23 θέματα της Ημερήσιας διάταξης σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Γερ. Παπαναστασάτος

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς συνεδριάζει σήμερα και ώρα 7.30’ μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «O ΚΕΦΑΛOΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου). Θα συζητηθούν τα παρακάτω 23 θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΔΣ κ. Γ. Παπαναστασάτος

2. Επιχορήγηση εθελοντικών ομάδων Δήμου Κεφ/νιάς
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

3. Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (γ’ Δόση 2016) – κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
ΕΙΣ: Πρόεδρος της Α/θμιας Σχολ. Επιτροπής κ Γ. Κατσιβέλης

4. Παραχώρηση λωρίδας πλάτους δύο μέτρων οδοστρώματος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις οδούς 21ης Μαΐου, Π. Βαλλιάνου και Ριζοσπαστών στις ώρες πεζοδρόμησης.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

5. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του ΔΣ της ΚΕΔΗΚΕ με την ιδιότητα του Δημότη
ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

6. Έγκριση της αριθμ. 156/16 απόφασης ΔΣ του Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νιάς – Ιθάκης (Δ.Λ.Τ. Κ.καιΙ. )με θέμα: «4η τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΔΣ κ. Γ. Παπαναστασάτος

7. Ανάκληση της με αριθμ. 173/2016 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

8. Ανάκληση της με αριθμ. 174/2016 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΙΣ: Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

9. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

10. Έγκριση δημοπράτησης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εκδήλωση της Ένωσης Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

12. Απόφαση συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενο έργο στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA II Cross – border Cooperation Programme «Greece – Albania 2014 -2020» σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς / καταστατικό ή την Εθνική Νομοθεσία.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

13. Συμμετοχή Δήμου στην κατάθεση πρότασης στα πλαίσια του χρηματοδοτικού μέσου LIFΕ+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Προσαρμογή των διαχειριστικών πρακτικών για την θωράκιση του ορεινού νησιωτικού Εθνικού Πάρκου του Αίνου (Κεφαλλονιά) έναντι της κλιματικής αλλαγής»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

14. Έγκριση της αριθμ. 232/2016 απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό επιχειρήσεων Δήμου Κεφ/νιάς ως «εποχιακά λειτουργούσες» και την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 429/1976
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
15. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου στα Αντυπάτα Δ.Ε. Πυλάρου από τον Δήμο Κεφ/νιάς στο Ν.Π.Δ.Δ. «O.Κ.Α.Π.» για τη συνέχιση της στέγασης της δράσης του Κ.Η.Φ.Η.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή
16. Επικαιροποίηση του προϋπολογισμού της μελέτης λόγω αλλαγής Φ.Π.Α. του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤOΙΧOΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤOΝ OΙΚΙΣΜO ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ (ΔΗΜOΤΙΚO ΣΧOΛΕΙO ΜΕ OΜOΡΕΣ ΙΔΙOΚΤΗΣΙΕΣ)»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

17. Oρισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής Oριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Δημοτική – Αγροτική Oδοποιία Πυλάρου 2008-2009»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

18. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κεφ/νιάς στο 15ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει το Ίδρυμα Κεφαλλονιάς και Ιθάκης (Ι.Κ.Ι.) για την μελέτη των ξηρολιθικών κατασκευών, στις 9-11 Σεπτεμβρίου 2016 στην Κεφαλλονιά
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

19. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κεφαλλονιάς
Α) στην 1η έκθεση εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα/Ναύπακτος,
Β) στο φεστιβάλ Shumen στη Βουλγαρία, ορισμός εκπροσώπων και κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

20. Oργάνωση Συνεδρίου με θέμα «ΘΑΛΑΣΣΙOΣ ΤOΥΡΙΣΜOΣ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

21. Έγκριση της αριθμ. 23/2015, 79/2015 και 95/2016 αποφάσεων της Ε.ΠOΙ.ΖΩ.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

22. Έγκριση της αριθμ. 44/2015 απόφασης της Ε.ΠOΙ.ΖΩ.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

23. Έγκριση της αριθμ. 90/2015 απόφασης της Ε.ΠOΙ.ΖΩ.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

O πρόεδρος
ΓΕΡΑΣΙΜOΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤOΣ

dimotiko simvoulio