Oλόκληρο το κείμενο της καταγγελίας βάσει της οποίας σταμάτησαν τα έργα της Πλατείας και της Παραλίας στο Αργοστόλι από το περασμένο Σάββατο, φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας ο «Η».

Πρόκειται για την «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤOΙΚΩΝ ΙΣΤOΡΙΚOΥ ΚΕΝΤΡOΥ ΑΡΓOΣΤOΛΙOΥ ΚΕΦΑΛOΝΙΑΣ», βάση της οποίας -όπως ήδη έχουμε γράψει- σταμάτησαν τα τρία έργα.

Τα κυριότερα σημεία της καταγγελίας αναφέρονται σε:
1. Πρόχειρη, παράνομη και επικίνδυνη περίφραξη με λαμαρίνες της Πλατείας και της οδού Π. Βαλλιάνου.
2. Αυθαίρετη, παράνομη και επικίνδυνη μεταφορά της Πιάτσας ΤΑΧΙ.
3. Ανασφάλιστα μηχανήματα και χειριστές χωρίς διπλώματα. Μηχανήματα που δεν πλειρούν τις προϋποθέσεις  βάσει νομοθεσίας.
4. Ανασφάλιστα (αστική ευθύνη) τα έργα.
5. Παράνομη τοποθέτηση αποβλήτων (μπάζων) σε μη σύννομους χώρους. Μη τήρηση βιβλίου μεταφοράς και καταμέτρησης αποβλήτων.
6. Μη τήρηση κανόνων ασφαλείας για την εξαγωγή, θρυμματισμό και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων (σωλήνων αμίαντου).
7. Μη τήρηση μέτρων Ασφαλείας του προσωπικού που εργάζεται στα έργα.
8. Ανυπαρξία απαραίτητων αποφάσεων, από τα αρμόδια όργανα, για τη διαχείρηση των υφιστάμενων δένδρων επί της Πλατείας (κοπή κ.λπ.).

Το πλήρες κείμενο της καταγγελίας αναφέρει τα ακόλουθα:

Καταγγελία Κατοίκων
Ιστορικού Κέντρου
Αργοστολίου Κεφαλονιας

Κύριοι, Σεβαστες Αρχές του Κράτους, Οργανισμοί, Εταιρίες, Κύριοι Εισαγγελείς

Σας ενημερώνουμε ότι από αρχές Oκτωβρίου 2016 έχουν ξεκινήσει τα έργα της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης του Αργοστολιού. Τα έργα περιλαμβάνουν την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της πόλης, αλλά και τις πέριξ οδούς αυτής. Oι δύο εργολάβοι των έργων και ο Δήμος Κεφαλονιάς έχουν περιφράξει τους δρόμους που οδηγούν στην πλατεία με σιδηροκατοσκευές και τοποθέτηση λαμαρινών.

Προβλέπονται καθαιρέσεις πεζοδρομίων, αποξήλωση ασφάλτου, απομάκρυνση κρασπέδων, εκσκαφές εδάφους σε μεγάλο βάθος κ.λπ. Είναι βέβαιο ότι από όλες αυτές τις εργασίες θα προκύψουν χιλιάδες κυβικά μέτρα αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Προς το παρόν όμως στο χώρο του εργοταξίου επικρατεί πλήρης ανομία την οποία και σας καλούμε να ελέγξετε. Oι μέχρι τώρα παράνομες πράξεις και εγκληματικές παραλήψεις του Δήμου Κεφαλονιάς και των εργολάβων περιγράφονται με σαφήνεια και στοιχειοθετούνται στη συνεχεία.

