1,8 εκατ. Ε για «Τηλεμετρία» στην Ιθάκη

Ο Δήμος Ιθάκης ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και ξεκινάμε την διαδικασία δημοπράτησης ενός σημαντικού έργου που αφορά την υπηρεσία ύδρευσης «Τηλεμετρία» ύψους 1.890.000,00 ευρώ καθώς και την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας ύψους 570.000,00 ευρώ.

Συνεχίζουμε…

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΑΝΙΤΑΣ

Δήμαρχος Ιθάκης