Σταμάτησε χθες το έργο του παραλιακού δρόμου στα Λεγατάτα στο Ληξούρι, καθώς ο εργολάβος κατέθεσε δήλωση διακοπής των εργασιών, αφού δεν μπορεί να εναποθέσει τα μπάζα στον Αγιο Αντώνιο, μετά από τις αντιδράσεις των Ληξουριωτών (Βλ. «Η» 10/3/17, αρ. φ. 6521).

O δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρος Παρίσης ήταν εξοργισμένος χθες το βράδι όταν τον ρωτήσαμε σχετικά και μας είπε:

«Το έργο σταμάτησε γιατί δεν αφήνουν τον εργολάβο να πάει τα μπάζα στον Αγιο Αντώνιο, σε μια αδειοδοτημένη περιοχή».

Η δήλωση του εργολάβου κατατέθηκε στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλονιάς και σε αυτήν αναφέρεται ότι η διακοπή οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Φορέα κατασκευής και του Κύριου του έργου (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο), αφού ναι μεν του υπέδειξε τον μοναδικό αδειοδοτημένο χώρο για την εναπόθεση των μπάζων, πλην όμως αυτός ο χώρος έχει καταληφθεί από κατοίκους της περιοχής, η είσοδος είναι φραγμένη με αυτοκίνητα σε 24ωρη βάση και πρακτικά είναι αδύνατο να μεταφερθούν εκεί μπάζα.

«Μη έχοντας χώρο προς εναπόθεση -εναποθέσαμε τα προϊόντα επί του οδοστρώματος του υπό κατασκευή δρόμου και ως εκ τούτου διακόψαμε τις εργασίες του έργου χωρίς να έχουμε αντικείμενο εργασιών», αναφέρεται στην δήλωση διακοπής του εργολάβου, όπου περιγράφονται ακόμη οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, αλλά κι εκείνες που υπολείπονται.

Εκτός από τα παραπάνω, ο εργολάβος επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του, ιδιαίτερα του δικαιώματος για αποζημίωση της ζημίας την οποία υφίσταται κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής –κύριου του έργου. Αυτό σημαίνει ότι αν το έργο δεν προχωρήσει ο εργολάβος θα ζητήσει αποζημιώσεις από τον Δήμο.

  •  O δήμαρχος κ. Αλ. Παρίσης μεταβαίνει σήμερα στην Πάτρα για τη Γ. Συνέλευση της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Δυτικής Ελλάδος, παρουσία μελών της ΠΙΝ, στην οποία θα πάρει μέρος και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, δήμαρχος Αμαρουσίου.

Χρ. Π.-

O δρόμος στα Λεγατάτα κατά το ξεκίνημα του έργου