Aπό την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. εστάλη η ακόλουθη επιστολή:

Αριθμ. Πρωτ: 32

Αργοστόλι 23-01-2017

Προς ΣΥΡΙΖΑ ΚΡΑΝΑΙΑΣ

Μας εξέπληξε με την ανακοίνωσή του ο «συριζα κραναίας» ότι η ανακύκλωση στην Κεφαλονιά είναι αμφιλεγόμενη υπόθεση.

Καταρχάς θα ήταν σκόπιμο πριν από κάθε ανακοίνωση – για την δημιουργία εντυπώσεων – να είχαν ζητηθεί από την επιχείρηση στοιχεία και αν αυτά δεν ήταν αληθη, τότε μόνο θα είχε το δικαίωμα κάποιος να αναφέρεται σε δήθεν «αμφιλεγόμενη υπόθεση» .

Συγκεκριμένα από 22/05/2008 η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανα-κύκλωσης Α.Ε. είχε συνάψει σύμβαση συνεργα-σίας για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας με την Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κεφαλονιάς που συνεχίζει να είναι σε υλοποίηση από την Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε Ο.Τ.Α. στα πλαίσια του Νόμου και της υπ ́αριθμ. 68728/824/1996 ΚΥΑ.

Τα απόβλητα (ανα-κυκλώσιμα υλικά ) που αποτελούν αντικείμενο συλλογής, μεταφοράς, διαλογής και αξιοποίησης είναι τα δημοτικά απόβλητα συσκευασίας σε 2 ρεύματα όπως χαρτί / χαρτόνι και λοιπές συσκευασίες για το λόγο αυτό υπάρχουν δύο διαφορετικοί κάδοι.

Τα συλλεγμένα υλικά ( σε δύο ρεύματα) μεταφέρονται στο Χ.Υ.Τ.Υ. Κεφαλονιάς στον ΣΜΑΥ (σταθμός μεταφόρτωσης ανα-κυκλώσιμων υλικών) με λειτουργικό κόστος της Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. παραλαμβάνονται από την Ε.Ε..Α.Α. και οδηγούνται σε περεταίρω διαλογή στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών με τον κατάλληλο εξοπλισμό ΚΔΑΥ Πάτρας ( κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών) – τα έξοδα καλύπτονται από την Ε.Ε.Α.Α.

Για τον σκοπό αυτό η Ε.Ε.Α.Α. παραχώρησε στην Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α. τρία (3) απορριμ-ματοφόρα και κάδους ανακύκλωσης .

Η μείωση του όγκου των απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Υ. είναι της τάξης 10 έως 13% ετησίως.

Προκειμένου να μην αμφισβητηθούν τα αναφερόμενα παραθέτουμε ενδεικτικά μηνιαίες εκθέσεις ενημέρωσης από την μεταφορά των υλικών από το έτος 2013 έως το έτος 2016 .

Θέλουμε να ευχαριστή-σουμε τους κατοίκους της Κεφαλονάς αλλά και τους επισκέπτες που αντα-ποκρίνονται στο κάλεσμα της ανακύκλωσης δείχνοντας την αρχοντιά και τον πολιτισμό που τους διακρίνει συμβάλλοντας στην εθνική μας οικονομία αλλά και στο να παραμένει η «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ ΝΗΣΙ» μακριά από κάθε σκοπιμότητα αλλά και από παραπολιτική.

Για την

Ε.Δ.Α-Κ.Ι. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΚΚΟΣΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ

• Το παραπάνω κείμενο είναι απάντηση σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Κραναίας που δημοσιεύεται παρακάτω.


«Ανακύκλωση στην Κεφαλονιά: Μία αμφιλεγόμενη υπόθεση»

Η τοπική κοινωνία ανταποκρίθηκε ένθερμα στην πρακτική της ανακύκλωσης από τότε που τοποθετήθηκαν οι χρωματιστοί κάδοι στους δρόμους της πόλης μας, μα ωστόσο το αν γίνεται ή όχι ανακύκλωση από το Δήμο Κεφαλονιάς έχει καταντήσει να είναι ένα περιβόητο ζήτημα. Οι περισσότεροι συμπολίτες μας πλέον υποστηρίζουν μετά βεβαιότητας ότι δε γίνεται και πως οι κόποι των πολιτών για τη διαλογή των απορριμμάτων τους είναι μάταιοι.

Οι προηγμένες χώρες έχουν καταλάβει εδώ και δεκαετίες ότι τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιμες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιομηχανίες. Οι συσκευασίες που χρησιμοποιούνται μόνο για μία φορά μαζί με τα πλαστικά και τα μεγάλα κουτιά επιβαρύνουν σε σημαντικό βαθμό το περιβάλλον μας. Παράλληλα, είναι γνωστό ότι αν η χώρα μας δεν καταφέρνει να ανακυκλώνει τα προβλεπόμενα και παράγει περισσότερα απορρίμματα απ’ όσα θα έπρεπε, τότε θα έρχεται αντιμέτωπη με υπέρογκα πρόστιμα τα οποία ασφαλώς λόγω των προβλημάτων στην οικονομία της είναι απαράδεκτο να πληρώνει.

Σε προηγούμενη δημόσια τοποθέτηση συμπολίτη μας η Δημοτική Αρχή είχε απαντήσει μέσω του κ. Βανδώρου με ένα έγγραφο το οποίο δεν έπεισε διότι δεν έδινε στοιχεία. Γι’ αυτό το λόγο ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή να δώσει στο φως της δημοσιότητας συγκεκριμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν τη λειτουργία της ανακύκλωσης και που θα απομακρύνουν τις αμφιβολίες ακόμη και των πιο καχύποπτων. Πιο συγκεκριμένα :

• Πόσους τόνους πλαστικού, γυαλιού, χαρτιού και τσίγκου συλλέγονται από τους ειδικούς κάδους;

• Με ποιες εταιρείες συνεργάζεται ο Δήμος για την πώληση των εν λόγω υλικών και με ποιες τιμές;

• Το γυαλί, και μάλιστα μόνο το αχρωμάτιστο, απ’ όσο γνωρίζουμε δεν το αγοράζει κανείς αλλά το επιλέγει μία και μόνο εταιρεία η οποία το παίρνει δωρεάν και το επαναχρησιμοποιεί. Συνεργάζεται η Δημοτική Αρχή με την εν λόγω επιχείρηση;

• Μετά τη λειτουργία της ανακύκλωσης μειώθηκε ο όγκος των σκουπιδιών στο νησί μας; Πόσο ήταν και πως διαμορφώνεται μέχρι σήμερα;

Την όμορφη φύση των νησιών μας δεν την κληρονομήσαμε από τους γονείς μας αλλά τη δανειστήκαμε από τα παιδιά μας. Σε αυτά είμαστε υπόλογοι και γι’ αυτά οφείλουμε να δίνουμε καθημερινά τη μάχη προκειμένου να μην πηγαίνει ούτε ένα κιλό απορριμμάτων αναξιοποίητο.

Ο.Μ. Κραναίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Ο πρόεδρος της Διαδημοτικής κ. Διον. Κοκκόσης