2 νέα άρθρα του Μάκη Φόρτε

Ιδού «το πρωτοφανές έργο της τελευταίας 5ετίας»!

Μέρος 4ο (τελευταίο)

Συνεχίζουμε σήμερα και ολοκληρώνουμε με την απομυθοποίηση «Του πρωτοφανούς έργου που έχει λάβει χώρα την τελευταία πενταετία» στις Δημοτικές Ενότητες Λειβαθούς και Ομαλών «στην πιο παραγωγική 5ετία που γνώρισε το νησί μας» σε αυτήν που «οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξεις …και έργα».

Δημοτική Ενότητα Ελειού – Πρόννων

Αγία Ειρήνη

Δεσμεύτηκαν για 4 έργα 9.768,94 ευρώ και υλοποιήθηκε …ένα μόνο 3.282,78 ευρώ δηλαδή το …33, %, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι μιλάμε για …ένα έργο που τελικά φέρεται να έγινε και να πληρώθηκε το 2016 (Οδοποιία δημ. διαμερίσματος Αγ. Ειρήνης Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων)

Άγιος Νικόλαος

Δεσμεύτηκαν για 4 έργα 156.073, 48 ευρώ και υλοποιήθηκε …ένα 24.744,06 ευρώ δηλαδή το …15 %, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι τα τρία τελευταία χρόνια 2016, 2017 και 2018 δεν «έπεσε» στον Άγιο Νικόλαο ούτε ένα ευρώ!

Αργίνια

Μαζί με την Πεσάδα που είδαμε στη Λειβαθώ είναι οι κορυφαίες όλων περιπτώσεις εγκατάλειψης! Και στα μικρά πληθυσμιακά (το μικρότερο χωριό του Δήμου) Αργίνια αλλά μεγάλα με την ιστορία που τα βαραίνει από την εποχή του πολέμου δεν προγραμματίστηκε και δεν απορροφήθηκε ούτε ένα σεντ! Το απόλυτο μηδενικό!

Βαλεριάνο

Δεσμεύτηκαν για 11 έργα 35.794, 58 ευρώ και από αυτά τα τρία μαζί με τα Χιονάτα και απορροφήθηκαν μόνο 6.404,46 ευρώ, δηλαδή το …17%!

Μαρκόπουλο

Δεσμεύτηκαν για 15 έργα 108.468,94 ευρώ και υλοποιήθηκε… μόνο το ένα 7.000 ευρώ δηλαδή μόνο το …6%, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι στα 4 από τα 5 χρόνια της «χρυσής πενταετίας» δεν «έπεσε» στο Μαρκόπουλο ούτε ένα ευρώ

Μαυράτα

Δεσμεύτηκαν για 4 έργα 120.008, 20 ευρώ και από δεν «έπεσε» ούτε ένα ευρώ στο χωριό!

Ξενόπουλο

Δεσμεύτηκαν για 3 έργα 120.000 ευρώ και ένα 10.000 μαζί με τον Πόρο και δεν υλοποιήθηκε και σε αυτό το χωριό, ούτε ένα έργο και φυσικά δεν «έπεσε» ούτε ένα ευρώ!

Πάστρα

Δεσμεύτηκαν για όλο κι όλο ένα έργο 1.934,40 ευρώ το 2016 και αυτό δεν κατάφεραν να το πραγματοποιήσουν, ενώ τα άλλα τέσσερα χρόνια …το απόλυτο μηδέν!

Πόρος

Στο μεγαλύτερο οικισμό της περιοχής δεσμεύτηκαν για 26 έργα προϋπολογισμού 233.022,68 ευρώ (συν ένα μαζί με το Ξενόπουλο 10.000 ευρώ) και από αυτά απορρόφηση υπήρξε μόνο από …τα δύο και μόνο …56.518,34 ευρώ δηλαδή μόνο …το 24% ενώ τα έτη 2015, 2016 και το 2018 δεν «έπεσε» ούτε ένα ευρώ στο μεγαλύτερο χωριό της Δημοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων.

Ο Πόρος αποτελεί τον καθρέπτη του έργου της Δημοτικής Αρχής!

Σκάλα

Δεσμεύτηκαν για 21 έργα 417.880,79 ευρώ και από αυτά υλοποιήθηκαν …μόνο τα τρία 74.352,05 ευρώ δηλαδή μόνο το …17%, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι στα δύο από τα 5 χρόνια της «χρυσής πενταετίας» (2014 και 2015) δεν «έπεσε» στη Σκάλα το τουριστικότερο χωριό της Κεφαλονιάς ούτε ένα ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στα έργα της Σκάλας και του Πόρου δεν περιλαμβάνεται το σύγχρονο «γεφύρι της Άρτας» η αποχέτευση και ο βιολογικός των δύο περιοχών.

Χιονάτα

Είναι η κορυφαία περίπτωση εγκατάλειψης μαζί με τα Αργίνια στην Δημοτική Ενότητα Ελειού – Πρόννων. Δεν προγραμματίστηκε και δεν απορροφήθηκε ούτε ένα σεντ! Το απόλυτο μηδενικό! Ακόμη και τρία κοινά με το Βαλεριάνο έργα είχαν μηδενική απορρόφηση!