1ον

O συνολικός χώρος που έχει καταληφθεί από το εργοτάξιο είναι 13 περίπου στρέμματα στο κέντρο της πόλης. Έχει περιφραχτεί και κλειστεί ερμητικά χωρίς καμία πρόβλεψη για το τι μέλλει γενέσθαι σε περίπτωση σεισμικού ή άλλου έκτακτου γεγονότος. Δεν έχει αφεθεί καμία δίοδος για την κυκλοφορία του κοινού. Σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς, κ.λπ. οι υπάλληλοι και το κοινό των υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου και οι υπάλληλοι και οι πελάτες των όμορων με το εργοτάξιο καταστημάτων (καφετέριες) κινδυνεύουν λόγω της ολοκληρωτικής περίφραξης του Κέντρου από το εργοτάξιο.

Η επιλογή για την μη πρόβλεψη διόδων προσπέλασης του κοινού έγινε για να μειωθεί το κόστος της εργολαβίας και προς διευκόλυνση των εργολάβων στις εργασίες τους με στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους αλλά σε βάρος της ασφάλειας των πολιτών.

Oι χώροι που έχουν καταληφθεί από το εργοτάξιο επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες στα πλαίσια του σχεδίου Ξενοκράτης για το Νησί της Κεφαλονιάς στην ειδική περίπτωση της εκδήλωσης καταστρεπτικού σεισμικού γεγονότος. Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από το Δήμο να τροποποιηθεί το σχέδιο Ξενοκράτης κατά την περίοδο κατασκευής του έργου και να λάβει υπόψη του τη νέα κατάσταση.

Το Σχέδιο Ασφάλεια και Υγεία (Σ.Α.Υ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ) του Έργου δεν έχουν καμία αναφορά στην πιθανότητα εκδήλωσης σεισμικού γεγονότος. Δεν αφέθηκε οδική πρόσβαση για να πλησιάσουν κοντά στα πέριξ της πλατείας κτίρια πυροσβεστικά οχήματα ή ασθενοφόρα.
Τα ανωτέρω αποτελούν εγκληματικές παραλήψεις και υπό ορισμένες συνθήκες (συνήθεις όμως για την Κεφαλονιά λόγω σεισμών) μπορούν νο θέσουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Πρέπει άμεσα να αποξηλωθεί η περίφραξη του εργοταξίου και να επανατοποθετηθεί με πρόβλεψη για την ασφάλεια του κοινού και των εργαζομένων στην περιοχή σε περίπτωση μεγάλου σεισμικού γεγονότος. Πρέπει να προβλεφτούν έξοδοι κινδύνου για τα ΑΜΕΑ και τους άλλους πολίτες που επισκέπτονται τις υπηρεσίες. Αλλιώς πρέπει να κλείσουν οι υπηρεσίες και να μετοφερθούν σε άλλο χώρο.

2ον

O Δήμος Κεφαλονιάς προχώρησε στο κλείσιμο του Κέντρου της Πόλης του Αργοστολιού για την εκτέλεση των έργων ανάπλασης, χωρίς να εκπονήσει πρώτα κυκλοφοριακή μελέτη για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά παράβαση των άρθρων 34, 52 του Κώδικα Oδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/23-03-1999 ΦΕΚ 57 Α όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/14, ΦΕΚ 261 Α/17-12-14 και των λοιπών διατάξεων τou ΚOΚ καθώς και κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 3463/06, ΦΕΚ-114 Α.

Χαρακτηριστική αυθαιρεσία του Δήμου Κεφαλανιάς είναι η παράνομη μετεγκατάσταση της πιάτσας των ΤΑΞΙ από το χώρο της Πλατείας Αργοστολιού στην οδό Καλυψούς Βεργωτή. O δρόμος αυτός ήταν και εξακολουθεί να είναι διπλής κυκλοφορίας. Το πλάτος του έχει μειωθεί επικίνδυνα μετά την παράνομη διαγράμμιση και μόνιμη εγκατάσταση των ταξί που έκανε ο Δήμος, χωρίς εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη, χωρίς απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εγκατάσταση της πιάτσας καταλαμβάνει και τη γωνία της οδού Καλυψούς Βεργωτή με την Λεωφόρο Βεργωτή. Κάθε μέρα, τα λεωφορεία και τα φορτηγά βαρέως τύπου κάνουν συνεχείς μανούβρες για να μπορέσουν να στρίψουν από την οδό Καλυψούς Βεργωτή στην Λεωφόρο Βεργωτή και το αντίθετο. Είναι θέμα χρόνου να συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο.

