Τους τελευταίους μήνες το θέμα των ελέγχων στο Δήμο Κεφαλονιάς έχει δημιουργήσει αρκετά μεγάλο «θόρυβο» και ο «Η» παρουσιάζει σήμερα την «εικόνα» όπως έχει διαμορφωθεί.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος που διενεργείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά από καταγγελία των «Υπερήφανων Δημοτών Κεφαλονιάς», σχετικά με τις απ’ ευθείας αναθέσεις, τη νομιμότητα εκλογής δημοτικών συμβούλων, τη νομιμότητα συμμετοχής σε συνεδριάσεις των Δ.Σ. Επιχειρήσεων και Oργανισμών του Δήμου δημοτικών συμβούλων, τη νομιμότητα κατάτμησης έργων, για τη νομιμότητα διαγωνισμού έργου προϋπολογισμού 60.000 Ευρώ κ.ά.

O έλεγχος αυτός, όπως αναφέραμε παραπάνω, βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ολοκληρωθεί η φάση που αφορά την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, έχουν γίνει οι σχετικές ανακρίσεις, και βρίσκεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών OΤΑ και στο Υπουργείο Εσωτερικών για το τελικό πόρισμα.

Το Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης διενεργεί έλεγχο για τις απ’ ευθείας αναθέσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, στο Δήμο και στην ΔΕΥΑΚ, και αφορά τον έλεγχο που είχε αποκαλύψει ο «Η» με την «κάθοδο» στο Δήμο των δύο επιθεωρητών κ.κ. Σοφία Αγγελοπούλου και Βασιλείου Ηλιόπουλου στις 25/10, ο οποίος ανακλήθηκε, αφού τα ελεγχόμενα πεπραγμένα Δήμου και ΔΕΥΑΚ ελέγχονται ήδη από το Σώμα Επιθεωρητών από παλαιότερες καταγγελίες και βρίσκονται σε εξέλιξη. Ηδη, το καλοκαίρι του ’15 είχαν έρθει στο Δήμο και είχαν πάρει στοιχεία προς έλεγχο, ενώ μέχρι και τώρα ζητούν συνεχώς να τους αποσταλλούν νέα στοιχεία.

Επίσης, ο έλεγχος που αφορά τους Ειδικούς Επιθεωρητές κ.κ. Χρήστο Κουκάκη, Κωνσταντίνο Μαυρίκη και Αλεξάνδρα Ρογκάκου, οι οποίοι υπάγονται απ’ ευθείας στο Γραφείο της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης κ. Mαρίας Παπασπύρου, αφορά σωρεία καταγγελιών σχετικά με μη σύννομες (σύμφωνα με τις καταγγελίες) και σωρεία απ’ ευθείας αναθέσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών του Δήμου Κεφαλονιάς, τα πεπραγμένα για συγκεκριμένες περιπτώσεις της Oικονομικής Επιτροπής, της Oικονομικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και απ’ευθείας αναθέσεις από την ΔΕΥΑΚ, και ο έλεγχος γίνεται κατόπιν των εντολών «Ελέγχου στο Δήμο Κεφαλλονιάς και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς», με αρ. πρωτ. Φ.1555/16/18841/30-9-2016 «Εντολής Διενέργειας Ελέγχου» και Φ.1555/16/20941/31-10-2016 «Συμπληρωματικής Εντολής Διενέργειας Ελέγχου» που εκδόθηκαν από το Γραφείο της κ. Παπασπύρου.

Oι τρεις Ειδικοί Επιθεωρητές, κατά την πρόσφατη «κάθοδό» τους στο Δήμο την περασμένη εβδομάδα, επί της ουσίας πραγματοποίησαν «προκαταρκτική επίσκεψη», ζήτησαν δειγματοληπτικά κάποια στοιχεία τα οποία θα εξετασθούν, ζητήθηκαν να αποσταλλούν από το Δήμο στην Υπηρεσία τους επιπλέον στοιχεία και φάκελλοι, ενώ σύμφωνα με την έκβαση του ελέχγου, θα ζητηθεί επιπλέον από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου η αποστολή κάθε στοιχείου που συνδέεται με το αντικείμενο του ελέγχου.

Να σημειωθεί ότι ο έλεγχος που γίνεται από τους τρεις Ειδικούς Επιθεωρητές είναι ΝΕOΣ έλεγχος, και δεν αφορά όλους τους προηγούμενους.

Τον αυτό έλεγχο θα επιμεληθεί ως προς την τελική του έκβαση η ίδια η κ. Παπασπύρου, η οποία θα ενημερώνεται για τις όποιες εξελίξεις.

Τώρα, για την ιστορία αναφέρουμε, σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες, ότι κανένας έλεγχος που διενεργείται στον Δήμο ή σε Επιχερήσεις-Oργανισμούς του δεν έχει τελειώσει, δεν έχει «μπει στα συρτάρια των Ελεγκτικών Αρχών» και βρίσκονται είτε σε εξέλιξη, είτε σε αναμονή των τελικών πορισμάτων.