Έργα προοριζόμενα για το σύνολο της Δ.Ε. Ελειού Πρόννων

Γραμμένα 62 έργα 2.456.841,22 ευρώ περισσότερα απ’όλες μαζί τις άλλες Δημοτικές Ενότητες αλλά υλοποιήθηκαν …29 έργα 253.732,14 ευρώ, που αντιστοιχούν μόνο στο …10 %!

Και αυτά όπως είπαμε είναι άγνωστο που γίνονται και που πάνε!

Συνοπτικά

6 από τις 11 κοινότητες της Δ.Ε. Ελειού –Πρόννων Αργίνια, Μαρκόπουλο, Μαυράτα, Ξενόπουλο, Πάστρα και Χιονάτα (τα κοκκινισμένα) «στην πιο παραγωγική 5ετία που γνώρισε το νησί μας» κατά τον Δήμαρχο δεν πήραν ούτε ένα ευρώ!

Δεσμεύτηκαν συνολικά για 156 έργα προϋπολογισμού  3.741.961, 92 ευρώ και μόνο …40 είχαν πληρωμές που έφθασαν τα 426.033, 83 ευρώ που αντιστοιχούν στο …παραγωγικότατο ποσοστό του …11%

Δημοτική Ενότητα Ομαλών

Συνολικά τα πέντε χρόνια δεσμεύτηκαν για τα χωριά των Ομαλών να γίνουν 83 έργα συνολικού προϋπολογισμού 972.131,67 ευρώ και απορρόφηση υπήρξε μόνο από …τα 27 με μόλις …190.787,46 ευρώ που αντιστοιχεί …στο 19%!

Κυρίως τα έργα που αναφέρονται στη Δημοτική Ενότητα Ομαλών έχουν γενικό προσδιορισμό και ελάχιστα αναφέρονται ονομαστικά στα χωριά. Είναι τα γνωστά γενικά έργα «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για συντήρηση οδικού δικτύου», «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού», «Εργασίες Πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικών και λοιπών Καταστροφών», «Εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» «Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς Κοινόχρηστους χώρους», «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για συντήρηση οδικού δικτύου» κ.λ.π. που, όπως σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, είναι άγνωστο που, πως και πότε έγιναν.

Ονοματισμένα στα χωριά των Ομαλών είναι ένα μόνο έργο στα Φραγκάτα 4.100 ευρώ το 2018 και μηδενική απορρόφηση.

Τέσσερα, συνολικά όλα τα χρόνια, στο Επανοχώρι προϋπολογισμού 44.760 ευρώ και από αυτά μόνο ένα εμφανίζεται με απορρόφηση 4920 ευρώ το 2015 και μάλιστα με πληρωμή οφειλής («Επανακατασκευή τοιχείου δρόμου Επανοχωρίου Δ.Ε. Ομαλών» κωδικός 80.8122.09) και

Επτά έργα στα Μιχάτα συνολικού προϋπολογισμού 66.011 ευρώ εκ των οποίων ένα μόνο φέρεται να έχει πληρωθεί και μάλιστα ως οφειλή με 7.011 ευρώ («Αντικατάσταση αντλίας ύδρευσης γεώτρησης Μιχάτων Δ.Ε. Ομαλών» κωδικός 80.8322.87).

Ενώ ένα έργο των Μιχάτων 5.800 ευρώ εμφανίζεται σε όλους τους πίνακες από το 2014 μέχρι και το 2018, ακόμη και στο φετινό τεχνικό πρόγραμμα του 2019 και είναι «Αποκατάσταση βατότητας και επανακατασκευή ξερολιθιάς αντιστήριξης δημοτικού δρόμου Μιχάτων Επανοχωρίου» με κωδικό 30.7333.01!

Ως επίλογο

Ιδού λοιπόν «Το πρωτοφανές έργο που έχει λάβει χώρα την τελευταία πενταετία» συνοπτικά και με δύο αριθμούς:

Στο νέο Δήμο Αργοστολίου η απερχόμενη Δημοτική Αρχή στην «πιο παραγωγική 5ετία που γνώρισε το νησί μας» 2014 -2018 κατά τον Δήμαρχο, δεσμεύτηκε για 737 έργα συνολικού προϋπολογισμού 21.261.993,60 ευρώ.

Από αυτά απορρόφηση υπήρξε σε …174 έργα, δηλαδή το 23% μόνο των προγραμματισμένων έργων και υπήρξαν συνολικές πληρωμές μόνο …3.820.587,42 ευρώ που αντιστοιχούν μόλις και μετά βίας στο …18% των πιστώσεων που είχαν δεσμευτεί!!!

