2,5+2 εκ. Ε για τις ζημιές απ’ τους πρόσφατους σεισμούς (Λευκάδας) σε Κεφαλονιά – Ιθάκη

Με 20 εκ. ευρώ χρηματοδοτήθηκε, μετά από αίτημα της, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς της 17ης/ 11/2015.

Μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων την 20η Νοεμβρίου 2015, εγκρίθηκε την Πέμπτη 17/12/2015, από το Υπουργείο Oικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ, η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές των ΠΕ Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης», συνολικού προϋπολογισμού 20 εκ. ευρώ.
Την απόφαση υπογράφει ο υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης με κοινοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία μπορεί εφεξής να εκτελεί εντολές κατανομής χρηματοδότησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέχρι του ύψους των πιστώσεων που εγκρίθηκαν.

• Τι περιλαμβάνει το έργο
Τα έργα που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο, στις Δημόσιες Κτιριακές Υποδομές, στις πολιτιστικές και θρησκευτικές υποδομές (μνημεία-εκκλησίες), στις Λιμενικές Υποδομές και τυχόν απρόβλεπτες ζημιές που πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης εργασιών των έργων.
Ειδικότερα για την ΠΕ Λευκάδας οι παρεμβάσεις αφορούν σε:

1 Συγκοινωνιακά έργα στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο όπου έχουν διαπιστωθεί εκτεταμένες βλάβες.
2 Λιμενικά έργα αποκατάστασης σε Κάλαμο, Μεγανήσι, Βασιλική.
3 Δημόσιες κτιριακές υποδομές και μνημεία.
Συνολικού προϋπολογισμού 14.900.000,00 Ε.

• Για την Ιθάκη οι παρεμβάσεις είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 Ε και θα κατανεμηθούν παρομοίως σε οδικά, συγκοινωνιακά, λιμενικά έργα και μνημεία-δημόσιες κτιριακές υποδομές
• Oμοίως για την ΠΕ Κεφαλονιάς οι παρεμβάσεις είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 Ε και θα κατανεμηθούν επίσης σε οδικά, συγκοινωνιακά, λιμενικά έργα και μνημεία-δημόσιες κτιριακές υποδομές.
Τέλος έχει προβλεφθεί ειδικό κονδύλι για τεχνική βοήθεια υλοποίησης των παρεμβάσεων αυτών (εκπόνηση μελετών, επιστημονική υποστήριξη εξειδικευμένων φορέων με συναφές γνωστικό αντικείμενο).

Η πρόταση αυτή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ουσιαστικά συνιστά ένα ευέλικτο αναπτυξιακό πρόγραμμα, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των συγκεκριμένων πόρων, με ακρίβεια και αξιοπιστία, γι’ αυτό και έγινε άμεσα αποδεκτό και εγκρίθηκε με το ποσό των 20 εκ. ευρώ από το αρμόδιο Υπουργείο.