Την αγορά και τοποθέτηση συντριβανιού με σύστημα πίδακα εντός θαλάσσης στη λιμνοθάλασσα του Κουτάβου, αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρίασή του το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, προϋπολογισμού 30.000 Ευρώ.

Το συντριβάνι θα τοποθετηθεί στην Λιμνοθάλασσα του Κουτάβου, δεξιά της Γέφυρας.