27 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αργοστολίου Νίκος Βαλλιανάτος

Το δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου συνεδριάζει μεθαύριο Δευτέρα (29/1) και ώρα 5 μ.μ. στον χώρο του Δημοτικού Θεάτρου «ο Κέφαλος» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου).

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας Διάταξης:

1) «Εκλογή Εκπροσώπων Δήμου Αργοστολίου στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Ι.Ν »

2) Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση του ΦΟΣΔΑ. Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

3) Ορισμός Εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης Κεφαλονιάς και Ιθάκης “Απόπλους”». Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

4) Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία: «Ενιαίο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας &Ιθάκης Ανώνυμη Εταιρεία». Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

5) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία: «Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης» και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές αυτής. Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

6) Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αργοστολίου στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων. Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

7) Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου έτους 2024. Εισήγηση: Δ/νση Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου

8) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αργοστολίου στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων   συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων. Εισήγηση: Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος και Τ.Ο.Α

9) Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Αργοστολίου στην Γ.Σ της Ε.Δ.Α-ΚΙ. Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

10) Προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) για το πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ». Εισήγηση: Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

11) Προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) για το πρόγραμμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» Εισήγηση: Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

12) Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Δράσεις αντισεισμικής προστασίας Δήμου Αργοστολίου», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ11 (απόφαση Ο.Ε 303/2023). Εισήγηση: Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

13) Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης Τουριστικής Προβολής 2024                       Εισήγηση: Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

14) Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΟΚΑΠ για παράταση αυτής για ένα έτος. Εισήγηση: Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

15) Εισήγηση περί 1ης παράτασης εργασιών για το έργο: «Aγροτική οδοποιία Δήμου Αργοστολίου έτους 2022». Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

16) Εισήγηση περί 1ης παράτασης εργασιών για το έργο: «Δημοτική οδοποιία Δήμου Αργοστολίου έτους 2022». Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

17) Χορήγηση 4ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αποκατάσταση ανοικτού αθλητικού κέντρου Κουρκουμελάτων Κοινότητας Μεταξάτων». Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

19) Εισήγηση για παράταση μισθωτηρίου του συμβουλευτικού κέντρου γυναικών Κεφαλλονιάς. Εισήγηση: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας

20) Εισήγηση για παράταση μισθωτηρίου του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Αργοστολίου. Εισήγηση: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας

21) Διαχείριση – εκπροσώπηση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αργοστολίου με όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα. Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

22) «Εισήγηση για την Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών 2024 (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016)». Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

23) Εισήγηση για την Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 2024 (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016)». Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

24) Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων, καταλληλότητας και καταμέτρησης των προς αγορά ή μίσθωση ακινήτων: α) σύμφωνα με το νόμο 3463/2006 (άρθρο 186 παρ. 4 και 5) και β) το Π. Δ/γμα 270/1981 (άρθρο 7 παρ. 1). Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

25) Εισήγηση για την Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 2024 (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016)». Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

26) Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών. Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

27) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Διαταγματος 270/1981. Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος

Ανδρόνικος –Νικόλας Βαλλιανάτος