18 προσλήψεις για έως 8 μήνες στο Δήμο Κεφαλονιάς

ΣΥΜΦΩΝΑ με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών ο Δήμος Κεφαλονιάς θα προβεί σε 18 προσλήψεις με σχέση εργασία ιδιωτικού δικαίου και για έως 8 μήνες.