200.000 Ευρώ επιδότηση για Κτηνοτρόφους

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με νεώτερη απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Α.Α.Τ.) ξαναεγκρίθηκε η μεταφορά πιστώσεων ύψους 200.000€ από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων στον προϋπολογισμό του Υ.Α.Α.Τ. για το 2017 ώστε, να ενισχυθεί η Κτηνοτροφία μέσω του κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis).

Τα πολυαναμενόμενα κονδύλια του κανονισμού de minimis επιδοτήσεων είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους Κεφαλλονίτες και Θιακούς Αιγοπροβατοτρόφους, Αγελαδοτρόφους, Χοιροτρόφους και Πτηνοτρόφους δεδομένης της εκτίναξης της τιμής των ζωοτροφών και της παρατεταμένης δύσκολης οικονομικής ρευστότητας.

Για διευκρινήσεις oι ενδιαφερόμενοι ντόπιοι Κτηνοτρόφοι μπορούν να προσέρχονται στο πιστοποιημένο, από το Υ.Α.Α.Τ. για την Περιφέρεια Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών (Κ.Ε.Α.) που λειτουργεί καθημερινά (8:00-16:00) στο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα του Ε.Α.Σ. στο Αργοστόλι.

(Από τον Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)