1,9 εκ. Ευρώ από το Μεταφορικό Ισοδύναμο για Κεφαλονιά και Ιθάκη

Ο βουλευτής Παναγής Καππάτος εξέδωσε τις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι ένα θετικό αναπτυξιακό εργαλείο για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Βοηθά προς την εξίσωση του κόστους μεταφοράς για επιβάτες, εμπορεύματα και καύσιμα με πλοία στα νησιά μας.

Από το 2019 οι αντισταθμιστικές πληρωμές σε πολίτες και επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη φθάνουν τα 1.907.415€

Αναλυτικά:

Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων: 1.215.536€ (2019-2021)

  • Κεφαλονιά: 933.482€
  • Ιθάκη: 282.054€

Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιβατών: 618.387€ (2019 – Α’ τετράμηνο2022)

  • Κεφαλονιά: 538.158€
  • Ιθάκη: 80.229€

Μεταφορικό Ισοδύναμο Καυσίμων (Ιθάκη): 73.492€

  • ΜΙ Καυσίμων – Πολίτες: 33.734€
  • ΜΙ Καυσίμων- Επιχειρήσεις: 39.758€

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχει εξασφαλίσει τους πόρους για τη συνέχιση του μέτρου. Η οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας θα μας επιτρέψει τα επόμενα χρόνια να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τη νησιωτική Ελλάδα.

Ευχαριστώ τον Υπουργό Γιάννη Πλακιωτάκη και τον Γενικό Γραμματέα Μανώλη Κουτουλάκη για τη διαρκή στήριξη της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.

  • Ενημέρωση για τις αποζημιώσεις φυτικού κεφαλαίου από τον «Ιανό»

Ο ΕΛΓΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οριστικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης από την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 έως και την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 που το φυτικό κεφάλαιο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων ζημιώθηκε από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» στις Π.Ε. Κεφαλληνίας στο πλαίσιο των δράσεων της κρατικής αρωγής σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και σε συνέχεια των διατάξεων του ν. 4797/2021 (Α’66).

Κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή μισθωτής) που η γεωργοκτηνοτροφική του εκμετάλλευση ζημιώθηκε λόγω του «Ιανού» μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο, αίτηση χορήγησης ενίσχυσης σε ηλεκτρονική μορφή, για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα στην οποία ανήκουν οι εκμεταλλεύσεις του. Η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή ΕΛΓΑ, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛΓΑ. Η ηλεκτρονική αίτηση καθίσταται έγκυρη εφόσον η συμπληρωμένη εκτυπωμένη μορφή της, υπογραφεί από τον αιτούντα.

Επισημαίνεται ότι υποβάλλεται ένας φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποχρεούται ο αιτών να προσκομίσει για το σύνολο των ζημιωθεισών εκμεταλλεύσεων του. Σε κάθε υποβληθείσα αίτηση χορήγησης ενίσχυσης θα επισημαίνεται η Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα στην οποία υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος και ότι τα δικαιολογητικά θα καλύπτου το σύνολο των εκμεταλλεύσεών του σε όλους τους δήμους.

Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται ατελώς.

Παναγής Καππάτος

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης