19.000 Ευρώ απ’ ευθείας ανάθεση για την καθαριότητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου

Η Εταιρεία Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορριμμάτων «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ε.Π.Ε», ανέλαβε με απ’ ευθείας ανάθεση από την ΚΕΔΗΚΕ τις εργασίες συντήρησης των φυσικών χλοοταπήτων των γηπέδων Αγίου Αντωνίου (κεντρικού και βοηθητικού) και Τζαννάτων, τις εργασίες ευπρεπισμού και συντήρησης περιβάλλοντων και βοηθητικών χώρων των γηπέδων ποδοσφαίρου, αλλά και την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

Η σύμβαση για το παραπάνω έργο υπογράφηκε προχθές μεταξύ του προέδρου της ΚΕΔΗΚΕ κ. Αγγελου Κωνσταντάκη και του εκπροσώπου της «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ε.Π.Ε» κ. Νικολάου Λιάτου, ύψους 19.494,66 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2017.