάριου 2015 ημέρα Δευτέρα.
Σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών, ευρέθησαν παρόντα τα τριάντα οκτώ (38).
Στην συνεδρίαση δεν παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης αν και νόμιμα κλήθηκε.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θέτει υπόψη του Συμβουλίου θέμα εκτός ημερσίας διάταξης που αφορά ψήφισμα διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης της «Γέφυρας DE BOSSET» και προτείνει να συζητηθεί.
Υπέρ ψηφίζουν οι σύμβουλοι κ.κ. Ανουσάκης, Κωνσταντάκης, Κοκκόσης Δ.. Βανδώρος, Αυκούδης I., Παπαναστασάτος, Λυκούδης Δ., Μοσχονάς, Κατσιβέλης, Κεκάτος, Γεωργόπουλος, Κουρκουμέλης, απα ατος. Αγγούριας, Σολωμός, Κοκκόλης, Γάκης, Αλυσανδράτος, Κοκκόσης Β., Ματιατος, Μαραβέγια, Θωμάς, Μιχαλάτος, Μενάγιας, Αραβαντινός, Φλωράτος, Σταμούλης, Σαμούρης, Σκλάβος, Ρουχωτάς, Κουρούκλης, Γκισγκίνης, Παρίσης Η.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10, ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης.
Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γ. Τζωρτζάτο ο οποίος θέτει υπόψη του

Συμβουλίου τα εξής:
Η ιστορική γέφυρα De Bosset η γέφυρα Δεβοσέτου – για τον απλό λαό ο «Πόντες» είναι η μεγαλύτερη λίθινη γέφυρα της Ευρώπης με μήκος 689,9 μέτρα .
Κύριοι,
Λίγο πριν την παραλαβή της γέφυρας Δεβοσέτου που έχει ανακηρυχτεί ιστορικό και Πολιτιστικό μνημείο θέλω να σας καταθέσω τις εξής παρατηρήσεις:

• Κατασκευάσθηκε το 1813 και τα φανάρια που έχουν τοποθετηθεί επάνω ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν στην γέφυρα.

• Τα υλικά επίστρωσης είναι τσιμεντοειδή και όχι πλάκες ασβεστολιθικές όπου είναι και το κύριο πέτρωμα της Κεφαλλονιάς και είχε χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή της.

• Κάτω από την προϋπάρχουσα οδοποιία υπάρχει η παλιά πλακόστρωση που θα μπορούσε να αποκατασταθεί χωρίς να κάνουμε μεγάλες παρεμβάσεις στο μνημείο.

• Oι πλάκες έχουν τοποθετηθεί με βίδες, οι οποίες με την πάροδο των ετών θα διαβρωθούν και τα μεταλλικά εξαρτήματα θα αχρηστευθούν.

• Τα στηθαία προέρχονται από περιοχές εκτός Κεφαλλονιάς, ενώ στο παρελθόν που είχε γίνει πάλι αναστήλωση είχαν ανασυρθεί τα αυθεντικά από την θάλασσα.
Είναι προσβολή για την ιστορία του νησιού μας να αποδεχθούμε ένα τέτοιο έργο και να λέμε ότι έγινε αναστήλωση του μνημείου .
Για τους λόγους αυτούς ζητώ από το Δ.Σ. Κεφαλλονιάς την ψήφιση και αποστολή στο Υπουργείο Πολιτισμού των κάτωθι επισμάνσεων:
Είναι απαράδεκτη η μελέτη φωτισμού.
Είναι απαράδεκτη η πλακόστρωση με κιβόλιθους.
Ζητάμε στο μέλλον από το Υπουργείο Πολιτισμού διορθωτικά έργα που θα κάνουν το έργο αντάξιο της ιστορίας του .
********