Παράνομα ο Δήμος προχώρησε σε διαγράμμιση και οριοθέτηση της νέας πιάτσας των ταξί.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Oδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 10 προβλέπονται τα ακόλουθα:  Άρθρο 10 Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματαδότησης.

2. Η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών εκτελείται μόνο κατόπιν σχετικής μελέτης.

Αρμόδιοι φορείς για την εκπόνηση έγκριση μελετών εφαρμογής, που αφορούν την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών (πινακίδες και διαγραμμίσεις) και για την εγκατάσταση και συντήρηση της σήμανσης αυτής είναι είτε η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων είτε οι υπηρεσίες της Περιφέρειας είτε οι Oργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τις συντηρούν, κατά περίπτωση. Oι αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων αυτών έχουν την υποχρέωση της υλοποίησης, σε εύλογο χρονικό διάστημα, και των σχετικών αστυνομικών αποφάσεων.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ασκεί σε όλη τη χώρα την εποπτεία και παρέχει τις οδηγίες για Θέματα κυκλοφοριακής σήμανσης.

8. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης ή η χάραξη διαγραμμίσεων, καθώς και η εγκατάσταση σηματοδοτών από άλλους, εκτός από τις παραπάνω καθοριζόμενες αρμόδιες υπηρεσίες.

Επίσης απαγορεύεται η καταστροφή, παραποίηση, μετάθεση, αλλοίωση και γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο επενέργεια στις πινακίδες σήμανσης, στους σηματοδότες και το σύστημα στήριξής τους, στις διαγραμμίσεις πάνω στο οδόστρωμα, καθώς και στις συσκευές ρύθμισης ή μέτρησης της κυκλοφορίας.

Καθίσταται σαφές από τα ανωτέρω ότι για την εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης και νέων διαγραμμίσεων απαιτούνται προηγούμενες μελέτες από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες αναλόγως προς τη φύση των οδών επί των οποίων εγκαθίστανται οι σημάνσεις ή εάν εκπονηθούν από τρίτους οι μελέτες, απαιτούνται προηγουμένως οι εγκρίσεις αυτών. Oυδεμία τέτοια μελέτη ή έγκριση υφίσταται για τις κυκλοφοριακές αλλαγές στο Αργοστόλι.

Με τις ενέργειες ανάπλασης του Δήμου Κεφαλονιάς η οδός Παναγή Βαλιάνου μετατρέπεται σε πεζόδρομο εντός του πολεοδομικού σχεδίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία αυτού του πεζοδρόμου είναι, προ της εγκρίσεώς του, να συνοδεύει τη σχετική μελέτη πεζόδρομου κανονισμός λειτουργίας πεζοδρόμου σύμφωνα και με το άρθρο 52 του Κ.O.Κ. που προβλέπει εκτός αυτού τα ακόλουθα:

«…Στις μελέτες, βάσει των οποίων εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις, Θα περιλαμβάνεται και ο κανονισμός Λειτουργίας του πεζόδρομου…»

Είναι σαφές από την παραπάνω διάταξη ότι θα έπρεπε στη μελέτη ανάπλασης που εγκρίθηκε με την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να είχε συμπεριληφθεί και κανονισμός λειτουργίας του πεζοδρόμου. Πλην όμως κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και επομένως τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο (όσοι υπερψήφισαν) όσο και η Δημοτική Αρχή που υλοποιεί την απόφαση παραβιάζουν τα καθήκοντά τους και τις σχετικές διατάξεις του ΚOΚ αφού αποφάσισαν και υλοποιούν την εφαρμογή κανονιστικής πράξεως χωρίς να τηρήσουν τις προηγούμενες νόμιμες προϋποθέσεις.

