Αλλη μια απόφαση του Δήμου Κεφαλονιάς δεν εγκρίθηκε από τον εκτελούντα χρέη γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Διονύσιο Παναγιωτόπουλο πρόκειται για την απόφαση (Αρ. Απ.1120/22-11-2016) του δημάρχου κ. Αλέξανδρου Παρίση για τη μετακίνηση του υπηρεσιακού ΙΧ του Δήμου ΚΗΙ 8930 (1598 κ.ε.), προκειμένου ο δήμαρχος να μεταβεί στην Αθήνα από τις 22 έως 25/11/2016.

Σύμφωνα με την απόρριψη της Απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Απ.Πρ.: 223699/23-12-2016), τα ΙΧ του Δήμου Κεφαλονιάς “που είναι μεγαλύτερα από 1400 κ.ε. (Απόφαση 546/193/14-02-2014) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Κινητού Εξοπλισμού Συνεργείων του Δήμου για την υποστήριξη του έργου του και εντός των ορίων του Δήμου”.

Το εν λόγω ΙΧ με οδηγό υπάλληλο του Δήμου μετέφερε το δήμαρχο και υπάλληλο της Πολεοδομίας στην Αθήνα, προκειμένου να παραβρεθούν σε συνάντηση για “κατεπείγουσα συζήτηση” με παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Τμήματος Εφαρμογών την Τετάρτη 23/11/2016, για τα προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί στα έργα που γίνονται στο Αργοστόλι.

Το ταξίδι βέβαια με το ΙΧ του Δήμου έγινε, αφού η Απόφαση του Δημάρχου υπογράφηκε την ημέρα της …αναχώρησης (22/11/2016), στάλθηκε με e-mail αυθημερών στην Αποκεντρωμένη, η οποία απάντησε …ένα μήνα και κάτι, μετά τη λήψη της!

Τα ερωτήματα που γεννώνται:

❶ Οι Υπηρεσίες του Δήμου και του Γραφείου Κίνησης των Οχημάτων του Δήμου δεν γνωρίζει τις Αποφάσεις και τη Νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία των Οχημάτων ιδιοκτησίας του;

❷ Γιατί ο Δήμος έστειλε την Απόφαση το τελευταίο λεπτό προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη (εικάζεται μάλιστα, ότι εστάλη μετά την αποχώρηση του Δημάρχου για Αθήνα);

❸ Γιατί η Αποκεντρωμένη απάντησε μετά από ένα μήνα και μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού, αφού αναφερόταν οι ημερομηνίες εξόδου του ΙΧ από το Δημο στην Απόφαση Παρίση;

❹ Ποιός θα καλύψει τα έξοδα της …παράνομης εξόδου του ΚΗΙ 8930;

Και άλλο ένα ερώτημα που προκύπτει:

Ποία η έκβαση της συνάντησης για “κατεπείγουσα συζήτηση” του δημάρχου με τους παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Τμήματος Εφαρμογών για τα …στάσιμα “εκτελούμενα” έργα στο Αργοστόλι, γιατί μέχρι τώρα καμία επίσημη ενημέρωση δεν έχει ανακοινωθεί από το «Γραφείο Επικοινωνίας» του Δήμου.

To έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το οποίο απορρίφθηκε η απόφαση του Δήμου, γιατί ο δήμαρχος ταξίδεψε στην Αθήνα με αυτοκίνητο πανω από 1.400 κ.ε.
Δ. Παναγιωτόπουλος
O κ. Αλ. Παρίσης