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ερωτήσεις και τοποθετήσεις των συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά .
Oι σύμβουλος της Λ.Σ. κ. Κουρούκλης στην τοποθέτησή του πρότεινε να υπάρχει πλήρης χρηματοδότηση του κράτους (Υπουργείο Πολιτισμού) προκειμένου να γίνει η αναστήλωση όπως πρέπει με βάση την Τέχνη και την Επιστήμη, να σεβαστούν το μνημείο αυτό, να δοθεί στους κατοίκους προς χρήση για να μπορούν να το απολαύσουν όλοι οι κάτοικοι της  Κεφαλονιάς και να γίνεται σεβαστό ως αρχαιολογικο και πολιτιστικό μνημείο.
Ακολουθεί ψηφοφορία:
Υπέρ ψηφίζουν οι σύμβουλοι κ.κ. Ανουσάκης, Κωνσταντάκης, Κοκκόσης Δ., Βανδώρος. Λυκούδης I., Παπαναστασάτος, Γαρμπή, Τζωρτζάτος, Αποστολάτος, Λυκούδης Δ., Μοσχονάς, Κατσιβέλης, Κεκάτος, Γεωργόπουλος, Κουρκουμέλης, Παπαδάτος, Αγγούριας, Σολωμός, Κοκκόλης, Γάκης, Αλυσανδράτος, Κοκκόσης Β., Ματιάτος.
Oι σύμβουλοι κ.κ. Θωμάς, Μιχαλάτος, Αραβαντινός, Φλωράτος, Ρουχωτάς, Σταμούλης, Παρίσης ψηφίζουν κατά Την πρότασή τους ψηφίζουν οι σύμβουλοι κ.κ. Κουρούκλης και Γκισγκίνης Το συμβούλιο μετά τα παραπάνω
Εγκρίνει ψήφισμα διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Πολιτισμού με τις επισημάνσεις που παραπάνω αναφέρονται προκειμένου να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις για την ιστορική αποκατάσταση του μνημείου « Γέφυρα DE BOSSET».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙOΨΗΦΙΑ ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ
O ΠΡOΕΔΡOΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αντίγραφο
O ΠΡOΕΔΡOΣ
ΓΕΡΑΣΙΜOΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤOΣ
* O «Η», ως γνωστόν,  έχει ταχθεί από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε το πρόβλημα στην Γέφυρα υπέρ της κυκλοφορίας των οχημάτων και υπέρ της μονοδρόμησης για ελαφρά οχήματα που έχει υποσχεθεί ο δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης, με πρόταση για εναλλακτική μονοδρόμηση και για πεζοδρόμιο πεζών. Και, βέβαια, έχει ταχθεί κατά της πεζοδρόμησης, την οποία επιχείρησαν με άθλιο (όπως βλέπουμε τρόπο) οι διάφοροι πολιτικοί μας σε συνεργασία με το περιβόητο ΚΑΣ. Δηλαδή, ακόμη και ως Μνημείο το έργο είναι ένα έκτρωμα κι’ έγινε με …ψίχουλα σε βάρος των συμπατριωτών μας, αλλά και σε βάρος της ιστορίας του τόπου μας.

O κ. Β. Kεκάτος
ο κ. Ευάγγελος Κεκάτος
Γ. Τζωρτζάτος
ο κ. Γιώργος Τζωρτζάτος
gefira
Η «Γέφυρα της ψυχής»

H Γέφυρα της ψυχής


 

Είναι βέβαιο ότι κάθε κατασκευή , κάθε έργο , ακόμα και κάθε Μνημείο έχει συχνά πολλαπλή ανάγνωση, που ορίζεται κυρίως από την ηλικία , το μορφωτικό επίπεδο, ακόμα και τη διάθεση του Άνθρωπου που θα το θέσει υπό την κρίση του.
Ένα “νέο” έργο ήρθε πρόσφατα στο Αργοστόλι, να αναδείξει μετά από προεργασία ετών, την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της πέτρινης Γέφυρας De Bosset με την επιμέλεια και υπογραφή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Νησιού.
“Έργο Τέχνης” το αποτέλεσμα ήρθε να δικαιώσει όλους όσους , ντόπιους και ξένους, επιθυμούσαν να ξαναδοθεί ανανεωμένη η Γέφυρα στους περιπατητές, που μαγεμένοι από την αύρα του Κουτάβου απολαμβάνουν με συντροφιά την ιστορία της πρωτεύουσας τα βήματα πάνω στη θάλασσα, να τους οδηγούν από τη ζωή της πόλης στο κοιμητήριο των ψυχών της.
Σπάνια ένα ιστορικό κατασκευαστικό έργο κατάφερε να ενώσει αυτή τη ζωή (..του Αργοστολίου) με την “άλλη ζωή” (…του Δραπάνου) μέσα από μια Γέφυρα αριστοτεχνικά δημιουργημένη από έναν διάσημο Ελβετό Μηχανικό μιας άλλης εποχής, με στόχο να ενώσει το κοσμικό με το υπερκόσμιο μέσα από ένα βηματισμό ψυχής.
Ιστορική στιγμή το “άνοιγμα” της Γέφυρας και γιορτάστηκε όπως της έπρεπε με “λίγα λόγια και πολλή μουσική” , με Μαέστρο το “Αυγουστιάτικο Φεγγάρι” και διακριτική αλλά φιλόξενη Oικοδέσποινα την Αρχαιολόγο κ. Ελένη Παπαφλωράτου !
Πλημμύρησε κόσμο η Γέφυρα, όπως γίνεται σε κάθε Γιορτή όπου οι καλεσμένοι συμμετέχουν στον εορτασμό με την ψυχή τους.
Το Αργοστόλι απόκτησε ξανά το σύμβολο του και μπορεί κανείς επιτέλους να χαρεί στην περαντζάδα του.
Υπάρχει πλέον ένα σημείο όπου μπορούν να περπατήσουν όλοι , μικροί – μεγάλοι, υγιείς και ανάπηροι χωρίς το φόβο να τους “πατήσει” αυτοκίνητο ή μηχανάκι, που δεξιά και αριστερά της περαντζάδας τους ψιθυρίζει η θάλασσα τις ιστορίες της, που ακούς τους κυματισμούς και όχι τα κορναρίσματα, που περπατάς και γαληνεύει η ψυχή σου.
Για όλους αυτούς τους λόγους στέκομαι με σεβασμό απέναντι στη Μνήμη του Ελβετού Επιστήμονα , που πρόσθεσε ένα ιστορικό έργο στη ζωή της πόλης και με ευγνωμοσύνη απέναντι στους Έλληνες Αρχαιολόγους, που παρέδωσαν άλλο ένα έργο τέχνης στο Νησί μας με υπογραφή την ψυχή τους!

* Α/Δήμαρχος
Κεφαλονιάς