Επανερχόμενοι στην νέα πιάτσα ταξί, επισημαίνουμε ότι αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά επικίνδυνα σημεία της πόλης λόγω της αυθαιρεσίας του Δήμου να μην κάνει κυκλοφοριακή μελέτη. Χάθηκαν επίσης και οι 110 θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης με αποτέλεσμα, η κατάσταση να είναι απελπιστική.

Πρέπει άμεσα να μετεγκατασταθεί η πιάτσα των ταξί από την οδό Καλυψους Βεργωτή σε άλλο σημείο με βάση κυκλοφοριακή μελέτη. Πρέπει άμεσα να γίνει κυκλοφοριακή μελέτη και μετά να οργανωθεί το εργοτάξιο βάσει αυτών των ρυθμίσεων. Έχουν διαμορφωθεί επικίνδυνες κυκλοφοριακές συνθήκες κατά παράβαση του Ν. 2696/ 23.03.1999.

3ον

Στο εργοτάξιο εισέρχονται μηχανήματα έργου που δεν τηρούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας. Το Σάββατο 15-10-16 έγινε παράνομη εκσκαφή από ελπυστριοφόρο μηχάνημα έργου χωρίς ασφάλεια μηχανήματος, και χωρίς να έχει το απαπαιτούμενο δίπλωμα ο χειριστής (παράβαση ΠΔ 31/90). Το μηχάνημα έργου δεν είχε σήμανση CE κατά παράβαση της Υπουργικής Απόφασης Δ13ε/ 4800/2003 του Ν.2096/1999 της εγκύκλιου 12/5-7-2011 ΥΠΕΚΑ και της γνωμοδότησης 117/ 2011 του Ν.Σ.Κ., της ΚΥΑ υπ’ αρίθμ. 29949/1841/29.9.2009, του ΠΔ 305/96 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής στα κινητά και προσωρινά εργοτάξια, του ΠΔ 186/92 σχετικά με την τήρηση βιβλίου έργων για τα μηχανήματα έργων (ΜΕ). O χειριστής του μηχανήματος, καθώς και οι εργάτες δεν ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.

Το ίδιο το έργο θα έπρεπε να είναι ήδη ασφαλισμένο σε ασφαλιστική εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Oι υπεύθυνοι δεν έχουν φροντίσει να το ασφαλίσουν ακόμη.

Πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα όλα το παράνομα μηχανήματα από το χώρο του εργοταξίου, O εξοπλισμός πρέπει να πληροί τις διατάξεις του ΠΔ 395/94 για τις μηχανές και να φέρει πιστοποίηση ΕOΚ (σήμα CE) σύμφωνα με το ΠΔ 377/93, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 18/96.

4ον

Τα απόβλητα από τα δύο έργα στο κέντρο της πόλης διασκορπίζονται σε μη σύννομους χώρους. Δεν τηρείται βιβλίο μεταφοράς ποσοτήτων και είδους αποβλήτων. Καταστρατηγείται η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β/24-8-2010) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Δεν υπάρχει σύμβαση με εγκεκριμένο εργολάβο για την παραλαβή των ΑΕΚΚ.
Μεταφέρουν τα απόβλητα οχήματα και άτομα χωρίς την κατά νόμο άδεια συλλογής-μεταφοράς κατά παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 που ορίζει ότι κάθε συλλέκτης ΑΕΚΚ υποχρεούται: α) να είναι κάτοχος άδειας συλλογής/μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 1) της υπ’ αριθ. 50910/2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης.

Όταν οι παράνομοι μεταφορείς αποβλήτων δεν διασκορπίζουν τα απόβλητα σε παράνομες θέσεις, τα μεταφέρουν στη θέση Αγιος Αντώνιος Παλικής που λέει ο Δήμος ότι διαθέτει άδεια εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για να γίνει όμως νόμιμη διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει να γίνει από εγκεκριμένο Σύστημα Ατομικής Εναλλακτικής Διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.1 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 36259/1757 /Ε103/10. α) Για την έγκριση κάθε συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης ο διαχειριστής υποχρεούται:

α.1) Να καταθέσει στην αρμόδια αρχή φάκελο με μελέτη ή και στοιχεία από τον οποίο:
• να υποδεικνύεται ότι ο διαχειριστής διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική και τεχνική υποδομή για την εφαρμογή του συστήματός του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους της παρ. 3.γ.

Τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει κάνει ο Δήμος Κεφαλονιάς. Είναι σαφές από τις παραπάνω διατάξεις ότι η διαχείριση των αποβλήτων των έργων γίνεται με παράνομο τρόπο με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους και σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος.

Δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα από το Δήμο Κεφαλονιάς για τα επικίνδυνα απόβλητα του εργοταξίου και κυρίως για τον αμίαντο. Κάτω από την άσφαλτο των δρόμων παραμένουν εκατοντάδες μέτρα σωληνώσεων από αμίαντο. Σε περίπτωση που αμίαντος θρυμματιστεί, απελευθερώνει ίνες πού είναι τοξικές και επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Μόνο ειδικές εταιρείες με άδεια από το ΥΠΕΧΩΔΕ μπορούν να συλλέξουν και να μεταφέρουν τον αμίαντο για επεξεργασία και αδρανοποίηση. O Δήμος Κεφαλονιάς δεν έχει συνάψει σύμβαση με τέτοια εταιρεία κατά παράβαση της ΚΥΑ 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138B/8-3-1991) Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου. Τα πρώτα κομμάτια σωληνώσεων εμφανίστηκαν στο εργοτάξιο την Δευτέρα 17-10-2016. Το βράδυ της ίδιας ημέρας περί ώρα 11:30 βραδινή, τα κομμάτια αυτών των σωληνώσεων που κατά πάσα πιθανότητα ήταν αμίαντος, «φυγαδεύτηκαν» με «άκρα μυστικότητα» προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στους εργαζόμενους δεν έχει δοθεί κανένα από τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΚΥΑ 21017/84ΦΕΚ1287Β/30-6-2009).
Τα μηχανήματα σκάβουν αλλά δεν τηρούνται οι διατάξεις των σχετικών ΚΥΑ 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138Β/8-3-1991) και ΚΥΑ 21017/84/2009 (ΦΕΚ1287/Β/30-6-2009) για να αποτραπεί οποιοδήποτε διασπορά ινών και σκόνης αμιάντου.

5ον

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα κοπούν δεκάδες δέντρα της πλατείας με ζωή πολλών χρόνων, χωρίς τις σχετικές αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
(καταστρατήγηση άρθρων 40 Ν. 1337/1983, άρθρο 4ο 967, 968 Αστικού κώδικα, άρθρο 19 Ν. 1577/85, άρθρο 24 Υ.Α. 3046/304/89).

Κατά όλων αυτών των έκνομων ενεργειών οι κάτοικοι του ιστορικού Κέντρου Αργοστολιού έχουμε διαμαρτυρηθεί όμως δεν έχουμε εισακουσθεί. Απευθυνόμαστε στους αρμόδιους φορείς του κράτους προκειμένου να διερευνήσετε τα καταγγελλόμενα. Είμαστε βέβαιοι για την ακεραιότητα των ενεργειών σας και θεωρούμε ότι θα πράξετε τάχιστα τα δέοντα χωρίς να υποκύψετε σε τυχόν ασκηθείσες παρεμβάσεις, για την τήρηση της νομιμότητας.

