Η τ. αντιπεριφερειάρχης κ. Τζόγια Γρουζή ορίστηκε από τη Γραμματεία Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας ως υπεύθυνη Οργάνωσης της Νομαρχιακής Επιτροπής (ΝΟΔΕ) της Ν.Δ. στο Νομό μας.

Επίσης, η κ. Γιαννούλα Κουλουμπή ορίστηκε υπεύθυνη Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΟΔΕ.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Μοσχάτο, 22 Φεβρουαρίου 2017

Α.Π.: 168

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

❶ Την παρ. 2 του άρθρου 13 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης του Κόμματος.

❷ Την πρόταση του Προέδρου της Περιφερειακής Οργάνωσης Ιονίων Νήσων για τον ορισμό Υπεύθυνης Οργάνωσης στη ΝΟ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας.

❸ Την πρόταση του Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης Κεφαλληνίας για τον ορισμό Υπεύθυνης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας στη ΝΟ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας.

Αποφασίζουμε

❶ Τον ορισμό της κ. Τζόγιας Γρουζή ως Υπεύθυνης Οργάνωσης της ΝΟ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας.

❷ Τον ορισμό της κ. Γιαννούλας Κουλουμπή ως Υπεύθυνου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΟ.Δ.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο γραμματέας

Οργανωτικού

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Μ. ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