Αν λοιπόν αποτελεί επιτυχία να εκτελείς το 23% των έργων που έχεις δεσμευτεί και να απορροφάς το 18% των αντιστοίχων πιστώσεων που έχεις προβλέψει και ταυτόχρονα 13 από τις 32 κοινότητες του νέου Δήμου Αργοστολίου να μην παίρνουν ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ, τότε έχει δίκιο ο απερχόμενος Δήμαρχος Αλέξανδρος Παρίσης να ζητά την επανεκλογή του, επιβεβαιώνοντας …το μέγεθος του έργου του και τον ισχυρισμό του για «την πιο παραγωγική 5ετία που γνώρισε το νησί μας» γι’ αυτό και δεν επιλέγει να αντιπαρατεθεί σε αυτό το πεδίο, αλλά σε γενικότητες όπως είναι φυσικό με μια τέτοια επιλογή.


Για το Ενωσιακό Φαρακλάτων και την εξέυρεση λύσης


Πρώτα απ’ όλα συγχαρητήρια στην Περιφερειακή Αρχή του Θόδωρου Γαλιατσάτου για την ανακαίνιση μια σειράς γηπέδων στην Κεφαλονιά που ανήκουν στο Δήμο Κεφαλονιάς.

Αυτό που στη Ζάκυνθο είχε γίνει στην προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο τώρα έγινε και στην Κεφαλονιά.

Το ζήτημα που τελευταία έχει τεθεί επιτακτικά στον ποδοσφαιρικό και όχι μόνο χώρο, είναι για την αλλαγή του χλοοτάπητα «Ενωσιακού Αθλητικού Κέντρου «Άγιος Δημήτριος – Ευαγγελίστρια» Φαρακλάτων Κεφαλληνίας», όπως είναι η επίσημη ονομασία και η οποία …γιατί να μην αναφέρεται!

Όπως είναι γνωστό το Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο βρίσκεται στη διαχείριση της ΕΠΣΚΙ από τις 25/1/2002 και για 30 χρόνο έως τις 24/1/2032.

Για τη νομιμότητα της τήρησης των όρων του συμφωνητικού από τη μεριά της ΕΠΣΚΙ έχουν υπάρξει εδώ και 4 χρόνια εκ μέρους μου δημόσια ενστάσεις με την πρόταση να διεκδικηθεί (ακόμη και δικαστικά) η χρήση του από τον Δήμο ως ο ιδιοκτήτης της έκτασης. Η πρόταση αρχικά απορρίφθηκε (με ατυχή ομολογουμένως χειρισμό φθάνοντας σε προσωπικές επιθέσεις στο πρόσωπό μου) από τη Δημοτική Αρχή, αλλά πριν από 6 μήνες ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΚΕ κ. Κωνσταντάκης φέρεται να δήλωσε ότι «το γήπεδο θα αποδοθεί στον Δήμο για χρήση» και ότι το θέμα εξετάζεται από τις νομικές υπηρεσίες.

Έκτοτε δεν έχει υπάρξει καμία σχετική πρόοδος, αλλά επανήλθε πρόσφατα με αφορμή δημοσίευμα στην ιστοσελίδα kefaloniapress και δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη κ. Δρακουλόγκωνα σύμφωνα με τις οποίες «H Περιφέρεια δεν έχει το δικαίωμα Προγραμματικών συμβάσεων με άλλους φορείς πέραν των Δήμων».

Ας μου επιτρέψει ο κ. Δρακουλόγκωνας να σημειώσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν 3852/2010 (και με μεγάλη τη σχετική νομολογία) οι Περιφέρειες και οι Δήμοι μπορούν να συνάψουν διάφορες Ειδικές Προγραμματικές Συμβάσεις και φε διάφορους άλλους φορείς, που προβλέπονται από τις διατάξεις άλλων ειδικότερων νόμων.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διερευνηθεί κατ’αρχήν η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και ΕΠΣΚΙ ως νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο της δημιουργίας (και) των τριών Δήμων στην Κεφαλονιά από το σπάσιμο του ενιαίου και συγκεκριμένα το ν. 4600/2019 παρ. 12 άρθρο 157, «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, οι προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ των Δήμων Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Σερβίων, Βελβεντού, Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάμου και Δυτικής Σάμου που προήλθαν από την κατάργηση του αντίστοιχου δήμου, μπορούν να συνάπτονται κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και δεν υπόκεινται σε προσυμβατικό έλεγχο».

Αυτή η διάταξη μπορεί να ερευνηθεί για την εφαρμογή της με τη συνεργασία και των τριών νέων Δήμων, της Περιφέρειας και της ΕΠΣΚΙ …στην περίπτωση του Ενωσιακού Γηπέδου.

Με βάση τα παραπάνω εκτιμώ ότι με εκφρασμένη την πολιτική βούληση εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής να χρηματοδοτήσει και άμεσα το έργο της  αλλαγής του χλοοτάπητα στο Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο Φαρακλάτων, μπορεί και πρέπει να βρεθεί λύση ακόμη και άμεσα από όλους τους εμπλεκόμενους, έτσι που στη νέα αγωνιστική περίοδο να χρησιμοποιηθεί ανακαινισμένο το γήπεδο.