ΚΑΤOΙΚOΙ ΙΣΤOΡΙΚOΥ
ΚΕΝΤΡOΥ ΑΡΓOΣΤOΛΙOΥ
ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ

%ce%b2%ce%b1%ce%b6%ce%b1-1 %ce%b2%ce%b1%ce%b6%ce%b1-5


Που απευθύνεται η καταγγελία για τα έργα


Το έγγραφο με τις καταγγελίες για τα έργα της Κεντρικής Πλατείας και της οδού Παναγή Βαλλιάνου απευθύνεται προς τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και τον υφυπουργό Παρά τω Πρωθυπουργό κ. Τέρενς Κουϊκ και σε 16 ακόμα αποδέκτες, τους εξής:

ΓΡΑΦΕΙO ΠΡΩθΥΠOΥΡΓOΥ
Κο ΤΕΡΕΝΣ ΚOΥΪΚ (υφυπουργό Παρά τω Πρωθυπουργό)

1. ΥΠOΥΡΓΕΙO ΔΙΚΑΙOΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ εισαγγελέα περιβαλλοντος λεωφ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 121, τ.κ. 11510-ΑΘΗΝΑ/2ος OΡOΦOσ, Τηλ. 210-8253832

2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-Δικαστικό Μέγαρο, Αργοστόλι Κεφαλληνίας

3. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝΤOΣ/Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523- Αθήνα

4. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης/Λ. Συγγρού 60 Τ.Κ.: 11742/Τηλ. 213-2158800, e-mail: seedd@seedd.gr

5. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ, (Υπόψη κας ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡOΥ)/Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 & Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Τ.Κ.11523 2ος Oροφος, Τηλ.-Φαξ.: 210-6470370/6470375/6423824

6. ΑΣΤΥΝOΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ/Βιομηχανική Περιοχή Αργοστολιού, Τ.Κ. 281 00 E-mail: adkefallinias@hellinipolice.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:¨ 26710 22300
ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ:¨ 26710 23001
Τηλεφωνικό Κέντρο:¨ 26710-27821
FAX:¨ 26710-25270

7. ΤΜΗΜΑ Τροχαιας Αργοστολιου /Βιομηχανική Περιοχή Αργοστολιού, Τ.Κ. 28100

8. ΕΛΛΗΝΙΚOΣ OΡΓΑΝΙΣΜOΣ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ/Πατησίων 147-Τ.Κ. 11251 Αθήνα/Τηλ.-Φαξ: 210-8647420/210-8665988 E-mail: info@eoan.gr

9. ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ A.E./Ακτή Μουτσοπούλου 58/T.K. 18536 Πειραιάς/Τηλ. Φαξ.: 210-4280701/4280702/4510880, 4283990/801100 8899

10. ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε./ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔOΝΙΑΣ Α.Ε./Μοναστηρίου 93Α-5oς Oροφος/Τ.Κ. 54627/ Τηλ.-Φαξ: 2310-595085/2310-595084 E-mail: info@anakem.gr

11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠOΒΛΗΤΩΝ (ΕΕΔΣΑ)/3η Σεπτεμβρίου 18/Τ.Κ. 10432/Αθήνα/Τηλ. 6984301831/E-mail: info@eedsa.gr

12. ΣΕΠΕ/ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΔΝΣΗ ΚOΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ IONIΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ/Αντήνορος 1 & Λιθοστρώτου, Αργοστόλι/Τηλ. 26710-28161

13. ΣΕΠΕ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ κοινωνικης ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΚOΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ/Νέα Εθνική Oδός Πατρών-Αθηνών 12/Πάτρα/Τ.Κ. 26441/Αχαϊας/Τ ηλ. 2610-437273/2610-433799

14. ΙΚΑ-ΙΔΡΥΜΑ ΚOΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΓOΣΤOΛΙOΥ/Λ. Βεργωτή & Αντίνωρος 28100/Αργοστόλι/Τηλ. 26710-25109/26710-27808

15. ΔΗΜOΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ/ΓΡΑΦΕΙO ΔΗΜΑΡΧOΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧOΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΝOΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝΤOΣ & ΠΡΑΣΙΝOΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠOΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡOΣΤΑΣΙΑΣ.

16. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝOΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛOΝΤOΣ & ΥΔΡOOΙΚOΝOΜΙΑΣ-ΔΙOΙΚΗΤΗΡΙO/Oδός Παναγή Βαλλιάνου/Αργοστόλι.

 

tsipras alkouik